Дистанційна робота – не завада ефективності

Поділитися: 
Дата події: 
5-03-2021

Чергове засідання Вченої ради НБУВ відбулося 5 березня. Воно, як і попередні, проходило в дистанційному режимі.

Про затвердження розділу звіту НАН України «Науково-інформаційна діяльність установ НАН України у 2020 році» доповіла вчений секретар Інформаційно-бібліотечної ради НАН України Г. І. Солоіденко. Вона відзначила, що упродовж 2020 року в умовах дистанційного режиму роботи НБУВ підтримувались формування та актуалізація інформації наукових електронних ресурсів: електронного каталогу НБУВ; електронної бібліотеки «Наукова періодика України» (поточний стан 1 мільйон 156 тисяч повних текстів, у звітному році додано 105 тисяч статей); реферативної бази даних «Україніка наукова» (поточний стан 720 тисяч записів, у звітному році додано 20 тисяч записів). Чималим є кількісний склад  е-бібліотеки «Україніка» (10 тисяч документів, 8,8 тисяч довідок), минулого року фонд  бібліотеки поповнився 750 новими документами. У 2020 році створено спеціалізований блок «Електронних колекцій» е-бібліотеки «Україніка» – «Видатні особи України» та розпочато формування персональних колекцій «Г. Сковорода», «Л. Українка», «А. Кримський», «Видатні жінки України».

Та хоча  в  інформаційному забезпеченні й досягнуті певні результати, зауважила доповідач, надалі необхідно не тільки нарощувати функціональне наповнення електронних каталогів та баз даних, створювати електронні бібліотеки та цифрові колекції документів історико-культурної спадщини, а й якісно змінити інформаційну інфраструктуру, забезпечити доступ кожного науковця до загальних (об’єднаних) ресурсів НАН України. 

Представлений розділ звіту НАН України «Науково-інформаційна діяльність установ НАН України у 2020 році» було затверджено.

У розгляді питання про затвердження звіту про бібліотечно-інформаційну діяльність Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського у 2020 році та плану бібліотечно-інформаційної діяльності на 2021 рік виступили заступник генерального директора НБУВ Т. М. Коваль, директор Інституту бібліотекознавства О. М. Василенко, старший науковий співробітник Інституту бібліотекознавства О. Г. Яковенко. Вони зазначили, що, незважаючи на пандемію коронавірусу, в минулому році працівники НБУВ робили все можливе, аби не знизити намічених темпів та ефективності своєї діяльності при дистанційному режимі, й більшість із них справилися з наміченими завданнями.   Втім, через ряд об’єктивних причини не на всіх напрямах роботи бібліотеки в складних епідеміологічних умовах вдалося досягти запланованого.

Після обговорення звіт про бібліотечно-інформаційну діяльність НБУВ у 2020 році та план бібліотечно-інформаційної діяльності на 2021 рік було затверджено.

У зв’язку з оголошенням чергових виборів дійсних членів і членів-кореспондентів Національної академії наук України до НБУВ звернулась низка наукових установ з проханням підтримати висунуті ними кандидатури на цих виборах. Генеральний директор НБУВ Л. А. Дубровіна доповіла присутнім про звернення щодо підтримки кандидатур: директора Інституту політичних і етнонаціональних досліджень імені І. Ф. Кураса НАН України, члена-кореспондента НАН України О. О. Рафальського для обрання дійсним членом (академіком) НАН України за спеціальністю «Етнополітологія»;   заступника директора Інституту проблем реєстрації інформації НАН України, члена-кореспондента НАН України А. А. Крючина для обрання дійсним членом (академіком) НАН України за спеціальністю «Інформатика»; заступника директора Інституту проблем реєстрації інформації НАН України О. Г. Додонова для обрання членом-кореспондентом НАН України за спеціальністю «Кібербезпека»; завідувачки відділу історичної регіоналістики Інституту історії України НАН України  Я. В. Верменич для обрання членом-кореспондентом НАН України зі спеціальності «Історія України». Запропоновані кандидатури були підтримані.

Після доповіді заступника генерального директора НБУВ Т. М. Коваль обговорено й затверджено логотип Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського. Він складається з графічного знаку та абревіатури назви «НБУВ»  –  «Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського».

Було прийнято звіт стипендіата Президента України, старшого наукового співробітника відділу джерелознавства Інституту рукопису НБУВ Т. С.  Горбача про результати роботи за жовтень 2020 року – березень 2021 року. Стипендіати НАН України для молодих вчених: С. С.  Гарагуля, П. М. Штих, І. П. Перенесієнко, Н. П. Філіппова також відзвітували про результати своєї наукової роботи.

Члени Вченої ради рекомендували до друку монографію С. С. Кіраля «Київськими стежками Івана Чендея: листування з критиками» – першого  тому видавничого проекту в десяти томах «Епістолярні джерела чендеєзнавства».

На засіданні було оголошено подяку керівництву НБУВ від Державної науково-технічної бібліотеки України за сприяння участі директора Інституту бібліотекознавства  О. М. Василенко в семінарі-практикумі «Стандартизація у бібліотечній і суміжних галузях: результати та перспективи». Зокрема, Державна науково-технічна бібліотека України  вдячна О. М. Василенко за її професійний змістовний виступ з темою доповіді «Науково-методичне забезпечення стандартизації бібліотечної справи», яка викликала зацікавленість аудиторії та стане в нагоді працівникам бібліотечно-інформаційної сфери.