Цифрові бібліотечно-інформаційні ресурси: на порозі нового етапу

Поділитися: 

Чергове засідання Вченої ради Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського відбулось 23 грудня 2020 року в онлайн-режимі.

Розглянуто й затверджено звіт про виконання в 2020 році перехідної науково-дослідної роботи програмно-цільової та конкурсної тематики НАН України (КПКВК 6541230). З доповіддю «Цифрові бібліотечно-інформаційні ресурси у розбудові наукового сегменту національного інформаційного простору» виступила генеральний директор Національної бібліотеки імені В. І. Вернадського Л. А. Дубровіна. Вона, зокрема, наголосила, що метою першого етапу наукового проекту – «Дослідження сучасних джерел наукової інформації. Розробка та впровадження у бібліотечну діяльність нових форм та моделей цифрової наукової комунікації» – стало  узагальнення нагромадженого досвіду, визначення нових завдань, виявлення потенційних можливостей бібліотечних сервісів, визначених стрімким прогресом інформаційних технологій. Мета наукової роботи була реалізована через виконання колективом НБУВ низки важливих завдань у сфері цифрових бібліотечно-інформаційних ресурсів. Було охарактеризовано нові форми цифрової наукової комунікації та роль наукових бібліотек у наданні відповідних бібліотечно-інформаційних сервісів, результати досліджень опубліковано. У 2020 році проведено інтеграцію з відкритими метаданими агентства CrossRef. Розроблено інтерфейс інтегрованого пошуку наукових інформаційних ресурсів НБУВ (історичних і сучасних) в режимі єдиного вікна та проведено роботи для його подальшого впровадження. Розгорнуто процес формування авторитетних файлів наукових установ та науковців України  для вдосконалення пошуку джерел наукової інформації. Розпочато підготовку системи довідників з ресурсів, стандартів та ідентифікаторів цифрової наукової комунікації для науковців України

На думку Л. А. Дубровіної, виконання першого етапу наукової теми заклало теоретичні та технологічні основи для реалізації завдань другого етапу, під час якого заплановано впровадження інноваційної наукової інформаційно-бібліотечної цифрової платформи «ResearchUA», спрямованої на розвиток електронної дослідницької інфраструктури України в цілому, формування всеукраїнського цифрового наукового простору.

Вчена рада заслухала питання  про результати атестації НБУВ Експертною комісією з проведення державної атестації наукових установ Міністерства освіти і науки України. З цією інформацією також виступила Л.А. Дубровіна. Вона оприлюднила результати роботи п'ятого засідання Експертної комісії з проведення державної атестації наукових установ 19 листопада 2020 року, Зокрема, повідомила, що Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського одержала атестаційну оцінку 3.92/4.29, а класифікаційну групу  за науковим напрямом соціогуманітарних наук – першу.

Учасниками засідання Вченої ради було рекомендовано до друку такі рукописи видань:    

 Засновники і президенти Національної академії наук України: біобібліографічні матеріали; 

Науковий каталог «Бондар Н. П. Вільнюські Євангелія 1575–1644 рр. з фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: дослідження, попримірниковий опис, альбом ілюстрацій»;

Науковий каталог «Кожушко Є. В., Івченко Л. В. Нотне видавництво Генріха Їндржишека: 1902–1919»;

Колективна монографія «Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського: бібліотекознавство та бібліотечна діяльність в інноваційному процесі розвитку (2002–2020)»;

Наукове видання «Кіраль С. Київські стежки Івана Чендея: епістолярні діалоги письменника з критиками».