Презентація фундаментального наукового видання «Історія Національної академії наук України. 1956–1960»

Поділитися: 
Дата події: 
Вівторок, Жовтень 10, 2017

10 жовтня 2017 року Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського запрошує на презентацію наукового видання «Історія Національної академії наук України. 1956–1960» – фундаментального археографічного двотомника, що репрезентує дослідження фахівців Інституту архівознавства НБУВ під науковим керівництвом академіка НАН України, почесного генерального директора НБУВ Олексія Онищенка.

У першій частині видання до наукового обігу вміщено невідомі та маловідомі архівні документи, фотодокументи, матеріали періодичних видань, що характеризують науково-дослідну та науково-організаційну діяльність АН УРСР у 1956–1960 рр., та додано наукові коментарі до них. Видання містить документи, виявлені у фондах Архіву Президії НАН України та наукових архівів її установ, Інституту архівознавства Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського, Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України і Центрального державного архіву громадських об’єднань України. Більшість документальних джерел публікується вперше.

Друга частина видання містить індивідуальні наукові розробки співробітників Інституту архівознавства, які інформативно доповнюють джерельну базу з історії НАН України, документально висвітлену в першій частині. Інформаційно-довідкові системи у вигляді додатків представлені: регестами протоколів засідань Президії АН УРСР та списками: дійсних членів та членів-кореспондентів АН УРСР, обраних у 1956–1960 рр.; наукових співробітників АН УРСР; видань та наукових праць співробітників АН УРСР; установ, що діяли у складі АН УРСР у 1956–1960 рр.

Обсяг двох частин наукового видання «Історія Національної академії наук України. 1956–1960» складає майже 135 друкованих аркушів (1936 с.).

У заході візьмуть участь: керівники та провідні фахівці наукових установ НАН України, а також вищих навчальних закладів, які досліджують історію вітчизняної науки  – Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського, Інституту історії, Інституту досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М.Доброва, Інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського, Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки НААН, Київського національного університету імені Тараса Шевченка та інших науково-дослідних інституцій.

Початок презентації о 14.00 за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 62, к. 302 (ст. метро «Площа Льва Толстого»).

Запрошуємо науковців та усіх зацікавлених взяти участь у заході.

Тел. для довідок: (044) 288-14-31                    e-mail: arhivnas@nbuv.gov.ua

Акредитація журналістів та представників ЗМІ за тел.: (044) 525-40-74, або за е-mail: presa@nbuv.gov.ua.  

Прес-служба НБУВ

Контактна інформація

Корпус №2, вул. Володимирська 62, 4-й поверх, к. 416;
надання архівних довідок - 1-й поверх, к. № 104.
9.15 - 18.00 (понеділок - п’ятниця)