Архівні фонди наукової спадщини України

Поділитися: 
Дата події: 
7-10-2020

7 жовтня у приміщенні Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського по вулиці Володимирській, 62, у рамках Міжнародної наукової конференції «Бібліотека. Наука. Комунікація. Розвиток бібліотечно-інформаційного потенціалу в умовах цифровізації» відбувся семінар «Архівні фонди наукової спадщини України: історія формування, інформаційний потенціал, вектори розвитку в цифрову епоху» (науковий керівник – Лідія Миколаївна Яременко, директор Інституту архівознавства НБУВ, кандидат історичних наук; учений секретар – Оксана Іванівна Вербіцька, старший науковий співробітник Інституту архівознавства НБУВ, кандидат філософських наук).

У роботі семінару взяли участь фахівці в галузі архівознавства, джерелознавства, історії науки. До обговорення на семінарі було подано 29 доповідей з питань архівної справи та дослідження джерел вітчизняної наукової архівної та рукописної спадщини.

З привітальним словом виступила керівник семінару Л. М. Яременко. Вона окреслила коло тем, які пропонуються до обговорення учасниками семінару, представила актуальні практичні й теоретичні питання сучасного архівознавства та необхідність і суспільну значимість цифрової трансформації архівної діяльності.

Під час роботи семінару були виголошені ґрунтовні доповіді, присвячені питанням дослідження складу документальних комплексів архівної і рукописної спадщини, що є складовою національного культурного надбання.

На висвітленні провідних теоретичних і науково-прикладних аспектів формування наукових документних комплексів у цифрову епоху побудували свої доповіді Л. М. Яременко, кандидат історичних наук Л. Ф. Приходько, О. В. Січова та М. Г. Плешакова-Боровинська. Старший науковий співробітник Інституту історії України НАН України, кандидат історичних наук Н. Г. Кашеварова дослідила питання розвитку цифрових ресурсів порталу Федерального архіву Німеччини у м. Берлін (ФРН).

Окремий напрям семінару становили доповіді учасників про розробку архівних фондів низки відомих учених: О. М. Апанович, В. С. Пазенка, В. М. Перетца, Н. Д. Полонської-Василенко, О. С. Компан, Л. Є. Махновця, В. С. Косенка, діячів культури Петра Панча, І. Багряного, В. О’Коннор-Вілінської, та інших. У доповіді головного наукового співробітника Галузевого державного архіву Служби безпеки України, кандидата історичних наук Р. О. Марценюк на основі документів і матеріалів цього архіву представлено трагічні долі вітчизняних науковців. Зацікавлення учасників семінару викликали доповіді старших наукових співробітників Інституту архівознавства (ІА)  НБУВ кандидата історичних наук С. М. Кіржаєва та К. Є. Новохатського про дослідження архівної спадщини першого Президента НАН України академіка В. І. Вернадського.

Дослідженню інформаційного потенціалу документних комплексів з історії розвитку наукових установ НАН України присвятили свої дослідження співробітники ІА НБУВ О. В. Березовська та І. Г. Кіржаєва. Завідувачка відділу історії академічної науки ІА НБУВ кандидат історичних наук  Г. В. Індиченко у своїй доповіді представила інформацію про документальні дослідження співробітництва АН УРСР з німецькими науково-дослідними установами в 1961–1965 роках. Старший науковий співробітник кандидат філософських наук О. І. Вербіцька висвітлила джерельну базу дослідження розвитку шевченкознавства в НАН України у 1918–1965 рр.

Увагу присутніх привернули доповіді, присвячені дослідженням рукописів XIV–XIX століть, які зберігаються в фондах Інституту рукопису НБУВ, зокрема, співробітників цього інституту. Кандидат історичних наук        С.В. Сохань висвітлила проблеми складання наукового каталогу документальних комплексів актових джерел, кандидат філологічних наук       О. А. Іванова репрезентувала історико-кодикологічний аспект вивчення нотних автографів, кандидат історичних наук С. О. Булатова – питання вивчення гастрономічного дискурсу у Старопольському бароковому рукопису, а доктор історичних наук  Л. А. Гнатенко та кандидат історичних наук Т. А. Добрянська – питання атрибуції Українських кириличних конволютів, укладених у XVII столітті. Старший науковий співробітник НБУВ, кандидат історичних наук А. С. Мирончук розкрив інформаційний потенціал архівних документів Інституту рукопису НБУВ з вивчення діяльності Законодавчої комісії 1767–1768 років.

Загалом семінар пройшов в атмосфері продуктивного діалогу та плідного обміну думками. Його учасники відзначили актуальність у сучасних умовах світової пандемії коронавірусу створення інформаційних систем віддаленого використання архівних документів і довідково-пошукових засобів на документні ресурси. Впровадження такої системи відкриває можливості здійснювати оперативний пошук необхідної ретроспективної інформації у джерельних комплексах як для фахівців-архівознавців, так і для громадськості – з метою наукового дослідження їх інформативного наповнення.

Л. М. Яременко, керівник семінару,

О. І. Вербіцька,  учений секретар

Фотоматеріали: