ХI Міжнародні книгознавчі читання «Книжкова культура Білорусі XI – початку XX ст.»

Поділитися: 

16–17 квітня 2015 року в Національній бібліотеці Білорусі відбулися ХI Міжнародні книгознавчі читання «Книжкова культура Білорусі XI – початку XX ст.», які зібрали дослідників книжкових пам’яток, лінгвістів, культурологів, літературознавців, істориків із Білорусі, Литви, Польщі, Росії, Угорщини та України. У рамках заходу відбулися:

  • пленарне засідання;
  • чотири секції («Витоки білоруського книгодрукування: Франциск Скорина», «Книжкова спадщина Білорусі XI–XVIIІ ст.», «Документальні пам’ятки як джерело дослідження історії та культури Білорусі», «Традиції білоруської книжкової культури XІХ – першої половини XХ ст.»);
  • два тематичних блоки («Віленський друкар Мартин Кухта: до 140-річчя від дня народження», «Книжкова спадщина Радзивіллів»);
  • круглий стіл  «Супральська рукописна та друкована спадщина»).

До участі в книгознавчих читаннях «Книжкова культура Білорусі XI – початку XX ст.» були подані стендові доповіді науковців Інституту книгознавства Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського:

  • «Вивчення та популяризація спадщини Франциска Скорини українським ученим П.Н. Поповим» – Галина Кавальчук, директор Інституту книгознавства НБУВ, д-р іст. наук, професор;
  • « "Радзивілліана" у складі родового книжкового зібрання Урбанових і Стажинських (із фонду Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського)» – Оксана Рабчун, завідувач відділу бібліотечних зібрань та історичних колекцій Інституту книгознавства НБУВ, канд. іст. наук;
  • «Видавничі конволюти типографії Супральського Благовіщенського монастиря ХVІІІ ст. (на матеріалах фондів відділу стародруків та рідкісних видань Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського)» – Наталія Заболотна, старший науковий співробітник відділу стародруків і рідкісних видань Інституту книгознавства НБУВ, канд. філолог. наук.

Основним підсумком конференції стала теза про необхідність продовжувати на національному та міжнародному рівнях взаємодію та координацію діяльності щодо виявлення, опису та опублікування документальних комплексів, які мають значення для світової культури, підтримувати спільні публікації та проведення науково-практичних конференцій у галузі дослідження та збереження книжкової спадщини.

 

Прес-служба НБУВ

за матеріалами порталу

Національної бібліотеки Білорусі

Контактна інформація

Корпус №2, вул. Володимирська, 62; 3-й поверх, приміщення № 307-3.
+38 (044) 234-0245 (відділ)
+38 (044) 235-4196 (пункт запису читачів)
9.15 - 18.00 (понеділок - субота)

Контактна інформація

Корпус №2, вул. Володимирська 62, 1-й поверх, к. 114.
+38 (044) 288-1385
vsrv@nbuv.gov.ua
9.15 - 18.00 (понеділок - субота)