Архівна та рукописна наукова спадщина: сучасні особливості формування та використання

Поділитися: 
Дата події: 
10-10-2019

10 жовтня 2019 року у приміщенні Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського по вул. Володимирській, 62 у рамках Міжнародної наукової конференції «Бібліотека. Наука. Комунікація: актуальні тенденції у цифрову епоху» відбувся науковий семінар «Архівна та рукописна наукова спадщина: сучасні особливості формування та використання» (наукові керівники – Індиченко Ганна Володимирівна, завідувач відділу історії академічної науки Інституту архівознавства НБУВ, кандидат історичних наук; Коваль Тетяна Володимирівна, завідувач відділу джерелознавства Інституту рукопису НБУВ, кандидат історичних наук;  учений секретар – Вербіцька Оксана Іванівна, старший науковий співробітник Інституту архівознавства НБУВ, кандидат філософських наук). У роботі семінару взяли участь фахівці в галузі джерелознавства та архівознавства.

До обговорення на семінарі було подано 27 наукових доповідей з питань архівної справи. З привітальним словом від керівників семінару виступила завідувач відділу Інститут архівознавства НБУВ Г. В. Індиченко, у якому вона відзначила актуальність дослідження формування, документного складу інформаційного потенціалу вітчизняної наукової архівної та рукописної спадщини на сучасному етапі, окреслила основне коло питань, запропонованих до обговорення. Присутні заслухали і обговорили низку ґрунтовних доповідей, присвячених питанням теоретичних і науково-прикладних аспектів формування наукових документних комплексів, створення інтегрованих електронних архівних ресурсів та використання архівних і рукописних джерел у сфері науки та культури України.

Велике зацікавлення викликала доповідь радника Президії НАН України академіка О. С. Онищенко «Наукові архіви – скарбниця актуальних ідей», у якій учений акцентував увагу не лише на інформативному, але й евристичному потенціалі наукових архівів. Загальні тенденції розвитку архівної справи у своїх доповідях висвітлили Л. М. Яременко та Г. В. Індиченко. Характерні форми популяризації рукописних документів у сучасному культурному просторі презентувала Т. В. Коваль. Особливостям формування архівного фонду Інституту рукопису НБУВ на сучасному етапі була присвячена доповідь І. С. Корчемної. Значна частина доповідей стосувалася проблем і питань формування, опрацювання, введення у науковий обіг документальних фондів установ та особових фондів визначних особостостей України.

Під час роботи семінару були презентовані наукові видання Інституту рукопису НБУВ «Архів українського історика Олени Апанович в Інституті рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : біографічне дослідження : науковий каталог» та «Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. 1918–2018».

Семінар пройшов в атмосфері дружньої професійної дискусії.

Г. В. Індиченко

Т. В. Коваль

О. І. Вербіцька

Фотоматеріали: 

Контактна інформація

Корпус №2, вул. Володимирська 62, 4-й поверх, к. 416;
надання архівних довідок - 1-й поверх, к. № 104.
9.15 - 18.00 (понеділок - п’ятниця)