VІІІ Міжнародна наукова конференція «Слов’янознавство і нові парадигми та напрями соціогуманітарних досліджень»

Поділитися: 
Дата події: 
Середа, Травень 24, 2017

24 травня 2017 року  до Дня слов’янської писемності і культури в Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського відбудеться VІІІ Міжнародна наукова конференція  «Слов’янознавство і нові парадигми та напрями соціогуманітарних досліджень»

Мета конференції – привернути увагу широкого наукового загалу до актуальних проблем слов’янського мовознавства, літературознавства, мистецтвознавства, фольклористики, історії cлавістики та історичного пам’яткознавства; обговорити та узагальнити набутий досвід дослідження актуальних проблем у галузі славістики. 

Ця наукова конференція є однією з форм підготовки до XVI Міжнародного з’їзду славістів у м. Белград, Сербія (2018 рік).

Організатори конференції: 

 •  Національна академія наук України
 • Український комітет славістів НАН України
 • Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського
 • Інститут української мови НАН України
 • Інститут літератури імені Т.Г. Шевченка НАН України
 • Інститут мовознавства імені О.О. Потебні НАН України
 • Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського НАН України
 • Український мовно-інформаційний фонд НАН України
 •  Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Учасники конференції візьмуть участь в обговоренні таких питань:

 • Глобалізація і соціокультурна трансформація слов’янських культур.
 • Слов’янська культурна спадщина і національний ренесанс.
 • Слов’янські мови в порівняльно-історичному та ареальному аспектах.
 • Вивчення та збереження слов’янських культурних традицій.
 • Міжслов'янські мовні та культурні зв'язки.
 • Літературознавство, фольклористика та мистецтвознавство.
 • Здобутки історичної славістики.
 • Славістичне історичне пам’яткознавство.
 • Історіографія славістичних досліджень.
 • Науковий спадок славістів в архівах вітчизняних та зарубіжних країн.
 • Зростання ролі інформаційних технологій у славістичних дослідженнях.

Під час конференції відбудуться круглі столи:

 «М.І. Костомаров і його роль у розвитку української славістики»: до  200-річчя від дня народження видатного українського історика-славіста.

(Координатори круглого столу: академік НАН України Олексій Семенович Онищенко (тел.: +38 (044) 525-8104); к.і.н. Ігор Іванович Стамбол (ihorstambol@ukr.net  тел.: 096 835 77 53). Місце проведення – м. Київ, Голосіївський просп., 3)

 «Людем посполитым к доброму наученню…»: до 500-річчя від виходу Біблії Франциска Скорини.

(Координатори круглого столу: д.і.н., проф. Галина Іванівна Ковальчук (kovalchuk@nbuv.gov.ua тел.: (044)234-93-06) та к.і.н., с.н.с. Наталія Петрівна Бондар (bondar@nbuv.gov.ua тел.: (044)288-13-85). Місце проведення – м. Київ, вул. Володимирська, 62, читальна зала відділу cтародруків та рідкісних видань Інституту книгознавства НБУВ, к. 114.)

Початок роботи конференції: о 10.00 за адресою: м. Київ, Голосіївський просп., 3, Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського, зала засідань Вченої ради, 3-й поверх, к. 344.

До участі в роботі конференції запрошуються дослідники з усіх напрямів славістики і дотичних до неї дисциплін, викладачі, аспіранти, магістранти, журналісти, видавці.

За поданими матеріалами буде видано збірник тез конференції.  Термін подання  реєстраційної форми учасника конференції (додаток 1) та тез доповіді (вимоги до оформлення) на електронну адресу Оргкомітету: ihorstambol@ukr.net та uks@nbuv.gov.ua до 15 березня 2017 року. Тези будуть опубліковані до початку роботи конференції.

До розгляду приймаються матеріали, які раніше не публікувалися. Оргкомітет залишає за собою право відхиляти заявки та матеріали, які не відповідають тематиці конференції та вимогам до оформлення.

Робочі мови конференції: всі слов’янські, англійська.

Форма участі: очна, заочна, дистанційна

Контакти Оргкомітету: 01033, м. Київ, вул. Володимирська 62

Тел. (044) 288 13 84

е-mail: ihorstambol@ukr.net та uks@nbuv.gov.ua

Координатор конференції:

Стамбол Ігор Іванович – канд. іст. наук, молодший науковий співробітник Інституту біографічних досліджень НБУВ. моб. тел.:  (096)835-77-53

 

Контактна інформація

Корпус №2, вул. Володимирська 62, к.125.
+38 (044) 288-1384
ibd@nbuv.gov.ua
9:15 до 18:00 (понеділок - п’ятниця)

Контактна інформація