Нові архівні джерела в Інституті архівознавства – особовий фонд В. В. Німчука

Поділитися: 
Дата події: 
15-12-2021

В Інституті архівознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського завершено наукове описування та технічне оформлення документів наукової спадщини видатного українського мовознавця Василя Васильовича Німчука, що були передані від Інституту української мови НАН України.

Сформовано особовий фонд № 463 «Німчук Василь Васильович (06.07.1933 – 26.11.2017) – член-кореспондент НАН України за спеціальністю «мовознавство» (1990)», що включає 172 справи, в яких зберігаються 745 документів за період 1955–2017 років. Опис № 1 документів особового походження В. В. Німчука презентує п’ять розділів: наукові праці та робочі матеріали до них, документи біографічні та про вченого; документи з діяльності, листування та зібрані матеріали.

У фонді зберігаються рукописні матеріали з конфесійної тематики, рецензії на праці колег-мовознавців, лексикографічні та бібліографічні нотатки; представлено документи з науково-організаційної діяльності В. В. Німчука як директора Інституту української мови НАН України, а також значний масив епістолярної спадщини.

Серед важливих документів особового фонду В. В. Німчука: пропозиції до проекту Закону України «Про розвиток і застосування мов в Україні» (2000); лист президенту НАН України Б. Є. Патону щодо видання Українського словника науково-технічної термінології (2005).

Документи фонду № 463 доступні для дослідників та можуть слугувати підґрунтям для реконструкції біографії та вивчення наукової спадщини видатного мовознавця. Безпосередньо з документами можна ознайомитися за адресою: місто Київ, вулиця Володимирська 62, кімната 416; телефон для довідок 288-14-31.

 

старший науковий співробітник

Інституту архівознавства НБУВ

О. І. Ємчук.

Фотоматеріали: