Інновації – запорука швидких зрушень

Поділитися: 
Дата події: 
9-10-2019

9 жовтня 2019 року в рамках Міжнародної наукової конференції «Бібліотека. Наука. Комунікація: актуальні тенденції у цифрову епоху»» відбулося засідання секції 1 «Наукові бібліотеки у цифрову епоху: діяльність, управління, взаємодія» (наукові керівники –  Дубровіна Любов Андріївна, генеральний директор НБУВ, доктор історичних  наук, професор, член-кореспондент НАН України; Василенко Ольга Миколаївна, директор Інституту бібліотекознавства НБУВ, кандидат історичних наук; учений секретар – Клименко Оксана Зіновіївна, старший науковий співробітник НБУВ, кандидат історичних наук, доцент). У роботі секції взяли участь учені та спеціалісти українських і зарубіжних бібліотек та наукових установ, зокрема Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, Національної бібліотеки Білорусі, Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого, Національної бібліотеки України для дітей, Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського, державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України», Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, Національної академії внутрішніх справ, Київського університету імені Бориса Грінченка, Харківської державної академії культури, Національного університету «Львівська Політехніка», приватного вищого навчального закладу «Європейський університет», Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя та інших вітчизняних вищих навчальних закладів і наукових бібліотек наукових установ Національної академії наук України.

Значну увагу учасники засідання приділили ключовій темі секції, тобто інноваційним напрямкам у діяльності наукової бібліотеки у цифрову епоху: створення і функціонування творчих лабараторій віртуальної реальності ( на прикладі американських бібліотек ) та перспективність упровадження технології віртуальної реальності в діяльність вітчизняних наукових бібліотек; досвід підготовки фахівців із цифрової гуманітаристикина міжфакультетських магістерських програмах в Канаді та визначення перспектив запровадження таких програм в українських  вищих навчальних закладах; роль бібліотечних асоціацій, зокрема УБА, у популяризації діяльності бібліотек як джерел соціальної пам'яті та багато інших. Не залишились поза увагою учасників зібрання актуальні проблеми імплементації міжнародних стандартів у бібліотечній справі України в умовах цифровізації діяльності бібліотек та тенденції у принципах та механізмах нового порядку захисту персональних даних в європейских правових стандартах і запровадження в національне законодавство універсальних критеріїв захисту персональних даних.

Активну дискусію викликала доповідь кандидата філологічних наук, старшого наукового співробітника НБУВ В. М. Подгори " Книга в ліс не веде...: деякі проблеми сільських і районних бібліотек України ", після якої відбулося жваве й зацікавлене обговорення практики студентів на базі НБУВ і їхнього сприйняття та трактувань сутності бібліотеки у цифрову епоху. Загалом було заявлено 45 доповідей і були присутні близько 70 учасників.

Під час роботи секції увазі дослідників у читальній залі літератури з бібліотекознавства Інституту бібліотекознавства НБУВ було запропоновано для перегляду книжкові виставки " Бібліотека. Наука. Комунікація: актуальні тенденції у цифрову епоху " та " Дмитро Андрійович Балика: до 125-річчя від Дня народження ".


 

Оксана Клименко,

 кандидат історичних наук, доцент, старший науковий співробітник НБУВ

 

Фотоматеріали: 

Контактна інформація

Головний корпус по
просп. Голосіївський 3,
к. 333-335.
Відділ теорії та методології бібліотечної справи
+38 (044) 524-23-14
Відділ з охорони інтелектуальної власності
+38 (044) 524-19-92
Читальний зал: Фонд
+38 (044) 524-35-92