Запрошуємо до співпраці

Поділитися: 
Дата події: 
4-02-2022 до 15-04-2022

Збірник «Українська біографістика = Biographistica Ukrainica», який видається Інститутом біографічних досліджень Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, включено до Реєстру наукових фахових видань України як видання у галузі історичних наук і соціальних комунікацій зі спеціальностей «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» й «Історія та археологія».

Видання присвячене методологічним проблемам вітчизняної та зарубіжної біографіки, тенденціям і перспективам її розвитку. На його сторінках розглядаються питання історії та теорії біографічних досліджень, сучасні моделі біографічних реконструкцій, форми й жанри історико-біографічного дискурсу, друкуються статті, присвячені біографіям неординарних постатей. Збірник поширює професійні дослідження, які віддзеркалюють багатовимірність людського життя.

Черговий, 23-й випуск – «Моделі біографічних реконструкцій: панорама ХХІ століття» присвячується різноманітним моделям біографічних реконструкцій, як представленим світовими та вітчизняними практиками, так і потенційно можливим у сучасному соціокультурному просторі. Актуальність тематики зумовлена появою калейдоскопу жанрових форм, які позиціонуються під брендом «біографія».

Редколегія збірника запрошує до співпраці дослідників, яких цікавить заявлена тематика. Ми очікуємо отримати від авторів матеріали, що відображатимуть погляди науковців стосовно того, яким чином розмаїття форм біографічних студій віддзеркалює ключові тренди дослідницької та інформаційної роботи наукового співтовариства, ретранслює гуманітарні запити сучасного українського суспільства, сприяє інтелектуальній комунікації та поширенню біографічних знань.

Поміж питань, окреслених запропонованою тематикою, можуть також бути:

  • Зміст і форма в біографічних реконструкціях: пошук оптимальних алгоритмів дослідження, репрезентації, комунікації;
  • Конфігурація біографічних репрезентацій: зміна пріоритетів на тлі соціокультурних перетворень світу;
  • Сучасні моделі біографічних студій (біографія-реконструкція, біографія-інтерв’ю, біографія-фікшн, візуалізована біографія, просопографія, колективна біографія тощо);
  • Мемуарний наратив: перепрочитання крізь оптику поколіннєвих, часових і соціальних комунікацій;
  • Епістолярний жанр в контексті сучасних біографічних реконструкцій;
  • Новітні форми і методи розбудови електронних ресурсів біографічної інформації: світовий і вітчизняний досвід;
  • Моделі біографічних репрезентацій у соціальних мережах.

 

Термін подання заявок на публікацію статей – до 15 квітня 2022 року.

Кінцевий термін подання статей до збірника – 15 червня 2022 року.

Ознайомитися з вимогами до оформлення статей можна на сайті

http://ub.nbuv.gov.ua/

Заявки та статті можна надсилати на адресу: ibd@nbuv.gov.ua 

 

Редакційна колегія .