676 Десяткова класифікація Дьюї (DDC)

Поле містить класифікаційний індекс, привласнений документу відповідно до Десяткової класифікації Дьюї (ДКД).


ФАКУЛЬТАТИВНЕ

ПОВТОРЮЄТЬСЯ


  • ІНДИКАТОРИ

Індикатор 1: пробіл (не визначено)

Індикатор 2: пробіл (не визначено)


  • ПІДПОЛЯ

$a Індекс. Індекс, взятий з таблиць ДКД. Основні знаки вказуються символом «/»
ОБОВ’ЯЗОВЕ за умов наявності в записі поля 676
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$v Видання. Номер використаного видання ДКД. Символ "a" додається до номера для указання на скорочене видання.
ОБОВ’ЯЗОВЕ за умов наявності в записі поля 676
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$z Мова видання. Код мови використаного видання ДКД. Перелік кодів див. Додаток  A.
ОБОВ’ЯЗОВЕ за умов наявності в записі поля 676
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ
ПРИМІТКИ
Підполе може бути використане тільки у тих випадках, коли версія-переклад має розбіжності з вихідним виданням, тобто коли окремі частини таблиць було перероблено з метою врахування місцевих вимог.

$3 Номер класифікаційного запису. Контрольний номер запису в авторитетному файлі класифікаційних даних.
ОБОВ’ЯЗКОВЕ за наявності відповідного авторитетного запису
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$3 Номер класифікаційного запису. Контрольний номер запису в авторитетному файлі класифікаційних даних.
ОБОВ’ЯЗКОВЕ за наявності відповідного авторитетного запису
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ


  • ПРИМІТКИ

Індекс може містити як основні знаки (які вказують на міжнародно погоджені пункти), помічені символом «/», так і додані до них альтернативні варіанти (призначені для розкриття аспектів, які не мають відповідних індексів у стандартних англомовних виданнях ДКД), котрі при міжнародному обміні можуть бути зрізаними. Індекс не має розширюватися за рахунок включення книжкового знака індивідуального документа.


  • ПРИКЛАДИ

EX 1
676 ##$a943.0840924$v19
The class number for a book entitled Kaiser Wilhelm II : new interpretations, a collection of biographical essays on Wilhelm II, Emperor of Germany, 1890-1917. The item is classified according to the nineteenth edition of the schedules.

EX 2
676 ##$a823.912$v19
The class number for a book entitled Paddington at the station, a children's storybook. The item is classified according to the nineteenth edition of the Dewey Decimal Classification schedules.

EX 3
676 ##$a823/.912$v19
The class number for the same work where the agency uses prime marks.

EX 4
676 ##$a001.64/092/2$v19
A class number for a book entitled "Computer pioneers".

EX 5
676 ##$aA823/.2$v19
The class number for a book of Australian fiction of the period 1890-1945. The use of A823.2 to distinguish it from 823.2 (which indicates British fiction of the period 1400-1558) is allowed by the schedules.

EX 6
676 ##$a629.132$v13a
A class number for a book entitled Pilot's weather: the commonsense approach to meteorology. The item is classified according to the 13th Abridged edition. The 21st, full, edition would class the book at 629.1324.

EX 7
676 ##$a944/.0252$v21$zfre
A class number from the French 21st edition for a book on France at the time of Philip le Bon. The main edition has no subdivisions of 944 beyond 025 (Period of the House of Valois); the French edition has a number for each monarch.