Титан науки, творець епохи

Поділитися: 
Дата події: 
27-11-2023

У Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського відбулась презентація наукової архівної спадщини академіка НАН України, президента НАН України Б. Є. Патона

Цей дивовижний збіг хтось би міг назвати провидінням. І не помилився б… 27 листопада 1918 року в Києві відбулися установчі загальні збори, на яких було утворено Українську Академію наук. І цього ж дня в родині вченого Євгена Оскаровича Патона народився син, якого назвали Борисом.

Йому судилося стати видатним українським ученим, продовжити й примножити справу батька в галузі електрозварювання та очолювати Академію наук України протягом майже півстоліття Так доля нерозривно пов’язала ці дві події однією датою.

До 105-ї річниці з дня народження Бориса Євгеновича Патона Інститут архівознавства Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського підготував масштабну презентацію «Наукова архівна спадщина академіка НАН України, президента НАН України Б. Є. Патона», яка відбулась саме у його день народження. Вона включала в себе і стенди з фотографіями та іншими документами, і книжкові виставки, і об’ємну цифрову відеопрезентацію багатьох сторінок життя і діяльності вченого.

Відкрила зустріч шанувальників видатного науковця  генеральний директор Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського, член-кореспондент Національної академії наук України Любов Андріївна Дубровіна.

  • Ми представляємо сьогодні життєвий шлях нашого сучасника, людини незвичайної долі, яка ще недавно була поруч з нами, працювала на Україну, очолювала Академію наук, залишила по собі багату духовну спадщину, втілену у наукових відкриттях і передану учням та послідовникам, – зазначила вона. – Презентацією такого великого масиву зібраних і опрацьованих матеріалів ми завдячуємо наполегливій роботі науковців Інституту архівознавства. Такого масштабного архіву особистості такого рангу і внеску в розвиток країни у нас ще не було. Власне, ми сьогодні долучаємось до свята науки, до пам’яті душі. Підготовлена презентація має змістом таку велику інтелектуальну й духовну сутність, що повністю її оцінити можуть навіть не всі сучасники. Оцінять потім, з часом, оцінить історія. І відкриттям цього архіву ми започатковуємо новий дуже цікавий етап в історії Академії наук – представлення цієї історії в особистостях. Завдяки потужному сучасному ресурсу на нашому порталі представлення цієї архівної спадщини відбудеться також і в Національній академії наук України.

Директор Інституту архівознавства НБУВ, кандидат історичних наук Лідія Миколаївна Яременко ознайомила присутніх з науковою діяльністю Інституту архівознавства, дослідженнями історії науки та її видатних діячів. Вона зазначила, що цей рік є для наших учених кіл визначним: 105 років у серпні виповнилось Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського, а в листопаді – і НАН України, таку ж річницю ми відзначаємо сьогодні і з дня народження Бориса Євгеновича Патона.

Два місця роботи було у Бориса Євгеновича: рідний Інститут електрозварювання, куди він прийшов одразу після навчання в Київському політехнічному інституті, та Національна академія наук. Тобто все його життя було пов’язане з наукою – і як дослідника в галузі електрозварювання, і як організатора української науки та багатолітнього її очільника. Створенню наукової архівної спадщини Б.Є. Патона, як і загалом дослідженню історії НАН України, колектив Інституту архівознавства присвятив не один рік копіткої наукової роботи, поінформувала його очільниця. Сьогодні представлені й основні видання з історії Академії наук, які можна побачити на стенді, й інші фонди – наукових закладів, особисті документи й архіви вчених, які зберігаються в Інституті.  Тобто нинішня презентація – це і свідчення вкладу наших дослідників в історію української науки, і вкладу в формування національної й історичної пам’яті про розвиток української науки та особистостей у цій науці. Л.М. Яременко наголосила, що нинішня презентація, присвячена 105-річчю багатолітнього президента НАНУ Бориса Євгеновича Патона, відкриває саме цикл розповідей про видатних науковців України.

Ґрунтовну доповідь про формування та склад документів особового фонду № 35 «Патон Борис Євгенович (27.11.1918 – 19.08.2020) – академік НАН України за спеціальністю «електрозварювання» (1958), президент НАН України (1962–2020)» зробив завідувач відділу археографії Інституту архівознавства, доктор історичних наук Андрій Іванович Шаповал.

В електронній виставці документів з особового фонду Б.Є. Патона науковцями Інституту архівознавства було презентовано біографічні документи, наукові праці, документи з діяльності та листування, фотодокументи, вітальну кореспонденцію.

Радник Президії НАН України, почесний директор НБУВ, академік НАН України Олексій Семенович Онищенко, який тривалий час працював під керівництвом Бориса Євгеновича Патона, високо оцінив здійснену роботу на вшанування пам’яті видатного науковця і президента НАНУ. Він відзначив, що академія і Борис Патон давно злилися в єдиний цілісний символ української науки. 105 років – це 105 кроків безупинного руху Академії, її  вчених і президента Патона до вершин науки, до входження у світовий науковий простір. Про академію і Бориса Євгеновича сказано й написано багато, особливо до 100-річчя, Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського теж доклала зусиль до цього, підготувавши видання до 100-річчя академії та книгу про Бориса Євгеновича “Керманич української науки”. 

Директор Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки НААН України Віктор Анатолійович Вергунов у своєму слові відзначив, як Борис Євгенович посприяв розвитку аграрної науки, як окремого сегменту академічної науки.

О.С. Онищенко відзначив  два важливих моменти у формуванні особового фонду Бориса Євгеновича. Це персоноцентризм – зосередження  уваги на підборі документів, що стосуються характеристики самої особи Бориса Євгеновича, які допомагають широко  і якнайповніше показати і науковий, і соціальний, і людський портрет Бориса Євгеновича. Якраз завдання особового фонду – показати  людину в усіх її проявах,  це ще й цікаво з точки зору психології творчості, бо й досі ми замислюємось, у чому секрет довголітнього чистого, живого інтелектуального потенціалу Бориса Євгеновича. І другий момент цього архіву – інтегративність. Покладено початок тому, щоб архів будувався на концентрації документів усіх видів на усіх носіях інформації, цифрові можливості дозволяють представити будь-якого розміру на будь-якому носії й рукописи, й книжки, медалі, грамоти, дипломи тощо. Це більш повно характеризуватиме особу і ту атмосферу, в якій людина працювала. 

На презентації Ользі Борисівні Селіверстовій - завідувачці відділу досліджень техніко-економічних та організаційних проблем розвитку зварювання Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України було вручено подарункові екземпляри описів до особового фонду № 35 «Патон Борис Євгенович (27.11.1918 – 19.08.2020) – академік НАН України за спеціальністю «електрозварювання» (1958), президент НАН України (1962–2020)». А також від Інституту архівознавства НБУВ висловив щиру подяку Вірі Федорівні Євграфовій, заступниці начальника Секретаріату Президії НАН України за багаторічну вагому роботу зі збереження наукової спадщини академіка НАН України Б. Є. Патона та активне сприяння у формуванні його особового архіву і також передали їй описи на документи особового архівного фонду Б. Є. Патона.  

Фотоматеріали: