Інститут біографічних досліджень відзначає тридцятиріччя

Поділитися: 
Дата події: 
1-04-2024

1 квітня 2024 року – знаменна дата в житті співтовариства українських науковців-біографістів: виповнюється 30 років від часу заснування в Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського Інституту біографічних досліджень.

Створення Інституту біографічних досліджень (ІБД) як спеціалізованого академічного підрозділу серед перших, організованих на зорі незалежності України в Бібліотеці дослідницьких інститутів, стало невід’ємною частиною процесів українського національного відродження і втілення в життя визначених понад сто років тому В. І. Вернадським – засновником Національної бібліотеки Української Держави – ідей розвитку її як провідного дослідницького центру з вивчення й збереження історико-культурної спадщини України.

Інституту біографічних досліджень – єдиному в Україні осередку, профіль якого становить наука про біографіку – спеціальна дисципліна гуманітарного циклу, яка утвердилася в нас під назвою «біографістика», – належить помітна роль у теоретико-методологічному обґрунтуванні й практично-прикладному, інформаційному забезпеченні відродження й збагачення в незалежній Україні давніх традицій української біографіки, освоєння й впровадження в наукову, видавничу та інформаційно-бібліотечну практику здобутків європейської та світової гуманітаристики.

Ідеться про вивчення досвіду біографічних досліджень, їх завдань і подальших перспектив, збагачення творчого арсеналу біографічного письма, методів конструювання біографічних наративів, інтеграції й поширення біографічної інформації, зокрема, у діяльності бібліотек усіх рівнів, формування біобібліографічних електронних ресурсів, заохочення біографічного читання й аматорських біографічних студій серед широкого кола співвітчизників.

Значний теоретичний і практичний внесок в утвердження світоглядних і методологічних засад сучасної української біографіки впродовж трьох десятиліть діяльності ІБД належить засновнику й першому директору Інституту доктору історичних наук, професору В. С. Чишку, його наступнику члену-кореспонденту НАН України В. І. Попику, докторам наук Г. А. Александровій, Л. І. Буряк, Т. І. Ківшар, кандидатам наук О. В. Бугаєвій, Н. І. Любовець, С. М. ЛяшкоН. П. Марченко, О. М. Яценку, науковій співробітниці Ю. В. Вернік.

У роки суспільного піднесення, започаткованого Революцією Гідності, нове бачення місця й ролі біографіки в поступі інтелектуального та духовного, людського потенціалу України втілено в колективних монографіях «Вітчизняні ресурси біографічної та біобібліографічної інформації: проблеми формування і використання» (2016), «Історична біографіка в Україні: проблеми, завдання і перспективи розвитку досліджень, видавничої та інформаційної роботи» (2019), «Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського: розвиток національної бібліографії, біографічних досліджень та науково-бібліографічної діяльності» (2019), «Українська біографіка ХХІ століття: мозаїка контекстів і форм» (2021), «Біографіка: феномен культури і науки, інформаційний ресурс суспільства» (1921). Інститут здійснює розбудову масштабного електронного науково-інформаційного ресурсу «Український національний біографічний архів», який нині репрезентує вже близько ста тисяч імен відомих і мало відомих, повернених із забуття співвітчизників; видано п’ять випусків бібліографічної серії «Джерела української біографістики», що охоплює всі вітчизняні книжкові біографічні видання, починаючи з середини ХІХ століття.

Своєю важливою місією ІБД вважає координацію зусиль вітчизняних дослідників-біографів. Значним внеском у розвиток біографічних досліджень, зґуртування вітчизняного наукового співтовариства біографістів є публікації науковців ІБД, учених наукових установ і закладів освіти, фахівців архівів і бібліотек у фаховому науковому збірнику Інституту «Українська біографістика = Biographistica Ukrainica» та електронному науковому виданні «Biography. Біографіка. Біографістика».

Нині, в умовах жорстоких воєнних випробувань, протистояння російській агресії розробки ІБД набувають ще більшої актуальності. Потрібно осягнути місце й роль вітчизняної біографіки в патріотичній консолідації українського суспільства в боротьбі за свободу й незалежність Батьківщини, а також шукати шляхи збереження й зміцнення, попри всі драматичні обставини, гуманістичних ідеалів Українського світу, рішуче долати в українській біографіці світоглядні впливи й стереотипи тоталітарної, імперської доби.

Основні наукові заходи та інформаційні події, присвячені 30-річчю Інституту біографічних досліджень, мають відбутися найближчим часом, коли 16 травня відзначатиметься міжнародний День біографа, та 5 червня, під час проведення ХХ Біографічних читань. До цих дат буде приурочена також публікація на власному каналі ІБД «Biography. Біографіка. Біографістика» на платформі YouTube (https://www.youtube.com/@biography..5055) відеоматеріалів цьогорічного «Біографічного калейдоскопу» – рубрики, яка міститиме записи виступів дослідників, котрі працюють у галузі біографіки, з усіх куточків України. Чимала роль належатиме також сторінці «Українська біографістика. Biographistica Ukrainica» на Фейсбук (https://m.facebook.com/groups/148524832185661/).

Запрошуємо науковців, літераторів, фахівців інформаційно-бібліотечної справи до участі в спільному відзначенні 30-річчя Інституту біографічних досліджень, яке спонукає до зацікавленого обговорення стану і завдань, перспектив поступу української біографіки на тлі непростих процесів сучасного драматичного світового розвитку.

Фотоматеріали: