Друковані та електронні ресурси періодики «дрейфують» в on-line

Поділитися: 
Дата події: 
9-10-2019

9 жовтня 2019 року в рамках Міжнародної наукової конференції «Бібліотека. Наука. Комунікація: актуальні тенденції у цифрову епоху» відбулося засідання секції «Інтеграція друкованих і електронних бібліографічних ресурсів у формуванні репертуару періодики». У роботі секції взяли участь провідні науковці Львівської Національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника, Інституту історії України НАН України, Президії НАН України, Інституту журналістики Київського Національного університету імені Тараса Шевченка, Книжкової палати України імені Івана Федорова, представник компанії «Архівні інформаційні системи», співробітники Національної бібліотеки України для дітей, бібліотеки Київського Національного економічного університету (КНЕУ), Українського інституту інтелектуальної власності (Укрпатент), бібліотеки Національного авіаційного університету (НАУ), Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (НБУВ).

Обговорювалося широке коло питань, пов’язаних з подальшим розвитком пресознавчих досліджень, координації зусиль фахівців наукових бібліотек України на шляху до створення репертуару вітчизняної періодики, можливостей розробки міжбібліотечного проекту з оцифрування періодики та представлення її on-line тощо.

З вітальним словом до учасників зібрання звернулися його співкерівники – провідний науковий співробітник Інституту історії України НАН України, доктор історичних наук Г. Я. Рудий  та завідувачка відділу пресознавства НБУВ, кандидат історичних наук О. А. Вакульчук.  Григорій Рудий у вступному слові окреслив коло обговорюваних питань, представив учасників, визначив регламент. Ольга Вакульчук повідомила про здобутки та плани відділу пресознавства в роботі над створенням друкованих і електронних ресурсів періодики, зокрема розповіла про розпочате у відділі комплексне дослідження багатотиражної преси України. 

Заступник генерального директора з наукової роботи, директор НДІ пресознавства ЛННБ ім. В. Стефаника, доктор  наук із соціальних комунікацій Лідія Сніцарчук у своєму виступі «Концепт “пресознавство” в українському науковому дискурсі» порушила важливі теоретичні питання методології й методики пресознавства, окреслила перспективи наукових досліджень у цій галузі. Директор компанії «Архівні інформаційні системи» Кирило Віслобоков доповів про технології сканування, обробки та подальшого зберігання газет, про зарубіжні та вітчизняні практичні здобутки в цій справі. Завідувач відділу наукових досліджень української періодики НДІ пресознавства ЛННБ імені В. Стефаника, старший науковий співробітник, доктор філологічних наук Мар’яна Комариця  дослідила перший український славістичний журнал «Слово» й підкреслила його значення для розвитку вітчизняної періодики. Гостя подарувала відділу пресознавства книжку «Константин Чехович. Християнський націоналізм», науковим редактором і одним з упорядників якої вона є. Старший науковий співробітник НДІ пресознавства ЛННБ імені В. Стефаника, кандидат філологічних наук Олеся Дроздовська в своїй доповіді розглянула пресу як джерело вивчення історії української журналістики. З доповіддю «Мистецькі “Обрії” Богдана Кравціва» виступила науковий співробітник НДІ пресознавства ЛННБ імені В. Стефаника, кандидат наук із соціальних комунікацій Оксана Середа. Науковий співробітник НДІ пресознавства ЛННБ імені В. Стефаника, кандидат наук із соціальних комунікацій Зоряна Наконечна висвітлила у своїй доповіді діяльність видавничого концерну «Українська Преса».

На секції було представлено блок досліджень періодики діаспори: доповіді, присвячені цій темі, виголосили фахівці відділу зарубіжної україніки Інституту книгознавства НБУВ провідний науковий співробітник, доктор історичних наук, доцент Тетяна Антонюк та завідувач відділу, кандидат історичних наук Олеся Дзира, а також професор Інституту журналістики КНУ імені Т. Шевченка, доктор філологічних наук Алла Бойко,   завідувач наукового відділу національної бібліографії української преси ЛННБ імені В. Стефаника, кандидат філологічних наук Надія Кулеша. У своєму виступі завідувач Державного архіву друку Державної наукової установи «Книжкова палата України імені Івана Федорова» Юлія Сахневич доповіла про колекцію радянської  ідишомовної періодики, що зберігається у фондах Книжкової палати, особливості її опису, реставрації, оцифрування. Тему ідишомовної періодики продовжили молодший науковий співробітник відділу юдаїки ІР НБУВ Тетяна Батанова та молодший науковий співробітник Ольга Горшихіна. Про методологічні та методичні проблеми комплексного дослідження газетної періодики (на прикладі газети «Нова Рада») доповів провідний науковий співробітник Інституту історії України НАНУ, доктор історичних наук  Григорій Рудий . З доповіддю про науковий каталог «Газети України 1816–1916 рр. у фондах НБУВ», який вийшов друком напередодні конференції, виступили його автори-укладачі – науковий співробітник відділу пресознавства Олена Залізнюк та молодший науковий співробітник Ірина Швець. Співробітник відділу зарубіжної україніки ІК НБУВ Христина Астапцева розповіла про жіночий часопис «Нова хата», його тематику, авторів, видавців тощо. Про проблеми формування фонду газет НБУВ у контексті Закону України «Про реформу державних комунальних ЗМІ» доповіли завідувачка ВФВГВ НБУВ Наталія Носкіна та молодший науковий співробітник відділу пресознавства НБУВ, кандидат історичних наук Сергій Дригайло. Молодший науковий співробітник  відділу образотворчих мистецтв ІК НБУВ Олена Донець, до кола наукових інтересів якої належать журнали і плакати радянського періоду, розкрила їх джерелознавчий потенціал.   

У роботі секції також взяли участь співробітники Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського старший науковий співробітник, кандидат історичних наук, доцент Оксана Клименко, молодший науковий співробітник Олена Сокур, молодший науковий співробітник  відділу музичних фондів ІК Олена Цибульска, молодший науковий співробітник відділу зарубіжної україніки ІК Катерина Петриченко, співробітники відділу пресознавства молодші наукові співробітники Людмила Білименко, Олена Клименко, Надія Криворучко, а також старший науковий співробітник Державної наукової установи «Книжкова палата України імені Івана Федорова», кандидат історичних наук, доцент Лариса Дояр. До дискусій долучилися й інші фахівці, які виявили зацікавленість проблемами пресознавства: Н. М. Кийко, С. А. Македонська, А. І. Москаленко, Л. Ю. Кульчицька, Л. П. Залюбовська, Л. Б. Хоменко, С. М. Крючкова. 

 

 

Фотоматеріали: