Розвиток вітчизняного бібліотечного електронного сервісу

У дисертації комплексно досліджено й узагальнено специфіку розвитку сучасного бібліотечного електронного сервісу. Проаналізовано та уточнено понятійний апарат досліджуваної теми. Визначено базові методичні підходи до вивчення проблеми функціонування електронного сервісу бібліотеки.
Узагальнено та проаналізовано досвід використання електронного сервісу в діяльності зарубіжних і вітчизняних бібліотек, зокрема НБУВ, ОУНБ; розвиток актуальних і перспективних форм дистанційного обслуговування широкого загалу користувачів і цільових груп відповідно до змін користувацьких запитів і важливих суспільних процесів.
Визначено методичні засади інформаційного, інформаційно-аналітичного забезпечення представників владних структур та інших цільових груп бібліотечних користувачів, зокрема внутрішньо переміщених осіб. Проаналізовано та вдосконалено технології бібліотечного інформаційно-аналітичного забезпечення на основі широкого застосування електронних форм моніторингу, обробки, формування тематичних цифрових колекцій, випуску інформаційно-аналітичних бібліотечних продуктів, оперативного адресного забезпечення ними замовників.
Розроблено модель електронного інформаційно-аналітичного сервісу бібліотеки, яка відображає процеси інформаційно-аналітичного забезпечення користувачів НБУВ, зокрема представників центральних і обласних органів влади та місцевого самоврядування, бізнесових і громадських структур.
Визначено основні тенденції та перспективи діяльності бібліотек в умовах цифровізації інформаційного простору та трансформації бібліотек в інформаційні центри з акумуляції та забезпечення доступу до суспільно значущих інформаційних електронних ресурсів.

Здобувач: 
Желай Оксана Петрівна
Науковий ступінь: 
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук із соціальних комунікацій
Дата захисту: 
28-05-2019
Автореферат: 
Дисертація: 
Відгуки опонентів: