Міжнародна наукова конференція "Cлавістика й україністика: взаємне посилення розвитку"

Поділитися: 
Дата події: 
24-05-2019

24 травня 2019 у НБУВ відбудеться Міжнародна наукова конференція "Cлавістика й україністика: взаємне посилення розвитку", присвячена Дню слов’янської писемності і культури.

До участі в роботі конференції запрошуються дослідники з усіх напрямів славістики і суміжних з нею дисциплін, викладачі, аспіранти, магістранти, журналісти, видавці.

Організатори заходу - Національна академія наук України, Український комітет славістів, Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського, Інститут української мови НАН України, Інститут літератури імені Т.Г. Шевченка НАН України, Інститут мовознавства імені О.О. Потебні НАН України, Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського НАН України, Український мовно-інформаційний фонд НАН України, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Передбачені наступні тематичні секції :

  1. Міжслов'янські мовні зв'язки.
  2. Взаємозв’язок українського і слов’янського літературознавства.
  3. Фольклористика та мистецтвознавство: спільне і відмінне у слов’янському світі.
  4. Слов’янська археологія. Історія України в контексті взаємодії з іншими слов’янськими народами.
  5. Історіографія славістичних досліджень. Науковий спадок славістів в архівах вітчизняних та зарубіжних країн.
  6. Біографічна славістика: українці, внесок яких у слов’янознавчий контекст потребує міжнародного резонансу.
  7. Книжкове пам’яткознавство в контексті славістики й україністики.

Під час конференції відбудуться круглі столи з таких питань:

  1. Славістична спадщина Пантелеймона Куліша і сучасність (до 200-річчя від дня народження).
  2. Освітня книга ранньомодерної доби в Україні: побутування та історико-культурне значення (до 400-річчя "Граматики" Мелетія Смотрицького). Координатор: старший науковий співробітник відділу стародруків і рідкісних видань Інституту книгознавства НБУВ, кандидат історичних наук  Наталія Петрівна Бондар bondarnat@ukr.net

Місце проведення конференції: м. Київ, Голосіївський проспект, 3, Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського, Зал засідань Вченої ради, 3-й поверх, к. 344.

Початок реєстрації о 9:00, початок роботи конференції - 10:00.

Робочі мови конференції: всі слов’янські, англійська.

Форма участі: очна, заочна, дистанційна.

 

Для участі в роботі  конференції:

До 12 квітня 2019 року надіслати на обидві електронні адреси Оргкомітету: ihorstambol@ukr.net та uks@nbuv.gov.ua  такі документи:

1. Реєстраційну форму учасника конференції (додаток 1).

2. Широку анотацію доповіді (5-6 речень) трьома мовами: українською, англійською та однією зі слов’янських (прізвище й ім’я, назва і тези). Анотації буде видано разом з програмою до початку конференції.

Одночасно з анотаціями пропонуємо авторам надсилати статті, що увійдуть до збірника наукових праць «Слов’янські обрії». Вимоги до оформлення у додатку 2.

Статті будуть проходити рецензування, тому мають відповідати славістичній тематиці і містити нові та цінні аспекти для цього напряму гуманітаристики. У разі невідповідності – будуть відхилятися редакційним комітетом.

Усі витрати, пов’язані з перебуванням на конференції (проїзд, проживання, харчування тощо), оплачуються учасниками за власний рахунок або за рахунок сторони, що відряджає. Просимо квитки на зворотній проїзд придбати завчасно.

Контакти оргкомітету: 01033, м. Київ, вул. Володимирська, 62. E-mail: uks@nbuv.gov.ua

Координатор  конференції:

Стамбол Ігор Іванович – кандидат історичних наук, науковий співробітник Інституту біографічних досліджень НБУВ; моб. тел.:  (096)835-77-53

Дем’яненко Людмила Григорівнакандидат філологічних наук, науковий співробітник Фонду Президентів України НБУВ.

 

Інформаційний лист та реєстраційна форма учасника конференції у додаткових матеріалах.