Семінар «Збереження бібліотечних фондів: традиції, інновації, перспективи»

Поділитися: 

5 жовтня 2017 року в рамках Міжнародної наукової конференції «Бібліотека. Наука. Комунікація. Стратегічні завдання розвитку наукових бібліотек» відбулося засідання семінару «Збереження бібліотечних фондів: традиції, інновації, перспективи».

Окрім традиційного наукового наповнення засідання  семінару було присвячено 25-річчю створення Центру консервації і реставрації (ЦКР) НБУВ, як науково-дослідного та координаційно-методичного органу для  забезпечення збереження бібліотечних фондів в установах Національної академії наук України, а також здійснення наукового розроблення технологічних, організаційних та методичних засад забезпечення фізичного збереження інформаційних ресурсів нашої Бібліотеки у  процесі їх надходження, зберігання та використання. З метою популяризації наукового доробку  виконавців науково-дослідних робіт, що розроблялися у відділі наукових технологій збереження фондів ЦКР упродовж 1992-2017 рр., а також виробничих звершень відділів реставрації та оправи з наукової реставрації рукописних та стародрукованих книг, плакатів, карт та газет XVI-XIX ст., масової реставрації  аркушів друкованих видань, а також виготовлення твердих оправ для книжок, газет XIX-XXI ст., були оприлюднені змістовні презентації та цікаві відео- та фотоматеріали.  

До участі в семінарі долучилися 45 фахівців, що опікуються збереженням бібліотечних та архівних фондів України.  Поміж активних учасників – представники  вітчизняних наукових та спеціальних бібліотек і музеїв, а також працівники науково-дослідних установ України. Досвід роботи останніх з питань забезпечення збереження документів у сучасних умовах та екології приміщень може бути використаний  у бібліотеках, архівах та музеях.

В обговоренні практичних проблем, теоретичних завдань та перспектив збереження бібліотечних фондів на різних матеріальних носіях взяли участь науковці та фахівці із Інституту мікробіології і вірусології ім. Д.К.Заболотного НАН України (м. Київ), ДУ «Інститут громадського здоров’я імені О.М. Марзеєва» АМН України (м. Київ),  Львівської національної наукової бібліотеки України   ім. В. Стефаника (м. Львів), Центральної наукової бібліотеки Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна (м. Харків), Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого (м. Київ), Державної науково-педагогічної бібліотеки України ім. В.А. Сухомлинського (м. Київ),  науково-технічної бібліотеки ім. Г.І. Денисенка Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», наукових бібліотек Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського, Київського національного економічного університету ім. В. Гетьмана, Національного авіаційного університету, Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова (м. Київ), Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки ім. В.Г. Заболотного (м. Київ),  ДП «Український інститут інтелектуальної власності» (м. Київ), Національного науково-дослідного реставра-ційного Центру України (м. Київ), а також спеціалісти Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського. 

Учасники зібрання розглянули низку актуальних питань, зокрема:

  • щодо наукових розробок та практичного впровадження системи збереження бібліотечних документів у НБУВ, роботу бібліотеки по забезпеченню збереження документів для належного функціонування рідкісного фонду;
  • збереження та використання бібліотечних фондів в НТБ КПІ ім. Ігоря Сікорського;
  • мікологічне обстеження рукописів та документів, технологічні аспекти матеріалознавчого напряму досліджень у відділі наукових технологій збереження фондів НБУВ;
  • актуальність мікологічного моніторингу повітря приміщень, призначених для зберігання фондів наукових бібліотек;
  • проблеми оптимізації мікробіологічного стану повітря внутрішнього середовища приміщень;
  • оцінка ефективності антифунгального оброблення матеріалів, що використовуються для виробництва книжок;
  • нові підходи до реставрації шкіряної оправи рідкісного видання;
  • дослідження фізико-механічних показників модельних зразків паперу під час штучного старіння;  
  • санітарно-гігієнічне оброблення документів: технологічні аспекти;
  • екологічний моніторинг приміщень та фондів наукових бібліотек; консерваційні заходи для збереження документів на недовговічному папері.

Учасники семінару взяли активну участь в обговоренні порушених питань,  звернули увагу на позитивні аспекти популяризації наукового доробку фахівців бібліотек різних рівнів,  академічних та галузевих інститутів, а також необхідність активізації співпраці для підвищення ефективності використання,  забезпечення збереження і доступу до документів на різних матеріальних носіях, запровадженні нових форм консерваційної профілактичної роботи з фондами. 

Прес-служба
за інформацією секретаріату семінару

Довідка прес-служби НБУВ

Відеозапис доповідачів під час пленарного засідання, секцій, круглих столів та семінарів виконала громадська організація «Наукова світлиця»,  яка цього року долучилася до кола партнерів НБУВ в організації міжнародної наукової конференції «Бібліотека. Наука. Комунікація». Переглянути відеозаписи виступів учасників конференції можна на сайті «Банк лекцій» у рубриці «Конференції».

Фотоматеріали: