Всеукраїнська Інтернет-конференція "Імідж наукових та бібліотечно-інформаційних установ — 2011"

Поділитися: 

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського започатковує проведення Всеукраїнської Інтернет-конференції на тему "Імідж наукових та бібліотечно-інформаційних установ — 2011 рік", що здійснюється в рамках Року освіти та інформаційного суспільства.

Програма

Координатори конференції: Культурно-просвітницький центр та Центр бібліотечно-інформаційних технологій НБУВ.

До заходу в НБУВ буде підготовлено електронну книжково-інформаційну виставку із фондів Бібліотеки "Іміджелогія і паблік рілейшнз".

Зважаючи на актуальність порушеної проблематики, НБУВ планує зробити конференції такого спрямування традиційними.

До розгляду пропонуються такі проблеми: контексти сучасної імеджелогії; імідж установи як спосіб виживання та творчого зростання і оновлення; варіанти іміджу (дзеркальний, поточний, бажаний, корпоративний, множинний) та його типи; імідж установи та поле функціонування організації; імідж як засіб побудови образа установи (колективу, співробітника та ін.) у суспільстві; насиченість сучасного інформаційного середовища та імідж; імідж індивідуальності; комунікації та імідж; імідж-мейкер — особливості професії і посади в бібліотеках і бібліотечно-інформаційних організаціях; паблік рілейшнз і репутаційний менеджмент; керування іміджем установи; піднесення іміджу як шлях до успіху; імідж лідера; персональний імідж співробітника; самопрезентація як засіб створення позитивного іміджу пересічного професіонала; імідж та етикет в установі; імідж як частина ділової репутації; визначальні особливості іміджу адміністрації; стратегія формування іміджу установи; репутація організації та її імідж; досвід створення власного професійного іміджу; PR: нові підходи, дослідження, досвід; психологія іміджа; його джерела; від формування іміджа бібліотеки — до формування іміджа бібліотечної політики в країні; імідж сучасної бібліотеки; інформаційний імідж; використання комунікативних методів побудови бібліотечного іміджу в інших соціальних системах; нові технології іміджу; науковий авторитет та індивідуальний імідж тощо. Список рекомендованої літератури.

Координатор: Солонська Наталія Гаврилівна
Тел.: (044) 524-3791; 524-8138 (тел., факс);
електронна пошта: seredata@yandex.ru