Міжнародна наукова конференція «БІБЛІОТЕКА. НАУКА. КОМУНІКАЦІЯ: АКТУАЛЬНІ ТЕНДЕНЦІЇ У ЦИФРОВУ ЕПОХУ»

Поділитися: 
Дата події: 
8-10-2019 до 10-10-2019

Місце проведення:

Україна, 03039, м. Київ, Голосіївський пр., 3

Початок форуму:

Вівторок, 08 жовтня 2019 р.

Міжнародна наукова конференція

«БІБЛІОТЕКА. НАУКА. КОМУНІКАЦІЯ: АКТУАЛЬНІ ТЕНДЕНЦІЇ У ЦИФРОВУ ЕПОХУ»

м. Київ, 8–10 жовтня 2019 р.

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського запрошує Вас взяти участь у роботі Міжнародної наукової конференції «БІБЛІОТЕКА. НАУКА. КОМУНІКАЦІЯ: АКТУАЛЬНІ ТЕНДЕНЦІЇ У ЦИФРОВУ ЕПОХУ» м. Київ, 8–10 жовтня 2019 р.

Організатори конференції:

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського;

Інформаційно-бібліотечна рада НАН України;

Асоціація бібліотек України;

Рада директорів наукових бібліотек та інформаційних центрів академій наук – членів Міжнародної асоціації академій наук.

Метою науково-комунікативного заходу є об’єднання зусиль науковців і практиків у розв’язанні актуальних питань комунікації бібліотек у цифрову епоху, визначення найбільш гострих проблем у бібліотечній сфері та оприлюднення результатів наукових пошуків, розробка рекомендацій і пропозицій щодо вдосконалення діяльності сучасних бібліотек.

До участі в роботі конференції запрошуються науковці та спеціалісти бібліотек, архівів, музеїв, видавництв, інформаційних підрозділів установ і громадських організацій, представники органів державної влади та органів місцевого самоврядування, аспіранти.

Пленарне засідання. Вітання

Засідання секції академічних бібліотек. 90-річчя інформаційно-бібліотечної ради НАН України

Науковий керівник: Онищенко Олексій Семенович, радник Президії НАН України, Почесний директор Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, доктор філософських наук, академік НАН України,

Солоіденко Галина Іванівна, провідний науковий співробітник НБУВ, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник, учений секретар ІБР

Учений секретар: Полякова Олена Володимирівна, головний бібліотекар відділу теорії та методології бібліотечної справи Інституту бібліотекознавства НБУВ

E-mail: polyakova@nbuv.gov.ua

Секція 1. Наукові бібліотеки у цифрову епоху: діяльність, управління, взаємодія

Наукові керівники: Дубровіна Любов Андріївна, генеральний директор НБУВ, доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України,

Василенко Ольга Миколаївна, директор Інституту бібліотекознавства НБУВ, кандидат історичних наук

Учений секретар: Клименко Оксана Зіновіївна, старший науковий співробітник НБУВ, кандидат історичних наук, доцент

E-mail: libres@nbuv.gov.ua

Секція 2. Атрибуція й опис книжкових та інших документних пам'яток як складова наукових досліджень

Наукові керівники: Ковальчук Галина Іванівна, директор Інституту книгознавства НБУВ, доктор історичних наук, професор,

Степченко Ольга Петрівна, директор Інституту рукопису НБУВ, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник

Учений секретар: Мяскова Тетяна Євгеніївна, старший науковий співробітник відділу бібліотечних зібрань та історичних колекцій НБУВ, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник

E-mail: myaskova@nbuv.gov.ua

 

Секція 3. Наукові бібліотеки в дослідницькій інфраструктурі України

Науковий керівник: Лобузіна Катерина Вілентіївна, директор Інституту інформаційних технологій НБУВ, доктор наук із соціальних комунікацій, старший науковий співробітник

Учений секретар: Коновал Людмила Володимирівна, науковий співробітник НБУВ, в. о. завідувача відділу технологій електронного науково-інформаційного обслуговування НБУВ

E-mail: loboozina@nbuv.gov.ua, konoval@nbuv.gov.ua

 

Секція 4. Розвиток соціально-інформаційних комунікацій в умовах інформатизації

Науковий керівник: Горовий Валерій Микитович, заступник генерального директора НБУВ, керівник Служби інформаційно-аналітичного забезпечення НБУВ, доктор історичних наук, професор

Учений секретар: Іванова Наталія Георгіївна, завідувач відділу НЮБ НБУВ, кандидат історичних наук

E-mail: np.nbuviap@gmail.com (з поміткою «на конференцію»)

 

Секція 5. Сучасна бібліотечно-інформаційна термінологія

Науковий керівник: Стрішенець Надія Володимирівна, провідний науковий співробітник НБУВ, доктор історичних наук, старший науковий співробітник

Учений секретар: Сокур Олена Леонідівна, молодший науковий співробітник НБУВ

E-mail: strishenets@nbuv.gov.ua

 

Секція 6. Біографіка та біобібліографія як інформаційно-комунікативний ресурс суспільно-політичних і культурних трансформацій

Науковий керівник: Попик Володимир Іванович, директор Інституту біографічних досліджень НБУВ, доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України

Учений секретар: Котлярова Тетяна Володимирівна, молодший науковий співробітник НБУВ

E-mail: popyk@nbuv.gov.ua, kotliarova@nbuv.gov.ua

 

Секція 7. Інтеграція друкованих та електронних бібліографічних ресурсів у формуванні репертуару періодики

Наукові керівники: Вакульчук Ольга Анатоліївна, завідувач відділу пресознавства НБУВ, кандидат історичних наук,

