Підготовка до атестації наукових працівників – першочергове завдання

Поділитися: 
Дата події: 
30-01-2020

30 січня 2020 року відбулось розширене засідання Вченої ради Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського.

На ньому розглянуто питання про затвердження складу атестаційних комісій, періодичності атестації та атестаційної форми для наукових працівників НБУВ. Заступник генерального директора НБУВ з наукової роботи Тетяна Миколаївна Коваль доповіла про принципи утворення відповідних комісій, їх керівний склад та строки проведення атестації.

Зокрема вона зазначила, що вiдповiдно до Закону України “Про наукову i науково-технічну дiяльнiсть” атестація проводиться не рідше, ніж один раз на п’ять років, та не частіше, ніж один раз на три роки – вiдповiдно до Закону України “Про професійний розвиток працiвникiв”. І нинішнього року така атестація має відбутись.

До складу атестаційних комісій залучено наукових працівників бібліотеки, серед яких не менше третини не обіймають керівних посад (зокрема, не є керівниками структурних підрозділів наукової установи), уповноважені представники колективу наукових працівників, які обрані таємним голосуванням на зборах наукових працівників бібліотеки, та представники первинної профспілкової організації.

Склад атестаційних комісій сформований з урахуванням необхідності виключення конфлікту інтересів, який міг би вплинути на рішення атестаційної комісії.

Відтак на цей час в НБУВ утворено три атестаційні комісії. Першу очолює заступник генерального директора з наукової роботи Валерій Микитович Горовий, секретарем є  молодший науковий співробітник аналітично-прогностичного відділу Національної юридичної бібліотеки Ірина Олександрівна Беззуб.

Голова другої атестаційної комісії –  заступник генерального директора з наукової роботи Тетяна Миколаївна Коваль, секретар – науковий співробітник відділу теорії і методології бібліотечної справи Інституту бібліотекознавства Олена Леонідівна Сокур.

Головою третьої атестаційної комісії є заступник генерального директора з наукової роботи Людмила Вікторівна Муха, секретарем – завідувач відділу джерелознавства Інституту рукопису Тетяна Володимирівна Коваль.

Генеральний директор НБУВ Любов Андріївна Дубровіна конкретизувала вимоги й особливості атестаційної форми, яку необхідно заповнювати науковому працівникові, що атестується. Їх та основні положення звітів наукових працівників, що атестуються, обговорено й затверджено.

 Вчена рада розглянула та затвердила Тематичний план наукових досліджень Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського на 2020 рік. Затверджено також плани на нинішній рік  науково-видавничої діяльності та науково-організаційних заходів і засідань Вченої ради  Бібліотеки.

На засіданні визначено низку наукових  видань НБУВ для подання на конкурс на краще книжкове видання Національної академії наук України.