610 Неконтрольовані предметні терміни

Поле використовується для запису предметних термінів (лексичних одиниць), не запозичених з контрольованих списків предметних заголовків (Додаток G) та національних локальних систем.


ФАКУЛЬТАТИВНЕ

ПОВТОРЮЄТЬСЯ


  • ІНДИКАТОРИ

Індикатор 1: індикатор рівня предметного терміна
Перший індикатор використовується для відрізнення головних і другорядних предметних термінів. Предметний термін розглядається як головний (значення «1»), якщо він відповідає головному аспекту змісту документа. Предметний термін, який відповідає менш значимим аспектам, є другорядним (значення «2»). Значення «0» використовується, коли неможливо прийняти рішення, головним чи другорядним є предметний термін.
1 Головний предметний термін
2 Другорядний предметний термін
0 Рівень предметного терміна не визначено
# (пробіл) Немає інформації

Індикатор 2: пробіл (не визначено)


  • ПІДПОЛЯ

$a Предметний термін.
ОБОВ’ЯЗКОВЕ за умов наявності поля 610
ПОВТОРЮЄТЬСЯ, коли документу присвоюється більш як один неконтрольований предметний термін.


  • ПРИМІТКИ

Терміни, взяті зі структурованого тематичного тезауруса, повинні кодуватися в полях 600 — 607 у відповідності до системи, зазначеної $2 Код системи чи $9 Визначення локальної системи.


  • СПІВВІДНЕСЕНІ П/ПП:

600 — 607 поля предметних рубрик


  • ПРИКЛАДИ

EX 1
610 1#$afuel cells$amolten carbonate$apower

EX 2
610 1#$amicrographics$aCOM$adata capture$acomputer-assisted retrieval

EX 3
610 2#$aKing, Donald W.$aWilliams, James G.$aNetworks, Topology$aPublic corporation

EX 4
610 1#$aCorporation for Open Systems$aOSI