Експертна комісія оцінила роботу Бібліотеки

Поділитися: 
Дата події: 
10-09-2019

10 вересня відбулось розширене засідання Вченої ради Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, на якому розглянуто низку актуальних питань наукової діяльності установи.

Коротку доповідь про результати роботи експертної комісії з оцінювання ефективності діяльності НБУВ зробила генеральний директор бібліотеки, член-кореспондент Національної академії наук України Л. А. Дубровіна. Вона повідомила, що бібліотека пройшла перший етап системи оцінювання, започаткованої в Україні щодо наукових установ. Метою роботи експертної комісії було отримання об’єктивної оцінки ефективності діяльності бібліотеки з урахуванням наявних умов кадрового, інформаційного, фінансового та матеріально-технічного забезпечення; стимулювання науково-дослідної та інноваційної діяльності; прийняття обґрунтованих управлінських, організаційних та фінансових рішень; наближення до європейської практики оцінювання ефективності діяльності наукових установ. Атестація завершена, і загальний сукупний результат у колективі вийшов вагомим, тим більше, що в оцінюванні враховано не лише підготовлені статті й монографії, а й роботу над базами даних, і загальну кількість авторських аркушів, відтак маємо хороший результат, відзначила Любов Андріївна. Незначний відсоток відділів дістали оцінку за категорією Б, а практично всі наукові підрозділи оцінені за класифікацією групи А. Вона висловила вдячність усім, хто плідно попрацював, і водночас зазначила, що наступна атестація в першому кварталі наступного року вже спрямовуватиметься на індивідуальне оцінювання наукових співробітників. Це планова обов’язкова атестація, яка здійснюватиметься на новій засадничій основі за новими методичними рекомендаціями. Вимоги до діяльності працівників НБУВ, підготовки досліджень, статей і досягнення наукового результату підвищуються. Тож потрібна значна організаційна робота, ґрунтовні наукові праці, оскільки за цими показниками й науковими результатами буде визначатись рівень відповідності працівників займаним посадам. Л.А. Дубровіна закликала керівників підрозділів НБУВ звернути на це особливу увагу працівників.

Учена рада затвердила та рекомендувала до участі в конкурсі нові проекти відомчих науково-дослідних робіт.

Цифрова епоха спонукає діяльність бібліотечних установ до швидких змін, і одна з головних вимог – постійне осучаснення. З новими сервісними можливостями та пошуковим інтерфейсом електронних ресурсів НБУВ членів ради ознайомила директор Інституту інформаційних технологій НБУВ К. В. Лобузіна. Вона детально охарактеризувала сучасні тренди в підходах до організації пошуку та користувацького інтерфейсу бібліотечних електронних ресурсів. Це, зокрема, пошук усього контенту в одному місці; центральний індекс книжкового фонду плюс електронні ресурси; простий швидкий пошук за ключовими словами; наявність заданих категорій для фільтрування результатів пошуку; сучасний, інтуїтивний інтерфейс; отримання повного тексту за одним натисканням. Причому, зазначила Катерина Вілентіївна, ці сучасні підходи до організації електронних каталогів нового покоління (Next-Generation Library Catalogs) та сервісів виявлення знань (dіscovery system) уже застосовано в нових проектах НБУВ, зокрема  інформаційному порталі "Наука України: доступ до знань" та е-бібліотеці "Україніка". Доповідач продемонструвала зазначені можливості в ході обговорення теми.

На засіданні затверджено звіти стипендіатів НАН України О.В Симоненко, В.В. Струнгар, Г.Ю. Калініч,  Т.А. Бургомістренко, які здійснюють свої дослідницькі пошуки на науковій базі бібліотеки. Крім того, ще одним претендентом на здобуття стипендії НАН України рекомендовано С.С. Гарагулю.

Науковому співробітнику відділу бібліометрії і наукометрії Служби інформаційно-аналітичного забезпечення (СІАЗ) О.І. Жабіну призначено наукового керівника дисертаційного дослідження кандидата технічних наук, старшого наукового співробітника, завідувача відділу бібліометрії і наукометрії СІАЗ Л.Й. Костенка.

Рекомендовано до друку низку підготовлених рукописів видань.