Наукова конференція "Національна академія наук України — Чорнобилю"

Поділитися: 
(Київ, 25 квітня 2006 р.)

25 квітня 2006 року в Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського відбулася наукова конференція "Національна академія наук України — Чорнобилю" та науково-просвітницька і культурологічна акція, присвячені 20-річчю Чорнобильської катастрофи.

Результати конференції узагальнено в збірнику наукових праць.

Організатори: Національна академія наук України; Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського.

У заході взяли участь установи НАН України та інші організації, які брали участь у ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС у 1986 р. і сьогодні працюють над проблемами її мінімінізації та питаннями поліпшення екологічної ситуації в країні. Це — Інститут гідромеханіки, Інститут фізики, Інститут ядерних досліджень, Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова, Інститут геологічних наук, Інститут геофізики ім. С.І. Субботіна, Відділення геодинаміки вибуху Інституту геофізики ім. С.І. Субботіна, Інститут географії, Інститут геохімії навколишнього середовища, Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона, Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича, Інститут надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля, Інститут сорбції та проблем ендоекології, Інститут технічної теплофізики, Інститут газу, Інститут органічної хімії, Інститут хімії високомолекулярних сполук, Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А.В. Думанського, Інститут хімії поверхні, Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України, Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного, Інститут гідробіології, Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького, Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна, а також Український науково-дослідний інститут водогосподарсько-екологічних проблем Української академії аграрних наук, "Екоцентру" (м. Чорнобиль) та ін.

На конференції було порушено такі проблеми: Пилопригнічення ізакріплення курних територій у зоні відчуження ЧАЕС та поза її межами в 1986-1988 рр.; Сейсмологічні дослідження для безпеки ЧАЕС; Водогосподарсько-екологічні проблеми України в пострадянський період; Очистка радіоактивно забруднених поверхневих вод іммобілізованими гідробіоценозами; Біосистеми водойм — зони відчуження; Радіоактивне забруднення прісноводних систем України (1978-2005); Поліфункціональні сорбенти для вирішення зони відчуження ЧАЕС; Стан здоров"я дітей: 20 років після Чорнобильської катастрофи; Радіобіологічні аспекти чорнобильської катастрофи. Принципи профілактики радіаційних уражень; Використання пектинових речовин для лікування та профілактики потерпілих від аварії на ЧАЕС; Гуманітарні наслідки Чорнобильської катастрофи; Експозиція "Чорнобиль" у Музеї історії м. Києва тощо.

В експозиції книжково-інформаційної виставки "Національна академія наук — Чорнобилю" представлено близько 600 од. зб. із фондів НБУВ: офіційні документи; рекомендаційна та узагальнювальна продукція роботи міжнародних організацій з проблеми Чорнобиля; література, в якій відбито аналіз трагедії 1986 року; праці вчених України, в яких відображено гіркий досвід екологічної катастрофи; численні дослідження, спрямовані на мінімізацію її наслідків.

У рамках заходу розгорнуто виставку документальної фотографії науковця, конструктора (автора технології герметизації укриття зруйнованого 4-го блоку ЧАЕС), учасника ліквідації аварії на ЧАЕС Жоржа Шанаєва.

Культурологічна частина програми представлена арт-проектом "Реквієм Прип'яті" французького філософа і художника Кристофа Біссона.

Піар-менеджер арт-проекту в Україні та перекладач Оксана Макарова.

Фотоматеріали: 
Конференція: Казимир Патриляк, заввідділом Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України, д-р хім. наук (зліва); заступник генерального директора Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського, канд. іст. наук Анатолій Бровкін
Конференція: Анатолій Яцик, директор Українського науково-дослідного інституту водогосподарсько-екологічних проблем Української академії аграрних наук України, д-р техн. наук
Конференція: Олександр Кендзера, заст. директора Інституту геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України, канд. фіз.-мат. наук
Конференція: Валентина Півнюк, ст. наук. співроб. відділу механізмів протипухлинної терапії Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України, канд. мед. наук; заступник генерального директора Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського, канд. іст. наук Анатолій Бровкін
Конференція: Наталія Солонська, керівник Культурно-просвітницького центру НБУВ, канд. іст. наук
Конференція: Микола Дружина, керівник відділу радіобіології Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України, д-р біол. наук
Конференція: Ігор Хаєцький, ст. наук. співроб. відділу експериментальних клітинних систем Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького, канд. біол. наук
Конференція: Жорж Шанаєв, наук. співроб. Інституту хімії високомолекулярних сполук НАН України, учасник ліквідації аварії на ЧАЄС у 1986 році
Учасники конференції
Відкриття виставок: вступне слово Олексія Онищенка, генерального директора Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, академіка НАН України
Відкриття виставок: Антон Наумовець, віце-президент НАН України, академік НАН України
Відкриття виставок: Анатолій Збанацький, заввіділом Музею історіїї міста Києва
Відкриття виставок: Елен Бланшар, віце-президент регіона Рона-Альпи (Франція)
Відкриття виставок: Жорж Шанаєв, наук. співроб. Інституту хімії високомолекулярних сполук НАН України, учасник ліквідації аварії на ЧАЄС у 1986 році
Відкриття виставок: Кристоф Біссон, французький філософ і художник, автор арт-проекту "Реквієм Прип'яті"
Відкриття виставок: інтерв'ю Кристофа Біссона телеканалу "Ера"
Відкриття виставок: зацікавлене спілкування
На відкритті виставок