Розвивати бібліотечний сервіс для підтримки наукових досліджень

Поділитися: 
Дата події: 
7-06-2022

7 червня  відбулося чергове засідання Вченої ради Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського. У зв’язку  із продовженням на всій території України воєнного стану воно проходило в дистанційному режимі.

Було обговорено й затверджено звіт про бібліотечно-інформаційну діяльність НБУВ у 2021 році. Доповіді з цього питання зробили директор Інституту бібліотекознавства О. М. Василенко й завідувачка відділу теорії та історії бібліотечної справи цього інституту О. Г. Яковенко. Також обговорено і  затверджено план бібліотечно-інформаційної роботи  НБУВ на 2022 рік.

Віроломний напад Росії на Україну спричинив серйозні зміни в діяльності всіх органів нашої держави. Тож учений секретар НБУВ В.В. Горєва звернула увагу на необхідність відкоригувати наукову діяльність нашої установи. З метою забезпечення в умовах правового режиму воєнного стану (а також і після його скасування) ефективної діяльності НБУВ за науково-дослідним напрямом, відповідно до наказу НБУВ від 24 травня 2022 р. № 16-осн. "Про зміни в організації праці НБУВ"  на керівників структурних підрозділів Бібліотеки, відповідальних виконавців науково-дослідних робіт, наукових керівників тем цих робіт покладається обов’язок провести за необхідності перегляд тематики досліджень, забезпечення їх кадровими ресурсами для коригування тематики відповідно до можливостей її виконання в умовах правового режиму воєнного стану.

Таким же чином після відповідних змін у робочих планах виконання досліджень за науковими темами, затвердженими вченою радою НБУВ, необхідно скоригувати й індивідуальні плани роботи наукових працівників.

Було розглянуто питання про затвердження та рекомендацію до конкурсу нових проектів відомчих науково-дослідних робіт.

Зокрема, Інститут бібліотекознавства запропонував дослідження на тему «Теоретичні та прикладні аспекти організації діяльності бібліотечно-інформаційного комплексу в сучасних умовах», яке конкретизувала директор інституту О.М. Василенко. Питання «Інформаційні технології наукової бібліотеки в розвитку інфраструктури знань цифрового суспільства» представлятимуть фахівці Інституту інформаційних технологій, про що розповіла директор інституту К.В. Лобузіна.

Вона також зробила доповідь на тему «Сервіси підтримки наукових досліджень на порталі НБУВ». Так, відзначено, що наукові бібліотеки беруть сьогодні активну участь у формуванні електронної дослідницької інфраструктури,  де бібліотечні спеціалісти забезпечують складні функціональні обов’язки на рівні експерта. Узагальнення сучасних вимог до пошукового інтерфейсу бібліотечних інформаційних ресурсів спонукало до формування поняття бібліотечного порталу знань, під яким мається на увазі високоінтегрована інформаційна система, призначена для надання єдиної точки доступу до різних ресурсів і послуг бібліотеки через онлайновий інтелектуальний інтерфейс користувача, який здійснює посередництво між інформаційними джерелами та користувачем у всіх аспектах діяльності: навчальному, виробничому, дослідницькому, культурному тощо.

29 вересня 2021 року на засіданні Президії НАН України було схвалено представлений директором Інституту інформаційних технологій НБУВ К.В. Лобузіною проєкт створення Репозитарію Національної академії наук України при Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського (http://libnas.nbuv.gov.ua/uk/node/19). Тепер сайт Бібліотечного порталу НАН України – LibNAS UA доступний у тестовому режимі за інтернет-адресою libnas.nbuv.gov.ua. Такий портал буде ефективно вирішувати цілу низку завдань на загальнонаціональному рівні для подальшого розвитку сервісу підтримки наукових досліджень.

Учена рада підтримала пропозицію рекомендувати до друку підготовлені роботи «Рукописна та книжкова спадщина України : археограф. дослідж. унікальних арх. та бібл. фондів.- Київ. - 2022. – Вип. 28» і «Методичний посібник з авторського права та суміжних прав для архівістів / Л. Ф. Приходько ; наук. ред. Л. М. Яременко ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т архівознавства. Київ, 2022».