670 PRECIS

Поле використовується для предметних індексних даних, побудованих відповідно Preserved Context Index System (PRECIS).


ФАКУЛЬТАТИВНЕ

ПОВТОРЮЄТЬСЯ


  • ІНДИКАТОРИ

Індикатор 1: пробіл (не визначено)

Індикатор 2: пробіл (не визначено)


  • ПІДПОЛЯ

$b Номер індикатора предмета. Номер індикатора предмета (Subject Indicator Number (SIN)) — це номер фіксованої довжини, який закінчується кінцевою контрольною цифрою, обчисленою за модулем 11. Унікально ідентифікує адресу предметного пакета в файлі.
ФАКУЛЬТАТИВНЕ
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$c Рядок. Рядок —це послідовність термінів предметного покажчика, кожному з яких передує код, який визначає, як вона має з’являтися в генерованих комп’ютером записах в друкованих покажчиках, COM*  вихідних даних, карткових каталогах тощо.
ФАКУЛЬТАТИВНЕ
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$e Код індикатора посилання. Код індикатора посилання (Reference Indicator Number (RIN)) — це число фіксованої довжини, яке закінчується кінцевою контрольною цифрою, обчисленою за модулем 11. Він ідентифікує адресу терміна в підтримуваному комп’ютером тезаурусі, використовуваному як вихідний для конструювання посилань див. і див. також у друкованому покажчику.
ФАКУЛЬТАТИВНЕ
ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$z Мова терміна. Трьохсимвольний код мови терміна, застосованого в рядку. Перелік кодів див. Додаток A.
ФАКУЛЬТАТИВНЕ
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ


  • ПРИМІТКИ

Набір даних PRECIS складається з рядка та RIN, які ідентифікуються за допомогою SIN і визначають предметний пакет. Використання даних для генерації записів друкованих покажчиків залежить від особливої можливості програмного забезпечення підтримувати кодові маніпуляції відповідно до визначеного набору правил.


  • ПРИКЛАДИ

EX 1
670 ##$b0479322$c*z11030*atimber*z21030*adamage*vby*wto*z31030*atermites $e0236536$e0236551$zeng


*COM (computer output microfilm) — комп’ютерний мікрофільм