Міжнародна наукова конференція "Глобалізація / європеїзація і розвиток національних слов’янських культур" (до Дня слов'янської писемності і культури)

Поділитися: 

24 травня 2016 року в Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського відбудеться VІІ Міжнародна наукова конференція  

«ГЛОБАЛІЗАЦІЯ / ЄВРОПЕЇЗАЦІЯ І РОЗВИТОК

НАЦІОНАЛЬНИХ СЛОВ’ЯНСЬКИХ КУЛЬТУР»

(до Дня слов’янської писемності і культури)

Мета конференції – привернути увагу широкого наукового загалу до актуальних проблем слов’янського мовознавства, літературознавства, мистецтвознавства, фольклористики, історії cлавістики та історичного пам’яткознавства; обговорити та узагальнити набутий досвід дослідження актуальних проблем у галузі славістики. 

Ця наукова конференція є однією з форм підготовки до XVI Міжнародного з’їзду славістів у м. Белград, Сербія (2018 рік).

Організатори конференції: 

 • Національна академія наук України
 • Український комітет славістів НАН України
 • Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського
 • Інститут української мови НАН України
 • Інститут літератури імені Т.Г. Шевченка НАН України
 • Інститут мовознавства імені О.О. Потебні НАН України
 • Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського НАН України
 • Український мовно-інформаційний фонд НАН України
 • Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Учасники конференції візьмуть участь в обговоренні таких питань:

 1. Глобалізація і соціокультурна трансформація слов’янських культур.
 2. Слов’янська культурна спадщина і національний ренесанс.
 3. Слов’янські мови в порівняльно-історичному та ареальному аспектах.
 4. Вивчення та збереження слов’янських культурних традицій.
 5. Міжслов'янські мовні та культурні зв'язки.
 6. Літературознавство, фольклористика та мистецтвознавство.
 7. Здобутки історичної славістики.
 8. Славістичне історичне пам’яткознавство.
 9. Історіографія славістичних досліджень.
 10. Науковий спадок славістів в архівах вітчизняних та зарубіжних країн.
 11. Зростання ролі інформаційних технологій у славістичних дослідженнях.

Під час конференції відбудуться круглі столи та книгознавчі читання:

 1. «Історія слов’янства в наукових дослідженнях Михайла Грушевського: до 150-річчя від дня народження вченого»;
 2. «Славістика в колі наукових студій Агатангела Кримського: до 145-річчя від дня народження вченого»;
 3. «Славістична спадщина Андроника Степовича: до 160-річчя від дня народження вченого»;
 4. Книгознавчі читання з нагоди 400-ліття заснування друкарні Києво-Печерської лаври.

Початок роботи конференції: о 10.00 за адресою: м. Київ, просп. 40-річчя Жовтня (Голосіївський просп.), 3, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Зал засідань Вченої ради, 3-й поверх, к. 344.

До участі в роботі конференції запрошуються дослідники з усіх напрямів славістики і дотичних до неї дисциплін, викладачі, аспіранти, магістранти, журналісти, видавці.

За поданими матеріалами буде видано збірник тез конференції.  Термін подання  реєстраційної форми учасника конференції (додаток 1) та тез доповіді (вимоги до оформлення) на електронну адресу Оргкомітету: uks@nbuv.gov.ua до 5 квітня 2016 року. Тези будуть опубліковані до початку роботи конференції.

Тези доповіді також необхідно зареєструвати на сайті конференції. Завершення реєстрації учасників на веб-порталі – 5 квітня 2016 р.

До розгляду приймаються матеріали, які раніше не публікувалися. Оргкомітет залишає за собою право відхиляти заявки та матеріали, які не відповідають тематиці конференції та вимогам до оформлення.

Робочі мови конференції: всі слов’янські, англійська.

Форма участі: очна, заочна.

Контакти Оргкомітету: 01033, Україна, м. Київ, вул. Володимирська 62.

Тел. +38 (044) 234-78-65

E-mail: uks@nbuv.gov.ua

Координатори конференції:

Філіпович Марина Анатоліївна – канд. іст. наук, завідувач відділу кодикології та кодикографії Інституту рукопису НБУВ.

Горєва Вікторія Володимирівна – канд. іст. наук, завідувач відділу джерелознавства Інституту рукопису НБУВ.

Додаткові матеріали: 

Контактна інформація

Корпус №2, вул. Володимирська 62 3-й поверх, к.307; 4-й поверх,
к. 403.
+38 (044) 288-1418
irnbuv@gmail.com
9:15 до 17:30 (понеділок - субота)
Відділ фонду юдаїки:
9:15 до 18:00 (понеділок - п’ятниця)