Міжнародний круглий стіл: "Відень і розвиток слов’янських культур ХІХ – ХХ ст." (1998р.)

Поділитися: 
Організатори:
 • НАН України;
 • Український комітет славістів;
 • НБУВ;
 • Київський інститут «Слов'янський  університет»;
 • Український культурно-просвітницький центр «Дружба»;
 • Посольство Австрійської республіки в Україні;
 • Австрійська бібліотека при НБУВ.
Доповідачі:
 • Алексеєв Ю. М. Творчі взаємини культурно-освітніх центрів України і Австрії у др. пол. ХІХ-ХХ ст.;
 • Асєєва Н. Українські художники Відня: кін. ХІХ -поч. ХХ ст.;
 • Бахмайер П. (Австрія) Відень як центр зовнішньої болгарської культурної політики у післявоєнний період ХХ ст.;
 • Бріцин М. А., В. Ягіч-філолог-славіст;
 • Брискова О. В. Кирило-Мефодієвська проблематика в науковій спадщині І.Франка;
 • Вахніна Л. К. Відень і польська народна культура кін. ХІХ -поч. ХХ ст.;
 • Виднянський С. В. Ідеї слов’янської взаємності і проблеми національного відродження закарпатських русинів-українців;
 • Ганшин В. Культурна еміграція Австрії в Україні: 30-40 рр. ХХ ст.;
 • Дубова А. А. Російські театральні традиції у Центральній та Східній Європі в 20-30рр. ХХ ст. /на матеріалі архівів Австрії та Болгарії/;
 • Житник В.К. Українська література у взаєминах з австрійською та чеською у ХІХ-ХХ ст.;
 • Захаревська В. О. Болгарський символізм і художній світ Відня;
 • Каулко В. І. Питання слов’янських культур в статистичних даних Австрії;
 • Макаров В. І. /Єлець/. Ранні переклади з французької сторінки австрійської думки про російсько-французькі мовні взаємини;
 • Микитенко О. О. Відень і Київ у романі Цернянського “переселення” /культурно-антропологічний аспект/;
 • Сікорська І. М. Моцарт і Гулак-Артемовський;
 • Смольська А. К. До питання про типологію розвитку університетської славістики /південно-слов’янські лінгвісти у Відні й Одеському університеті/;
 • Сохань Д. В. Відень - один з центрів української еміграції першої пол. ХХ ст.;
 • Страшнюк Ю .С. Культурні процеси в Болгарії 60-80-х  років на сторінках Віденської газети “свободен народ”;
 • Сюта Б. Феномен культури та нової віденської школи в  українській музиці ХХ ст.;
 • Федорчук О. К. Українська інтелігенція і Відень;
 • Шиндлер К. (Відень). Культурні зв’язки Австрії і Польщі у післявоєнний період ХХ ст.
 • Славински И. Влияние австрийской культуры в Галиции и на Буковине.