«Українська революція і державність. Рік української революції 1917–1921рр.». Книжкова виставка

Поділитися: 

Однією з найяскравіших сторінок не лише нашого минулого, а й визвольних процесів народів Європи є Українська національно-демократична революція, стрижнем і змістом якої стала боротьба за відродження української нації в економічному, політичному, державотворчому і духовному вимірах.

2017 рік в нашій країні проголошено Роком Української революції 1917–1921 років.

На відзначення 100-річчя першого досвіду українського державотворення у ХХ ст. Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського розгорнула книжкову виставку «Українська революція і державність. Рік української революції 1917–1921рр.». До експозиції увійшли 240 видань з основного фонду НБУВ.

Перший розділ виставки репрезентує видання різних років, присвячені дослідженню доби Української революції в цілому. Це наукові праці, збірки документів і матеріалів, історіографічні, довідкові видання, що висвітлюють визвольну боротьбу українського народу на початку XX ст.

Тут широко представлені праці безпосередніх учасників українських визвольних змагань –Ісака Мазепи, Володимира Винниченка, Євгена Чикаленка, Олександра Доценка, Павла Христюка, Микити Шаповала та ін.

Безпосередній і відвертий погляд Ісака Мазепи на ті події та їх учасників наведено в його книжці «Україна в огні й бурі революції». Суцільний образ тих  радісних і болючих часів нашої історії подає у своїй книжці «Відродження нації» (1920) Володимир Винниченко.

Зацікавить відвідувачів виставки і праці сучасних дослідників, зокрема видання Валерія Солдатенка  «Революційна доба в Україні (1917–1920 роки): логіка пізнання, історичні постаті, ключові епізоди» (2011), у якому увагу зосереджено на дискусійних аспектах непростого осягнення і реалістичного відтворення комплексної картини досвіду однієї із найскладніших сторінок вітчизняного минулого.

Не менший інтерес становить український переклад німецькомовного видання «Україна між самовизначенням та окупацією: 1917–1922 роки» (2015) – колективна монографія, в якій висвітлено історію України в широкому контексті подій Першої світової війти та революційних процесів на теренах колишньої Російської імперії.

Питання національної пам’яті, історіографічні рефлексії, проблеми політичної й соціальної історії, міжнародних відносин й культурного життя в добу визвольних змагань 1917–1921 років проаналізовано в декількох випусках збірника Інституту історії України НАН України «Проблеми вивчення історії Української революції 1917–1921 років» (2002–2015).

Окрім того в першому розділі представлено результати наукових розвідок Валерія Савченка, Павла Гай-Нижника, Олександра Кучерука та ін.

Другий розділ експозиції розповідає про діяльність Центральної Ради.

Тут репрезентовано, зокрема, видання, присвячені питанням державотворення («Українська Центральна рада: документи і матеріали у 2-х томах» (1996), «Документи трагічної історії України (1917–1927 рр.)» (1999), «Законодательные акты» (1918), «Конституційні акти України 1917–1920 рр.»), боротьбі різних політичних сил за владу («Нариси з історії Української революції 1917–1921 рр.» (2011)), дипломатичній діяльності (Соловйова В. «Дипломатична діяльність українських національних урядів 1917–1921 рр.» (2006)) та ін.

Третій розділ присвячено діяльності Гетьманату.

Це матеріали з питань культури, науки та освіти, відповідні закони й постанови. Слід відзначити постанови Центральної ради про заснування Української Академії наук та Всенародної бібліотеки Української держави, монографію історика бібліотечної справи в Україні Таісії Ківшар «Український книжковий рух як історичне явище. 1917–1923» (1996), монографію Любові Дубровіної «Історія Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. 1918–1941» (1995) та ін.

Дізнатись про історію збройних сил України, їх створення, організацію командної вертикалі, участь у бойових діях можна з наукових видань Івана Хоми «Січові Стрільці: Створення, військово-політична діяльність та збройна боротьба Січових Стрільців у 1917–1919 рр.» (2011), Ярослава Тинченка «Українські збройні сили березень 1917 р. – листопад 1918 р.» (2009) та «Панцирні потяги, панцирники та залізничні війська у Визвольній війні 1917–1920 pp.» (2012) та ін.

Виставка «Українська революція і державність. Рік української революції 1917–1921рр.» експонуватиметься впродовж березня-квітня у виставковому холі НБУВ (просп. Голосіївський, 3; 3-й поверх). Відвідати виставку і ознайомитись з представленими на ній виданнями можна щоденно (крім неділі) з 9.15 до 18.00.

Прес-служба НБУВ

Фотоматеріали: