Семінар «Координація пресознавчих досліджень в наукових бібліотеках України»

Поділитися: 

4 жовтня 2017 року в рамках Міжнародної наукової конференції «Бібліотека. Наука. Комунікація. Стратегічні завдання розвитку наукових бібліотек» відбулося засідання семінару «Координація пресознавчих досліджень в наукових бібліотеках України». У роботі семінару взяли участь провідні фахівці Львівської національної бібліотеки України ім. В. Стефаника, Книжкової палати ім. Івана Федорова, Наукової бібліотеки ім. Максимовича КНУ ім. Тараса Шевченка, представники компанії «Архівні інформаційні системи», Наукової технічної бібліотеки Національного авіаційного університету, Наукової технічної бібліотеки Національного технічного університету «Київський політехнічний інститут ім. І. Сікорського», ЦНБ Харківського національного університету ім. В. Каразіна, Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.

Обговорювалося широке коло проблем, пов’язаних з подальшим розвитком пресознавчих досліджень. На даному етапі гостро постало питання щодо консолідації зусиль, кооперування наукових бібліотек та установ, що досліджують пресу задля усунення паралелізму в роботі на шляху до створення репертуару вітчизняних періодичних видань, можливостей розробки міжбібліотечного проекту з оцифрування періодики і представлення її on-line, формування єдиної електронної бази даних газет України від початку до сьогодення тощо. У ході роботи семінару його учасники ділилися досвідом, активно дискутували довкола проблемних питань, висловлювали думки щодо напрямів співпраці.

З вітальним словом до учасників зібрання звернулися його співкерівники – провідний наук. співроб. Інституту історії України НАНУ доктор іст. наук Григорій Рудий  та завідувач відділу пресознавства НБУВ, к. і. н.  Ольга Вакульчук.

Основні напрями роботи новоствореного відділу пресознавства як науково-дослідного підрозділу НБУВ висвітлила у своїй доповіді О.Вакульчук.

Зважаючи на провідні позиції, котрі посідає у сфері дослідження преси НДІ пресознавства ЛННБ імені В. Стефаника, наступні чотири доповіді виголосили фахівці цієї установи: Лідія Сніцарчук – заст. ген. дир. з наук. роботи, дир. НДІ пресознавства, доктор  наук із соц. комунікацій – визначила основні проблеми сучасного пресознавства і окреслила перспективи наукових досліджень у цій галузі; Надія Кулеша – канд. філол. наук – висловилася за створення історії української преси від ХІХ до ХХІ ст. у електронній версії; Мар’яна Комариця розглянула дослідження українських часописів доби Української революції під кутом ідеологічної та бібліографічної парадигм; Олеся Дроздовська –  канд. філол. наук – доповіла про проект «Українська журналістика в іменах».

Велику цікавість і жваве обговорення викликала доповідь заст. дир. з наук. роб. Книжкової палати ім. Івана Федорова Галини Гуцол, яка визначила спільні проблеми у дослідженні фондів періодики у наукових бібліотеках і Книжковій палаті і запропонувала варіанти їх вирішення.

Підвищений інтерес і численні запитання викликала презентація проекту «Libraria» як цифрового архіву української періодики, з якою виступив директор компанії «Архівні інформаційні системи» – к. і. н. Кирило Віслобоков

Як б’єкт аналітично-джерелознавчих досліджень розглянув газетну періодику д-р іст. наук Григорій Рудий.

У роботі семінару взяли участь співробітники НБУВ з відділів юдаїки Інституту рукопису НБУВ (к. і. н. І. А. Сергеєва, м. н. с. Т. О. Батанова, м. н. с. Горшихіна), відділу зарубіжної україніки Інституту книгознавства НБУВ (к.і.н. О. І. Дзира, м.н.с. Є. В. Шпаргало), відділу інформаційно-комунікаційних технологій (м. н. с. Є. Ю. Коцюба), відділу організації та обслуговування основним фондом (м. н. с. П. І. Шекера), відділу пресознавства (к. і. н. С. В. Дригайло, м. н. с. І. М. Швець), відділу формування і використання газетних фондів (заввідділу Н. М. Носкіна)  та ін.

Семінар пройшов у дружній атмосфері обміну думками і пошуку рішень спільних проблем. Під час семінару діяла виставка, де було представлено каталоги, бібліографічні покажчики газет, підготовлені фахівцями ВГФ НБУВ.

Ольга Вакульчук,
завідувач відділу пресознавства НБУВ
 
Опубліковано: прес-служба НБУВ

Довідка прес-служби НБУВ

Відеозапис доповідачів під час пленарного засідання, секцій, круглих столів та семінарів виконала громадська організація «Наукова світлиця»,  яка цього року долучилася до кола партнерів НБУВ в організації міжнародної наукової конференції «Бібліотека. Наука. Комунікація». Переглянути відеозаписи виступів учасників конференції можна на сайті «Банк лекцій» у рубриці «Конференції».

 

Фотоматеріали: