607 Географічна назва як предметна рубрика

Поле містить географічну назву, котра використовується як предметна рубрика.


ФАКУЛЬТАТИВНЕ

ПОВТОРЮЄТЬСЯ


  • ІНДИКАТОРИ

Індикатор 1: пробіл (не визначено)

Індикатор 2: пробіл (не визначено)


  • ПІДПОЛЯ

$a Заголовок рубрики. Географічна назва у формі, яку вимагає використовувана система предметних заголовків.
ОБОВ’ЯЗКОВЕ за наявності поля 607 у записі
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$j Формальний підзаголовок. Термін, який додається до предметного заголовку в 607$a для визначення виду документа, жанру твору. Агентства, які не використовують цей підзаголовок мають застосовувати замість нього підполе $x. (EX. 5, 6)
ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$x Тематичний підзаголовок. Термін, що додається до географічної назви в 607$a для додаткової характеристики теми, представленої даним предметним заголовком.
ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$y Географічний підзаголовок. Термін, що додається до географічної назви в 607$a для подальшого визначення місця, пов'язаного з темою, представленою даним предметним заголовком. (EX. 5)
ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$z Хронологічний підзаголовок. Термін, що додається до географічної назви в 607$a для характеристики періоду часу, пов'язаного з темою, представленою даним предметним заголовком. (EX. 1, 2, 4)
ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$9 Визначення локальної системи. Визначення локальної системи, що є джерелом предметної рубрики. Локальними вважаються системи, котрі не увійшли до переліку, наведеного в Додатку G.
ОБОВ’ЯЗКОВЕ при використанні локальних систем.
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$2 Код системи. Кодована форма системи, котра увійшла до переліку, наведеному в Додатку G і є джерелом предметної рубрики.
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ
ПРИМІТКИ
Рекомендується наявність підполя $2 для кожного наведення поля для систем, перелік яких наведено у Додатку G.

$3 Номер авторитетного запису. Контрольний номер запису в авторитетному файлі предметних рубрик.
ОБОВ’ЯЗКОВЕ за наявності відповідного авторитетного запису
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ


  • ПРИМІТКИ

Поле містить дані, що записуються згідно з правилами, прийнятими в застосованій системі предметизації.

Коли географічна предметна рубрика складається тільки з заголовку або заголовку, доповненого тематичними підзаголовками, то вона заноситься до поля 607 (EX. 2, 4). Якщо предметна рубрика включає назви підпорядкованих організацій, вона заноситься до поля 601 НАЙМЕНУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ЯК ПРЕДМЕТНА РУБРИКА.


  • СПІВВІДНЕСЕНІ П/ПП:

601 НАЙМЕНУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ЯК ПРЕДМЕТНА РУБРИКА. Політичні юрисдикції, що підрозділяються за назвами підпорядкованих організацій, заносяться до поля 601.

660 КОД ГЕОГРАФІЧНОГО РЕГІОНУ. Відомості про регіон, котрому присвячено роботу, в кодованій формі заносять ся до поля 660.


  • ПРИКЛАДИ

EX 1
607 ##$aEurope$xHistory$z476-1492$21c
607 ##$aEurope, Western$xHistory$21c
Geographical subject headings assigned to the record for Froissart's Chronicles.

EX 2
607 ##$aGreat Britain$xPolitics and government$z1660-1714$21c
A geographical subject heading assigned to the record for Macaulay's History of England.

EX 3
607 ##$aExmouth, Eng.$xSocial life and customs$21c
A geographical subject heading assigned to the record for Mrs Beer's house, by Patricia Beer.

EX 4
607 ##$aRome$xPolitics and government$z510-30 B.C.$21c
A geographical subject heading assigned to the record for A short guide to electioneering : Quintus Cicero's 'Commentariolum petitionis'.

EX 5
607 ##$aUnited States$xBoundaries$yCanada$jPeriodicals$21c

EX 6
607 ##$aEurope$jRoad maps$21c