"Людина науки" Біографічні читання

Поділитися: 
Дата події: 
Четвер, Червень 7, 2018

7 червня 2018 р. відбулися, організовані Інститутом біографічних досліджень НБУВ спільно з Українським біографічним товариством, Чотирнадцяті Біографічні читання «Людина науки: до 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського».

У Біографічних читаннях взяли участь провідні вчені НБУВ та академічних інститутів НАН України, науковці з вищих навчальних закладів, співробітники державних установ, а також молоді дослідники.

Читання відкрив директор Інституту біографічних досліджень, член-кореспондент НАН України, доктор історичних наук, професор Володимир Попик. У своєму вступному слові він, зокрема, зупинився на одному з аспектів проблеми біографії людини науки, академічної науки в цілому, а саме – на біографіці науки в дискурсі її місця, ролі та значення в сучасній Україні, пропаганді досягнень і захисту пріоритетів вітчизняної науки. Також В.Попик розкрив перспективні завдання висвітлення біографій учених, що стоять перед сучасними дослідниками.

Лариса Буряк, доктор історичних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу теорії та методики біобібліографії Інституту біографічних досліджень НБУВ. Біографічний дискурс, який сформувався в українському академічному просторі у 1920-ті, на початковому етапі створення Української академії наук наразі є малодослідженим феноменом, який потребує поглибленого вивчення. Виокремлюються щонайменше три проблеми, варті уваги. Перша проблема торкається відображення суспільно-політичних контекстів в біографічному академічному дискурсі доби ВУАН. Друга проблема стосується стратегій академічного дискурсу, що розроблялись і втілювались у практиках життєписання. Третя — окреслює лабораторію біографічного дискурсу.

Валентина Петрикова, кандидат історичних наук, доктор філософії, докторант Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського розглянула концептуальні погляди західної та вітчизняної науки відносно поняття «академічна культура». Для національного наукового простору витоки академічної культури притаманні ХIХ століттю через константи «книжність», «книжкова культура». Окреслено складові цих констант з позицій біографістики.

Валерій Томазов, кандидат історичних наук, науковий співробітник відділу теорії та методики біобібліографії Інституту біографічних досліджень НБУВ, завідувач сектору генеалогічних та геральдичних досліджень Інституту історії України НАН України розповів про деяких представників генеалогічного древа Патонів, окремо зупинився на долі Євгена Оскаровича Патона.

Надія Любовець, кандидат історичних наук, завідуюча відділом теорії та методики біобібліографії Інституту біографічних досліджень НБУВ представила період першої третини ХХ ст., який у сучасній історіографії зазивають «золотою добою» української історичної науки, котра досягла світового рівня, перетворилася на складову національної свідомості та націотворчого процесу. Розвиток української мемуаристики був тісно пов’язаний з розвитком академічної науки в Україні в цілому.

Уляна Селівачова, науковий співробітник Інституту геологічних наук НАН України, репрезентувала історію української літології в біографіях та бібліографіях. Докладніше ознайомитися з її виступом можна з презентації, що представлена нижче.

Галина Ковальчук, доктор історичних наук, професор, директор Інституту книгознавства НБУВ підняла у своєму виступі питання етики біографічних розвідок: наскільки мають право дослідники висловлювати коментарі, оцінки, судження?

Ігор Левичев, кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник відділу теорії та методики біобібліографії Інституту біографічних досліджень НБУВ, виступ присвятив аналізу раніше не опублікованим спогадами А.І.Спасокукоцкого про наукову діяльність великого вченого, що зберігаються в архіві А.І.Спасокукоцкого в Інституті Рукописи НБУВ. Детально вивчивши фондові матеріали архіву А.І.Спасокукоцкого, доповідач вперше склав коротку біохроніку А.І.Спасокукоцкого, а також дав детальну і ґрунтовну характеристику матеріалів спогадів про В.І.Вернадського, деякі з яких були вперше оприлюднені доповідачем.

Оксана Ємчук, кандидат історичних наук, державний експерт Апарату РНБОУ представила дослідження з біографії видатного історика і дипломата Василя Тарасенка.

Тарас Єрмашов, методист Малої академії наук України висвітлила життя і творчость Сергія Єфремова від 1930-х рр. Нині відбувається актуалізація постмодерної критики (переважно літературознавча й історична візії).

Матеріал підготовлено Т.Котляровою

Фото: Кіріл Леванюк

Опубліковано Прес-службою

Фотоматеріали: 
Додаткові матеріали: 

Контактна інформація

Корпус №2, вул. Володимирська 62, к.125.
+38 (044) 288-1384
ibd@nbuv.gov.ua
9:15 до 18:00 (понеділок - п’ятниця)

Контактна інформація