Заходи до Дня слов’янської писемності і культури

Поділитися: 
Дата події: 
23-05-2013 до 24-05-2013

 До 1150-річчя створення слов’янської азбуки просвітителями Кирилом і Мефодієм

Заходи до Дня словянської писемності і культури

23 травня 2013 року в Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського відбудуться заходи, присвячені Дню слов'янської писемності і культури:  Міжнародна наукова конференція  «Сучасна славістика: ключові проблеми та тенденції розвитку»; засідання круглих столів «Бібліотеки та бібліотекарі слов'янських країн»,  «Видавнича діяльність і книгорозповсюдження в слов'янських країнах»

Організатори: Національна академія наук України; Український комітет славістів; Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського; Інститут археології; Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М. Т.  Рильського; Інститут української мови; Інститут мовознавства імені О. О. Потебні; Український мовно-інформаційний фонд; Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут філології та ін.

       На засіданнях передбачається розглянути такі проблеми: сучасний дисциплінарний контекст та інституціональний статус слов'янознавства; історія славістики та слов'янознавства; історія слов'янознавчих форумів: слов'янський світ у давнину і сьогодні; поліфункціональність слов'янознавства;  слов'янська мовна єдність; слов'янська етнокультурна цілісність; сучасна лінгвославістика; історія слов'янських мов; колористика в слов’янських мовах;  історія розвитку української мови в контексті розвитку слов'янських мов; слов’янські ізоглоси: типи, тенденції; тенденції розвитку слов’янської соціолінгвістичної термінології; українська термінографія в слов’янському контексті; стилістичні системи слов’янських літературних мов; розвиток концепцій перекладних словників; сучасне слов’янське термінознавство; слов’янські фольклорні  традиції в локальних регіонах;  слов'янська лінгвогеографія; слов’янська компаративістика; слов’янська діалектна фразеологія; віртуальні лексикографічні лабораторії в славістиці; лінгвальний  універсум періоду слов’янського національного відродження; дослідження давньослов'янських та давньоруських книжних пам'яток; рукописна спадщина; слов’янські стародруки; дослідження історії та сучасних проблем церковнослов'янської мови; історичне слов'янознавство та археологія;  слов’янські народи в європейському інтеграційному процесі: типи мовної поведінки в сучасному слов’янському білінгвальному мегаполісі;  слов'янські мови і мовна ситуація в слов'янських країнах; проблема етно- і глоттогенезу в контексті ранньої історії слов’янських племен;  історія слов'янських літератур; дискусійні питання в слов’янських літературах; теоретичні аспекти дослідження слов'янського фольклору; сучасні фольклористичні дослідження; бібліографія слов'янознавства; новий погляд на проблему; міжнародна слов'янознавча бібліографія (загальна, поточна, ретроспективна); література та кіномистецтво; видатні слов'янознавці; преса слов’янських країн; літературні журнали і професійна критика тощо.

Вимоги до оформлення статей для наукового збірника "Слов'янські обрії" (мови — усі слов'янські, а також англійська мова)
Обсяг тексту – не менше 6 стор.; анотації: українською, англійською, російською мовами. Вгорі справа: прізвище, ім'я, по батькові; науковий ступінь та вчене звання; нижче: країна та місто. Назва статті — посередині сторінки. Текст — Microsoft Word; шрифт — Times New Roman; кегль — 14; параметри оформлення сторінки: верхній і нижній береги — 20 мм, лівий — 30 мм, правий — 15 мм; інтервал між рядками — 1,5. Посилання на літературу позначають наскрізною нумерацією в квадратних дужках (наприклад: [34, с.86]), або  [52, с.86–91].

Доба  вказується в цифрах. Наприклад: 10-ті роки, а не десяті роки; 1814–1922 рр. Століття – римськими цифрами: X–XII ст.;  XX–XXI ст. і т.д.  

Список використаної літератури подається згідно з  документом: Національний стандарт України. Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання (ГОСТ.7.1–2003, IDT). ДСТУ ГОСТ 7. 1 : 2006).


Теми та тези доповідей і повідомлень на конференцію приймаються до 16 квітня 2013 року. Обсяг — приблизно 2600 знаків.

Не допускається:  автоформування тексту; використання текстів, скачаних із Інтернету. Для передачі в редакцію: два примірники роздрукованого тексту у файлі та електронний носій.Редакційна колегія залишає за собою право відбору статей та тез для  публікації. Листування з учасниками конференції та авторами не здійснюється.Оргкомітет конференції та науково-редакційний відділ НБУВ не здійснюють розсилання збірника.

У рамках заходів передбачається розгорнути книжково-інформаційні виставки із фондів НБУВ та інші експозиції:

«Слов’янським просвітителям Кирилу і Мефодію – 1150»;

«Слов’янська періодика з фондів НБУВ»;

«Санкт-Петербургу – 310 років»;

«Софія Київська в малюнках Федора Солнцева»;

«Давньоруська мініатюра»;

«Православні святині в кириличних стародруках»;

експозицію художніх творів членів Національної спілки художників України;

фотовиставку членів Національної спілки фотохудожників України;

екскурсії по Бібліотеці за замовленнями учасників заходу.

Реєстраційна форма

Початок роботи конференції о 10:00 у приміщенні Бібліотеки за адресою:
просп. 40-річчя Жовтня, 3.
Тел. для довідок: 524-37-91; 524-81-38 (тел., факс)
e-mail: seredata@yandex.ru
координатор: Культурно-просвітницький центр НБУВ; Солонська Наталія Гаврилівна .