Вчена рада підбила підсумки року

Поділитися: 
Дата події: 
14-01-2020

14 січня відбулось розширене засідання Вченої ради Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського.

На ньому розглянуто підсумки наукової діяльності Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського у 2019 році. З відповідним звітом виступила заступник генерального директора НБУВ з наукової роботи Т.М. Коваль.

Так, у доповіді відзначено, що з грудня 2018 по березень 2019 року проведено оцінювання НБУВ Експертною комісією за участю науковців НАН України та представників позаакадемічних установ України, в тому числі й іноземних експертів. За його результатами 91% наукових підрозділів установи віднесено до категорії «А». До категорії «Б» було віднесено 3 структурні підрозділи – відділ наукових видань Інституту бібліотекознавства, відділ пошуку та обліку документів Фонду президентів України, відділ наукових технологій збереження фондів.

У 2019 році Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського здійснювала дослідження за 10 відомчими науково-дослідними фундаментальними та прикладними темами. Три наукових проекти завершено.

Зокрема, Бібліотека завершила виконання науково-дослідного проекту, що отримав підтримку програми розвитку пріоритетних напрямів наукових досліджень (КПКВК 6541230) «Бібліотечна, архівна та інформаційна діяльність національної бібліотеки в сучасному науково-інформаційному просторі (1993–2018)», відповідно до якого визначено соціальну роль національної бібліотеки та її інформаційного потенціалу для подальшого розвитку держави та її включення у європейські і світові інтеграційні процеси (керівник – член-кореспондент НАН України Л.А. Дубровіна). За результатами виконання цього проекту вийшли друком 11 наукових видань: монографії «Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського у перше десятиліття незалежності України  (1991–2002)» (Л.А. Дубровіна, О.С. Онищенко, В.М. Горовий), «Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського в науково-інформаційному просторі (2000 – 2018)» (В.М. Горовий, Ю.М. Половинчак, К.В. Лобузіна), «Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського: розвиток біографічних досліджень, національної бібліографії та науково-бібліографічної діяльності (2002 – 2018)» (О.В. Бугаєва, Т.В. Добко, С.С. Кіраль, Т.В. Котлярова, Н.І. Любовець, Л.С. Новосьолова), «Збереження, консервація та реставрація бібліотечних фондів в Україні: діяльність Центру консервації і реставрації  НБУВ (1992-2018)» (Л.В. Муха, Л.П. Затока, Л.М. Куява)»; довідник «Бібліотеки наукових установ Національної академії наук України» (О.С. Онищенко, Г.І. Солоіденко), 4 випуски збірників наукових праць; один збірник документів і матеріалів, один – матеріали наукових читань. Створено багатоаспектний тематичний інформаційний ресурс на сайті НБУВ.

У межах завершеного проекту «Інформаційний портал «Наука України: доступ до знань» Інститутом інформаційних технологій  (К. В. Лобузіна) популяризувався доробок вітчизняних учених у глобальних наукових комунікаціях. На порталі НБУВ представлено 144 тисяч записів науковців, 563 записи наукових установ; у поточному році відредаговано 9,6 тисячі записів науковців, зокрема, 460 за персонально надісланими анкетами науковців. Упродовж року зареєстровано 0,6 млн сеансів роботи із ресурсами порталу «Наука України», які є унікальними за змістом та програмною адаптацією, сформовані за міжнародними стандартами і новими сучасними рішеннями. У реалізованому проекті НБУВ «Репозитарій eVerLib» міститься 3 тисячі статей та 450 книжкових видань.

Бібліотекою підписано угоди щодо постачання наукових публікацій НБУВ до наукових баз даних «The Central European Journal Of Social Sciences And Humanities (CEJSH)» (Польща), Slavic Humanities Index (Чехія), ERIH PLUS (Норвегія) та EBSCO (США). Продовжено роботи з реєстрації фахових видань НБУВ у базах даних Index Copernicus (Польща), DOAJ (Швеція), Academic Resource Index (Research Bib) (Японія). Продовжено формування національних наукових електронних ресурсів: е-Бібліотеки фахової періодики України, обсяг якої у 2019 році перевищила 1 млн повних текстів статей (2019 року ресурс поповнився на 110 тисяч наукових статей).

Інститутом бібліотекознавства завершено виконання відомчої науково-дослідної роботи (НДР) «Розвиток нормативно-методичної бази діяльності наукових бібліотек відповідно до міжнародних стандартів» (О. М. Василенко), у межах якої визначено теоретичні й методичні аспекти розвитку нормативно-методичної бази бібліотечно-інформаційної діяльності та охорони інтелектуальної власності в науковій бібліотеці у контексті гармонізації з міжнародними нормативними документами. За результатами виконання дослідження видано «Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського» (вип. 56), «Бібліотека. Наука. Комунікація. Актуальні тенденції в цифрову епоху» (2 вип.), науково-методичне видання «Робота бібліотек наукових установ Національної академії наук України в 2018 році: інформаційно-аналітичний огляд» вип. 24, бібліографічні покажчики.

Охарактеризувала Т.М. Коваль також роботу інших структурних підрозділів. Повний текст зазначеного звіту буде розміщено на сайті НБУВ.

В обговоренні доповіді взяли участь заступник генерального директора з наукової роботи, керівник Служби інформаційно-аналітичного забезпечення органів державної влади В.М. Горовий, директор Інституту бібліотекознавства О.М. Василенко, завідувач відділу технологій електронного науково-інформаційного обслуговування Інституту інформаційних технологій Л.В Коновал, директор Інституту рукопису О.П. Степченко, директор Інституту книгознавства Г.І Ковальчук, директор Інститут біографічних досліджень В.І Попик.

Зокрема, позитивно оцінюючи діяльність установи в минулому році, директор Інституту рукопису Ольга Петрівна Степченко водночас зазначила, що умови виконання наукових робіт за звітний період були непростими, особливо з огляду на проблеми фінансування комп`ютеризації. Не завжди вдавалося з об’єктивних причин  вкладатись у часові межі виконання завдань. Це слід враховувати в подальшому плануванні.

Керівник СІАЗ В.М. Горовий підтримав її думку щодо врахування у плануванні різних аспектів діяльності. Він відзначив при цьому, що певну частину часу підрозділи бібліотеки виконували позапланову роботу за окремими дорученнями, і це теж слід враховувати, оцінюючи діяльність протягом року.

         Директор Інституту біографічних досліджень Володимир Іванович Попик закцентував увагу на тому, що в сучасному технократичному  суспільстві постійно з`являються нові виклики, тож колективу НБУВ слід багато працювати для підтвердження своєї високої категорії.

  Після обговорення звіт про роботу Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського в 2019 році було затверджено.

На засіданні також затвердили результати конкурсу на заміщення вакантних посад наукових працівників.

Оскільки Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського наділена повноваженнями готувати кадри вищої кваліфікації, то завідувач відділу з охорони інтелектуальної власності Т.Ю. Гранчак доповіла про необхідність затвердити низку нормативних документів, що регламентують  діяльність аспірантури та докторантури. Вчена рада, обговоривши проекти документів, затвердила Положення про атестацію аспірантів і докторантів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, Положення про порядок обрання аспірантами дисциплін за вибором у Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського та Порядок визначення академічної різниці, її складання та перезарахування (зарахування) навчальних дисциплін.

Ще один документ – Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук, наукових, науково-педагогічних та інших працівників у Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського – вирішено передати на юридичну експертизу.