Рудий Григорій Якович, провідний науковий співробітник Інституту історії України НАН України, доктор історичних наук, науковий співробітник відділу пресознавства НБУВ

Учений секретар: Залізнюк Олена Сергіївна, науковий співробітник НБУВ

E-mail: vakulchuk@nbuv.gov.ua

 

Семінар: Бібліометричні технології та наукометричні дослідження

Науковий керівник: Костенко Леонід Йосипович, завідувач відділу бібліометрії і наукометрії НБУВ, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник

Учений секретар: Жабін Олександр Іванович, науковий співробітник НБУВ

E-mail: kostenko@nbuv.gov.ua, zhabin@nbuv.gov.ua

 

Семінар: Збереження бібліотечних фондів: традиції, інновації, перспективи

Науковий керівник: Муха Людмила Вікторівна, заступник генерального директора НБУВ, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник, заслужений працівник культури України

Учений секретар: Затока Любов Петрівна, науковий співробітник НБУВ

E-mail: zatoka@nbuv.gov.ua, filiya@nbuv.gov.ua

Семінар: Архівна та рукописна наукова спадщина: сучасні особливості формування та використання

Наукові керівники: Індиченко Ганна Володимирівна, завідувач відділу історії академічної науки Інституту архівознавства НБУВ, кан кандидат історичних наук,

Коваль Тетяна Володимирівна, завідувач відділу джерелознавства Інституту рукопису НБУВ, кандидат історичних наук

Учений секретар: Вербіцька Оксана Іванівна, старший науковий співробітник відділу історії академічної науки Інституту архівознавства НБУВ, кандидат філософських наук

E-mail: Indychenko@nbuv.gov.ua, Indychenko@nbuv.gov.ua, kovaltv@nbuv.gov.ua, archivesnanu@nbuv.gov.ua

 

Під час конференції відбудуться:

Засідання Ради директорів наукових бібліотек та інформаційних центрів академій наук – членів Міжнародної асоціації академій наук;

Виставки продукції провідних видавництв та книготорговельних організацій, видань НБУВ, демонстрація інформаційних ресурсів;

Тематичні виставки.

 

Заїзд, реєстрація учасників з інших міст України й інших держав – 7 жовтня (понеділок) 2019 р.

Початок роботи конференції –  8 жовтня (вівторок) 2019 р. о 10 год. у конференц-залі Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського.

 

Для участі в конференції необхідно:

  1. матеріали доповіді зареєструвати на сайті конференції, для доповідачів - розміщення повного тексту доповіді у форматі Word є обов'язковим (Інструкція реєстрації учасників та розміщення доповідей на сайті «Конференції НБУВ»);
  2. у випадку внесення благодійної допомоги надіслати на електронну адресу вченого секретаря секції копію (електронну, фотокопію) квитанції про сплату благодійної допомоги на проведення конференції.

Термін подання рукописів ученим секретарям секцій та семінарів для збірника матеріалів конференції до 22 липня 2019 р.

Завершення реєстрації учасників на веб-порталі до 20 вересня 2019 р.

До розгляду приймаються матеріали, які раніше не публікувалися, обсягом від 2 до 4 стор. (оформлені відповідно до вимог) комп’ютерного тексту з наявністю індексу УДК та англійською мовою назви публікації, відомостей про автора, анотації (150 знаків) і ключовими словами (6–8 слів). Редактор Word for Windows версія не нижче 6.0, шрифт Times New Roman, розмір 14 пт, формат А4, орієнтація книжкова. Поля: всі – по 2 см, абзац 1 см, міжрядковий інтервал 1,5.

Приймаються тільки ті матеріали, які повністю відповідають тематиці конференції і вказаним вимогам, мають наукове та прикладне значення. Оргкомітет залишає за собою право кінцевого відбору доповідей на конференцію відповідно до оголошеної тематики та за якісними критеріями. За зміст матеріалів відповідальність несуть автори. У разі відхилення надісланих матеріалів, автору буде про це повідомлено ученим секретарем секції конференції електронною поштою упродовж 10 робочих днів з дня реєстрації.

Матеріали не рецензуються і не повертаються.

УВАГА!!!

Роботи, які не відповідають вимогам або надіслані після закінчення встановленого терміну, оргкомітет залишає без розгляду.

Автори мають дотримуватися принципів академічної доброчесності, у тому числі в частині забезпечення наукового рівня тексту доповідей, обґрунтованості висновків, достовірності результатів.

Оргкомітет не несе відповідальності за зміст та якість поданих матеріалів, але залишає за собою право внесення змін і форматування тез доповідей.

Благодійна допомога:

З метою забезпечення організації проведення конференції та видання тез учасників конференції пропонується внести благодійну допомогу у розмірі 150 грн.

Реквізити для сплати благодійної допомоги:

Отримувач платежу: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Банк одержувача: УДКСУ у м. Києві

МФО 820172

ЄДРПОУ 05417058

Рахунок 31254362108959

Призначення платежу: Благодійна допомога на проведення конференції без ПДВ від (П.І.Б.).

Розміщення і харчування за рахунок учасників. Учені секретарі секцій конференції сприяють розміщенню учасників у готелях м. Києва лише за індивідуальним запитом (попереднім замовленням).

 

Контакти:

Іванова Майя Вікторівна (учений секретар оргкомітету конференції)

E-mail: conference@nbuv.gov.ua

Тел.: (044) 525-31-95; (067) 934 89 44

03039, Україна, Київ, Голосіївський проспект, 3, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (з позначкою «Конференція»)