Нові здобутки Інституту біографічних досліджень

Поділитися: 
Дата події: 
16-05-2022

До Всесвітнього Дня біографа

Час, що пройшов від минулорічного святкування Дня біографа, позначився виходом у світ низки ґрунтовних біографічних праць і документальних видань. Напередодні професійного свята Інститут біографічних досліджень представляє свої новітні напрацювання.

Побачила світ колективна монографія вчених Інституту біографічних досліджень «Українська біографіка ХХІ століття: мозаїка контекстів і форм»

Праця присвячена аналізу сучасного стану, здобутків і невирішених проблем, завдань і визначальних тенденцій розвитку вітчизняної біографіки як інформаційно-комунікативного ресурсу в умовах політичних і соціокультурних трансформацій українського суспільства.

У ній зосереджено увагу на нових, суттєво важливих гранях, «проривних точках» поступу дослідницької, видавничої та інформаційної роботи вітчизняних біографістів.

Сформульовані в монографії теоретичні положення та методичні рекомендації будуть цінними для дослідників-біографістів, працівників видавничої й інформаційної сфери, бібліотекарів, а також представників громадських осередків – усіх, хто причетний до справи біографічних досліджень, інтеграції й поширення культурологічної інформації та біографічних знань.

Електронну версію видання розміщено в Репозитарії НБУВ за адресою: URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/er-0004200

Опубліковано монографію директора Інституту біографічних досліджень, члена-кореспондента НАН України В. І. Попика «Біографіка : феномен культури і науки, інформаційний ресурс суспільства».

У монографії досліджено місце, роль і значення біографіки як яскравого феномену національної культури та науки, а також важливого інформаційно-комунікативного ресурсу в житті українського суспільства. Проаналізовано основні етапи розвитку біографіки на Батьківщині та в українській діаспорі, здобутки, сучасний стан, невирішені проблеми, актуальні завдання, новітні визначальні тенденції й перспективи розвитку дослідницької, видавничої та інформаційної роботи.

Розкрито досвід Інституту біографічних досліджень, а також вчених інших наукових установ і закладів освіти в розробці теоретичних і методичних засад вітчизняної біографіки, освоєнні та впровадженні в Україні новітніх напрацювань світовоі науки і культури в галузі розширення проблемно-тематичного діапазону, збагачення творчого арсеналу біографічних досліджень та поширення біографічних знань.

З електронною версією видання можна ознайомитися в Репозитарії НБУВ за адресою: URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/er-0004201

Видано підготовлену під керівництвом завідувача відділу формування біобібліографічних інформаційних ресурсів кандидата історичних наук О.М. Яценка колективну працю «Книжкові джерела української біографістики (2010–2013) : науково-бібліографічне дослідження» – 5-й випуск серії «Джерела української біографістики».

Наукове бібліографічне дослідження розкриває визначальні тенденції розвитку, характерні риси й особливості вітчизняної біографічної літератури першого – початку другого десятиліть ХХІ століття, позначених стрімким розширенням дослідницької та видавничої роботи в галузі біографіки, багатоплановою панорамою її видового та проблемно-тематичного діапазону.

Уперше систематизовано весь комплекс книжкових джерел (друкованих і електронних видань), випущених в Україні у 2010–2013 роках, що містять біографічну інформацію про діячів української історії, науки, культури та інших сфер життя.

Електронну версією видання розміщено в Репозитарії НБУВ за адресою: URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/er-0004197

Унікальним, новаторським за своїм характером історико-біографічним виданням є підготовлене спільними зусиллями провідного наукового співробітника, доктора історичних наук, професора Л. І. Буряк та старшого наукового співробітника, кандидата історичних наук В. В. Патик дослідження «Гнат Павлович Житецький: біографічний ескіз в інтер’єрі архівних документів і наукової спадщини», яке опублікувало Парламентське видавництво.

Крізь призму численних архівних документів, епістолярної та наукової спадщини, у якій яскраво представлені постаті в історії України та її історія в постатях, це видання знайомить зі складним і багатовимірним біографічним світом Гната Павловича Житецького (1866–1929) – одного з засновників і першого керівника відділу рукописів Всенародної (Національної) бібліотеки України, інтелектуала, науковця, педагога, сина відомого вченого-мовознавця, діяча українського національного руху Павла Гнатовича Житецького.

Значний інтерес для найширшого кола читачів становить випущена до 30-річчя незалежності України видавництвом «Темпора» книга відомого громадського і державного діяча, народного депутата України першого скликання, першого посла України у РФ Володимира Крижанівського «Ми знову здобули державність. Спогади першого посла незалежної України в Росії», упорядником і автором передмови до якої виступив старший науковий співробітник Інституту біографічних досліджень, кандидат історичних наук І. І. Стамбол.

Книга особливо цікава тим, що повністю повернута обличчям до сучасності, присвячена подіям, свідками яких є нинішні покоління. Спогади розкривають як сторінки життя самого В. П. Крижанівського (народився 1940 року), так і, насамперед, маловідомі широкій громадськості факти з недавнього минулого, зокрема, стосовно гострих перипетій боротьби навколо проголошення у 1991 році незалежності України, рішень щодо припинення існування СРСР, прийнятих у Біловезькій Пущі, утвердження України як незалежної держави на міжнародній арені, змагань за встановлення рівноправних дипломатичних відносин з РФ. Разом із темою відродження української державності та особливостей дипломатичної роботи червоною лінією у спогадах проходить тема імперськості Росії, що неминуче мала призвести до війни з незалежною Україною.