Актуальні проблеми збереження бібліотечних фондів, що становлять культурне надбання України

Поділитися: 
Дата події: 
4-10-2022

Забезпечення збереження фондів бібліотек, насамперед цінних документів, реалізується завдяки запозиченню та адаптації ефективних технологічних прийомів з вирішення проблем, пов’язаних з умовами гарантування довговічності цих примірників.

4 жовтня 2022 року в приміщенні Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського у рамках Міжнародної наукової конференції «Бібліотека. Наука. Комунікація. Інноваційні трансформації ресурсів і послуг» відбувся семінар «Актуальні проблеми збереження бібліотечних фондів, що становлять культурне надбання України»  (науковий керівник – Я. І. Савчук, виконуючий обов’язки заввідділу фізіології і систематики мікроміцетів Інституту мікробіології і вірусології імені Д.К. Заболотного, кандидат біологічних наук; учений секретар – Л. П. Затока, виконуюча обов’язки завідувача відділу наукових технологій збереження фондів).

У роботі семінару взяли участь  фахівці у галузі консервації документів Національної бібліотеки імені В.І. Вернадського, співробітники НБУВ, науковці установ НАН України та працівники інших профільних установ, які опікуються проблемами забезпечення збереження бібліотечних та архівних фондів.

До обговорення на семінарі було подано 9 тем виступів, опубліковано 8 тез доповідей.

Відкриваючи роботу семінару, виконуюча обов’язки завідувача відділу наукових технологій збереження фондів Л.П. Затока  окреслила практичні проблеми та перспективи забезпечення збереження бібліотечних фондів на різних матеріальних носіях у складних сучасних умовах, як то – карантинів, воєнного стану. Мова йшла про особливості впливу навколишнього середовища на матеріальну основу документів, про основні фізико-хімічні та структурні  фактори впливу на довговічність цінних документів бібліотек. Л.П. Затока оприлюднила ще одну доповідь матеріалознавчого спрямування – про   сучасні методи вимірювання показників якості паперу, підготовлену у співавторстві з науковим співробітником НБУВ, кандидатом технічних наук А.А. Остапенко.

Різні аспекти мікробіологічної та техногенної безпеки приміщень і фондів, а також профілактики біологічного пошкодження документів завжди на часі. Тож низка доповідей була присвячена цим проблемам. Зокрема, у доповіді виконуючого обов’язки  завідувача відділу фізіології і систематики мікроміцетів Інституту мікробіології і вірусології імені Д.К. Заболотного, наукового співробітника  НБУВ, кандидата біологічних наук Я.І. Савчука було проаналізовано результати мікологічного обстеження різних фондів, що перебувають на постійному зберіганні у Бібліотеці. Отримані результати вкотре засвідчили, що мікологічний моніторинг документів є одним з основних компонентів системи належного зберігання фондів. У доповіді молодшого наукового співробітника  Л.М. Куяви представлено характеристику основних груп комах-шкідників, що найчастіше мешкають у книгосховищах і пошкоджують особливо цінні бібліотечні фонди. Тему запровадження консерваційних та стабілізаційних заходів з метою унеможливлення факторів ризику, які пришвидшують знищення цінних фондів, продовжила молодший науковий співробітник  Л.М. Волосатих.

Обговорювати на семінарі з зазначеною проблематикою питання стану та збереження джерельних пам'яток уже стало традицією.  Тож у  доповіді наукового співробітника НБУВ, кандидата історичних наук І.В. Стичинського йшлося про одну з найбільших перлин у зібранні Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського – документальний комплекс-архів митрополита Андрея Шептицького. Документи цього архіву мають велику цінність, тому його дослідження й збереження вкрай важливе. Актуальності проблемі додає широкомасштабна російська агресія проти України, через що існує значна загроза для пам’яток історії та культури.

 У бібліотеках та архівних установах, де зберігаються цінні й рідкісні документи, іноді виникає необхідність переміщувати фонди з місць їхнього  постійного зберігання. Це може бути як планове переміщення (виставкова діяльність або переміщення у зв’язку з поліпшенням умов зберігання), так і позапланове, у разі виникнення надзвичайних ситуацій (аварій, техногенних катастроф, війни тощо). Алгоритм цих дій залежить від конкретної ситуації, яка потребує переміщення фонду. Ці актуальні для сьогодення питання розглядалися в доповіді молодшого наукового співробітника НБУВ Н.Б. Баляниці «Забезпечення фізичного збереження бібліотечних фондів під час переміщення з місць постійного зберігання».

Базовим для забезпечення збереження бібліотечних фондів є підтримання нормативних режимів їх зберігання: температурно-вологісного, світлового та санітарно-гігієнічного. Порушення температури, вологості, освітленості, шкідливі домішки в повітрі пришвидшують  руйнування матеріальної основи  цінних документів, зменшуючи термін їх можливого використання. Тож про вирішення проблем забезпечення збереження фондів у Бібліотеці відповідно до наявних і доступних можливостей, а також засоби в умовах карантину та воєнного стану йшлося у виступі головного бібліотекаря  НБУВ Т.В. Крікової.

 Доповіді супроводжувалися змістовними науковими презентаціями, що сприяло атмосфері підвищеного інтересу до кожного виступу. Оскільки  бібліотеки та архіви  існують нині в неординарних обставинах, то основною тезою семінару стало обговорення необхідності створення умов для унеможливлення виникнення причин, за яких можуть знищуватися цінні бібліотечні та архівні документи чи суттєво погіршуватися  їх фактичний фізичний стан.  

  Л. П.  Затока,

 учений секретар

Фотоматеріали: