Термінологія осучаснюється

Поділитися: 
Дата події: 
9-10-2019

9 жовтня 2019 року в Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського в рамках Міжнародної наукової конференції «Бібліотека. Наука. Комунікація: актуальні тенденції у цифрову епоху» відбулося засідання секції «Сучасна бібліотечно-інформаційна термінологія».

У заході взяли участь понад 30 представників провідних бібліотек, наукових установ та вищих навчальних закладів України, зокрема: Інституту української мови НАН України, Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого, Державної наукової технічної бібліотеки України, Національної історичної бібліотеки України, Національної бібліотеки України для дітей, Національної наукової медичної бібліотеки України, Державної наукової педагогічної бібліотеки України імені В.О. Сухомлинського, Науково-технічної бібліотеки імені Г.І. Денисенка, Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», бібліотеки Національної музичної академії України, Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, Книжкової палати України імені Івана Федорова, Київського національного університету культури і мистецтв, Науково-технічної бібліотеки Національного авіаційного університету, бібліотеки Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана.

Інформаційна (комп’ютерна) революція спричинила значні зрушення всередині усталеної традиційної бібліотечно-інформаційної терміносистеми. Суттєві зміни, зокрема, довільне використання численних запозичень з англійської мови, потребують серйозної уваги фахівців галузі. Є й інші аспекти роботи бібліотеки з термінологією: укладання списків предметних рубрик та формування назв ділень бібліотечно-бібліографічної класифікації, особливо нині, після введення нового правопису; підготовка бібліотечних і бібліотекознавчих текстів: інструктивно-методичних матеріалів, статей, монографій, підручників.

Усі ці складові були передбачені програмою роботи секції. Присутні прослухали доповіді керівника групи наукової термінології Інституту української мови НАН України, кандидата філологічних наук Л. В. Туровської про минуле і сучасне академічного термінознавства; доктора історичних наук, професора кафедри документальних комунікацій і бібліотечної справи Рівненського державного гуманітарного університету Г.М. Швецової-Водки про місце бібліотекознавства в системі наук ноокомунікологічного циклу (термінологічний аспект); доктора історичних наук, провідного наукового співробітника НБУВ Н. В. Стрішенець про сучасні тенденції розвитку бібліотечно-інформаційної термінології на прикладі нового міжнародного стандарту «Resource Description and Access» та Bibframe. Про особливості роботи над перекладом Бібліотечної еталонної моделі (Library Reference Model) ІФЛА розповіла головний бібліотекар НТБ імені Г. І. Денисенка НТУ «КПІ імені І. Сікорського» І. М. Баньковська, а про термінологічний аспект створення словника предметних рубрик – завідувач відділу комплектування та наукового опрацювання документів ДНПБ України імені В. О. Сухомлинського І. Г. Лобановська.

Створенню україномовної версії англомовного тезауруса медичної термінології (MeSH) присвятила свій виступ О. С. Левченко (відділ наукової індексації літератури ННМБ України); про діяльність і перспективи новоствореного Термінологічного центру при ДНТБ України розповів його керівник кандидат фізико-математичних наук  М. О. Вакуленко.

Про проблеми з фаховою термінологією при підготовці Української бібліотечної енциклопедії повідомила головний бібліотекар сектору енциклопедичних досліджень науково-дослідного відділу НБУ імені Ярослава Мудрого Л. А. Поперечна. Відображення бібліотечно-інформаційної термінології в Універсальній десятковій класифікації стало предметом виступу завідувачки відділу класифікаційних систем Книжкової палати України імені Івана Федорова В. М. Муравйової; технічні словники були в центрі уваги виступу наукового співробітника відділу граматики та наукової термінології Інституту української мови НАН України, кандидата філологічних наук Л. А. Халіновської; термінології збереження бібліотечних фондів присвятила свій виступ головний бібліотекар НБУВ О. В. Полякова; проблемні питання сучасної української бібліотечно-інформаційної термінології порушила провідний науковий співробітник НБУВ, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Г. І. Солоіденко. В обговоренні активну участь взяв термінознавець Р. В. Воронезький, науковці, бібліотекарі-практики.

У ході дискусій порушувалися й інші актуальні питання сучасної термінології бібліотечно-інформаційної галузі.

 

Керівник секції Надія Стрішенець, 

учений секретар секції Олена Сокур

Фотоматеріали: