Опублікована рецензія на наукове видання Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського

Поділитися: 

У збірнику праць  Бібліотеки Російської академії наук (БАН) «Чтения памяти Константина Илларионовича Шафрановского (1900–1973)», що вийшов друком 2014 року у Санкт-Петербурзі, опублікована (с. 279–283) позитивна рецензія Анастасії Анатоліївни Романової, завідувача науково-дослідного відділу рідкісної книги БАН на біобібліографічну монографію колишньої співробітниці Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського Євгенії Віталіївни Рукавіциної  (1951–2006)  «Київський митрополит Євгеній (Є. О. Болховітінов) : Біобібліографія. Бібліотека. Архів / наук. ред. Г. І. Ковальчук. – К., 2010».

Про рецензоване видання

Київський митрополит Євгеній (Є. О. Болховітінов) : Біобібліографія. Бібліотека. Архів / Є. В. Рукавіцина-Гордзієвська ; наук. ред. Г. І. Ковальчук ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – К. : Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, 2010. – 855 с.

Монографія присвячена митрополиту Євгенію (Є. О. Болховітінову, 1767–1837), який, крім значної духовної, релігійної діяльності, багато зробив як науковець, історик, один із основоположників російської та української біобібліографії, пам’яткознавства, сфрагістики. Монографічна частина видання розкриває життя і діяльність Євгенія, містить виявлені автором дослідження спогади про нього, матеріали щодо його смерті та спадщини, а також виклад історії його книжкового і рукописного зібрання, складу і долі бібліотеки та архіву митрополита, на загальному тлі приватних бібліотек України і Росії кінця 18 – початку 19 ст. Опубліковане виявлене в архівах листування митрополита. Основна частина видання – каталоги і покажчики: книжок з автографами Болховітінова (з його бібліотеки); бібліографія праць вченого – як власних, так і упорядкованих чи перекладених ним творів, у т. ч. статей і віршів, опублікованих у збірниках та журналах. У покажчиках зареєстровані неопубліковані праці Є. О. Болховітінова, архівні документи, література про його життя і, окремо, про бібліотеку і архів, бібліографічні покажчики, в яких згадуються його твори і література про нього, іконографія, власницькі записи Євгенія на книгах; створено алфавітний покажчик назв праць вченого тощо. Значний обсяг видання займають покажчики видань друкарні Києво-Печерської лаври за період управління митрополита Євгенія (1822–1837), а також покажчик видань Київської духовної академії з інших друкарень; наведено список праць, удостоєних Євгеніє-Румянцевської премії. Книгу доповнює ґрунтовний покажчик імен, що трапляються у виданні, який містить понад 3, 5 тисячі позицій, наведено не тільки прізвища, але й імена та роки життя осіб.

Оскільки автор книги – Євгенія Віталіївна Рукавіцина (1951–2006) не встигла завершити підготовку праці й передчасно пішла з життя, наприкінці видання вміщено біографічну довідку про неї.

Прес-служба НБУВ

Контактна інформація

Корпус №2, вул. Володимирська 62, 1-й поверх, к. 114.
+38 (044) 288-1385
vsrv@nbuv.gov.ua
9.15 - 18.00 (понеділок - субота)