Міжнародний симпозіум "Українська література в Австрії, австрійська - в Україні"

Поділитися: 

28-30 жовтня 1993р.

Організатори:
 • Національна бібліотека Академії наук України ім. В.І.Вернадського;
 • Посольство  Республіки Австрія в Україні;
 • Австрійське товариство літератури;
 • Українсько-Австрійське товариство.
Доповідачі:
 1. Яценко Михайло. Українська і австрійська література першої половини ХІХ ст. (спроба типологічного зіставлення);
 2. Трофимук Мирослав. Алоїз Блюмауер та Іван Котляревський. До постановки проблеми;
 3. Стрелка Йозеф. Тарас Шевченко та його вплив на Австрію;
 4. Павлюк Микола. Інтерпретація поезії Шевченка на землях Австро-Угорщини;
 5. Наливайко Дмитро. Лайнер Марія Рільке і Україна як комплексна проблема;
 6. Волдан Алоїс. «Австрійський слід» в українській літературі на зламі століть;
 7. Допплер Альфред. «Смертоносний гул вечорами повнить осінні ліси…» (Галицькі вірші Георга Тракля);
 8. Крип’якевич Роман. Українська періодика в Австрії у першій половині ХХ ст.;
 9. Волков Анатолій. Трансформація традиційної теми створення штучної людини в австрійській та українській літературах (Голем);
 10. Білий Олег. Семіотична симуляція в романі Р. музіля «Людина без властивостей» та прозі В.Дрозда;
 11. Денисюк Іван. Австрійські мотиви у прозі Івана Франка;
 12. Затонський Дмитро. Йозеф Рот, або Проблема літературної вітчизни;
 13. Краус Вольфганг. Господні водоноси та їхня тінь. (відгомін Галичини у творчості Манера Шпербера;
 14. Ільницький Микола. Гуго фон Гофмансталь і Іван Крушельницькій;
 15. Міщук Ростислав. Українські письменники у Відні: джерелознавчий і культурологічний аспект;
 16. Нахлик Євген. Рецепція Леопольда фон Захер-Мазоха в західноукраїнському літературному процесі ХІХ ст.;
 17. Кланська Марія. Від коломийського Дон-Жуана до нового Іова (Образи українців у Леопольда фон Захер-Мазоха);
 18. Лучук Тарас. Німецько-український вислів думки у Федьковича;
 19. Рихло Петро. Запізніле відлуння: німецькомовна поезія Буковини (1918-1940) як складова частина австрійського літературного процесу;
 20. Цибенко Лариса. Міфологічний вимір дійсності в романі Крістофера Рансмайра «останній світ»;
 21. Бєляєв Віктор. Образи  Відня в українській історичній прозі ХХ ст.;
 22. Ігнатенко Микола. Два екстериторіальні центри української культури: Відень і Петербург;
 23. Рудяков Павло. Протистояння імперського ядра та національної периферії як фактор збагачення культур: Київ- Москва, Загреб- Відень;
 24. Ісаєвич Ярослав. Галичина у Габсбурзькій монархії: національно-політичні рухи і культурний плюралізм.