Біографіка та біобібліографія – знаннєвий ресурс інтелектуального і духовного розвитку українського суспільства

Поділитися: 

Шановні колеги!

  У межах програми Міжнародної наукової конференції «Бібліотека. Наука. Комунікація. Від управління ресурсами – до управління знаннями» Інститут біографічних досліджень НБУВ організовує роботу спеціалізованої секції – «Біографіка та біобібліографія – знаннєвий ресурс інтелектуального і духовного розвитку українського суспільства» – з проблем біографіки і запрошує до участі у ній науковців академічних установ, закладів вищої освіти, фахівців бібліотек, архіві та музеїв, які працюють у галузі біографічних досліджень, інтеграції біографічної інформації та поширення біографічних знань.

         Програма роботи біографічної секції Міжнародної наукової конференції передбачає розгляд таких проблем:

  • Біографіка в інтелектуальному і духовному житті сучасної України;
  • Розвиток біографічних досліджень в незалежній Україні: від стереотипів минулого до інновацій;
  • Традиції вітчизняної біографіки і освоєння європейського та світового досвіду;
  • Творча майстерня професійного біографа і аматорські біографічні студії;
  • Формування ресурсів біографічної інформації та поширення біографічних знань.

Відповідно до оприлюдненого на інформаційному порталі НБУВ порядку формування програми Міжнародної наукової конференції (http://www.nbuv.gov.ua/node/5526) для участі в ній матеріали доповідей необхідно зареєструвати на сайті конференції. Вимоги до оформлення тез, які передбачається видати друком до її початку у збірнику праць конференції, опубліковані там само. За довідками звертатися електронною поштою (e-mail: ibd@nbuv.gov.ua та o.pliushchyk@gmail.com).

Про час і місце роботи секції буде повідомлено додатково. Можливим є використання змішаної форми роботи: зібрання та відеоконференції.

Регламент виступів: доповіді – до 15 хвилин, повідомлення – до 10 хвилин.

                                               Інститут біографічних досліджень

Контактна інформація

Корпус №2, вул. Володимирська 62, к.125.
+38 (044) 288-1384
ibd@nbuv.gov.ua
9:15 до 18:00 (понеділок - п’ятниця)