Національна академія наук України – бібліотекам

Поділитися: 
Дата події: 
11-09-2023

Під такою назвою 29 серпня в Інституті мистецтвознавства, фольклористики та етнології (ІМФЕ) імені М.Т. Рильського НАН України відбувся круглий стіл за участю фахівців НБУВ «Національна академія наук України – бібліотекам», приурочений до 32-ї річниці Незалежності України.

Участь у заході взяли науковці ІМФЕ імені М. Т. Рильського НАН України, а також очільники і працівники провідних державних книгозбірень міста Києва та наукових бібліотек закладів вищої освіти. Зокрема, Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого, Національної історичної бібліотеки України, Державної  наукової архітектурно-будівельної бібліотеки імені В. Г. Заболотного, Державної науково-педагогічної бібліотеки імені В. О. Сухомлинського, Наукової бібліотеки Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського.

Головуюча на заході академік НАН України Г.А. Скрипник ознайомила учасників з метою акції «Національна академія наук України – бібліотекам». За її словами, працівниками      Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології започатковано довготривалу програму презентації та передання видань Інституту мистецтвознавчого та народознавчого спрямування, провідним бібліотекам України.

В обговоренні проблеми виступили як представники академічної науки, так і бібліотекарі – одержувачі книжкових дарунків. У рамках заходу молодщий науковий співробітник відділу образотворчих мистецтв НБУВ Тетяна Галькевич ознайомила присутніх з тематичним та видовим складом фондів Бібліотеки загалом, а також розповіла про роботу спеціалізованого підрозділу, який вона представляла, й зокрема про нетрадиційні шляхи і методи поповнення його фондів.

У свою чергу наукові співробітники ІМФЕ виступили з доповідями про втілені ними наукові проєкти з питань мистецтва та етнографії. Ці теми знайшли відображення у ґрунтовних монографіях, довідниках, енциклопедіях, наукових збірниках.

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського висловлює подяку колективу Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М. Т. Рильського НАН України за цінний дарунок – 101 назву (202 примірники) найвагоміших праць науковців Інституту за різні роки, Серед них, зокрема,  енциклопедичні багатотомні видання «Українська музична енциклопедія: у 5 томах», «Історія українського мистецтва: у 5 томах», «Історія українського театру: у 3 томах»,  колективні монографії «Образотворення в українському мистецькому просторі: від середньовіччя до сучасності» (2021), «Українська музична культура 1900–1941 років у європейському контексті» (2021), «Українська художня культура в умовах інформаційного суспільства» (2019), «Сучасні аспекти дослідження міжетнічних зв’язків у фольклорі» (2019), «Українська музична культура: глобалізаційні виклики та національні реалії» (2019), етнографічні дослідження науковців «Народознавчі та мистецтвознавчі праці Євгенії Спаської» (2015), «Збірник наукових студій пам’яті Валентини Рубан» (2019), десятитомне видання «Етнографічний образ сучасної України. Корпус експедиційних фольклорно-етнографічних матеріалів» тощо.

В умовах сьогодення такі акції є вкрай важливими і необхідними для  формування бібліотечних фондів, які займуть вагоме місце у фондах Бібліотеки та будуть слугувати важливим підґрунтям для майбутніх досліджень української культури й мистецтва зокрема.

Фотоматеріали: