675 Універсальна десяткова класифікація

Поле містить індекс класифікації, привласнений документу відповідно до Універсальної десяткової класифікації із зазначенням використаного видання УДК.


ФАКУЛЬТАТИВНЕ

ПОВТОРЮЄТЬСЯ


  • ІНДИКАТОРИ

Індикатор 1: пробіл (не визначено)

Індикатор 2: пробіл (не визначено)


  • ПІДПОЛЯ

$a Індекс. Індекс класу відповідно до використаної таблиці УДК.
ОБОВ’ЯЗОВЕ за умов наявності в записі поля 675
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$v Видання. Номер використаного видання УДК
ОБОВ’ЯЗКОВЕ за умов наявності в записі поля 675.
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$z Мова видання. Код мови використаного видання УДК. Перелік кодів див. Додаток  A.
ОБОВ’ЯЗКОВЕ за умов наявності в записі поля 675.
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$3 Номер класифікаційного запису. Контрольний номер запису в авторитетному файлі класифікаційних даних.
ОБОВ’ЯЗКОВЕ за наявності відповідного авторитетного запису
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ


  • ПРИКЛАДИ

EX 1
675 ##$a633.13-155 (410) "18"$v4$zeng
The class number constructed from the schedules of the 4th English edition of UDC for Machinery for harvesting oats in Great Britain in the 19th century.

EX 2
675 ##$a681.3.04.071.8:025.3:05:07$v4$zeng
The class number constructed for Data elements essential to the interchange of serials records.