Збірнику наукових праць «Українська біографістика» – 20 років!

Поділитися: 

У перший день квітня в Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського відбувся круглий стіл «„Українська біографістика” – дзеркало новітньої вітчизняної біографіки», присвячений 20-річчю збірника наукових праць Інституту біографічних досліджень.

У заході взяли участь науковці Інституту історії України НАН України, Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України, Національної наукової медичної бібліотеки, Державної науково-педагогічної бібліотеки імені В.О. Сухомлинського, Бібліотеки Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана, Центру українознавства філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Інституту книгознавства, Інституту рукопису, Інституту архівознавства НБУВ.

Досвід роботи Інституту біографічних досліджень (ІБД) на ниві вітчизняної біографістики і проблематику публікацій у збірнику наукових праць «Українська біографістика» проаналізував його головний редактор, генеральний директор НБУВ чл.-кор. НАН України Володимир Попик. Він зокрема зазначив, що збірник невіддільний від становлення й розвитку біографістики як спеціальної історичної дисципліни в незалежній Україні. Саме тому в різні роки на сторінках цього видання висвітлювалися: наукові погляди на біографічне знання та біографічну творчість, дослідницьку й біографічно-інформаційну діяльність; проблеми сучасного розвитку вітчизняної біографіки та біобібліографії як інформаційного ресурсу науки, освіти і культури, суспільно-політичного життя; світовий досвід підготовки національних біографічних словників; питання теорії, методики та практики підготовки матеріалів до довідкових біографічних видань; проблеми бібліографії та біобібліографії.

Водночас Володимир Попик зауважив на проблемах, які на разі не змогла вирішити редакційна колегія збірника. Зокрема, не вдалося зацікавити зарубіжних дослідників-біографістів, організувати цілеспрямовані дискусії, активізувати тематичне планування випусків тощо. «Не менш важливим завданням нині є наближення збірника "Українська біографістика" до європейських стандартів, його змістового наповнення відповідно до європейських і світових вимог», – підсумував Володимир Попик.

Відповідальний секретар збірника наукових праць «Українська біографістика», канд. іст. наук, старший науковий співробітник ІБД Надія Любовець висвітлила основні етапи становлення збірника, відзначила всіх, хто працював і нині працює над його випусками, окреслила проблеми систематизації бібліографії новітньої вітчизняної біографічної літератури у друкованих виданнях і електронних інформаційних базах, розповіла про новітні джерела української біографіки, зокрема ресурси соціальних мереж, блогосфери, відкритих біографічних та генеалогічних інформаційних джерел та архівів.

Член редколегії збірника «Українська біографістика», провідний науковий співробітник ІБД, канд. іст. наук Світлана Ляшко проаналізувала тематику публікацій збірника за 20 років, найбільш значущими серед яких були: критерії відбору персоналій до Українського біографічного словника; понятійно-термінологічна система біографістики; комплексні біографічні дослідження, присвячені персоналіям діячів вітчизняної науки і культури; біобібліографія; бібліотечна і бібліотекознавча біографіка тощо.

Питань регіональної біографістики торкнувся у своєму виступі провідний науковий співробітник ІБД, д-р іст. наук Сергій Міщук.

Із біографічним ресурсом «Видатні педагоги України і світу» ознайомила учасників круглого столу директор Державної науково-педагогічної бібліотеки України ім. В.О. Сухомлинського, д-р пед. наук Лариса Березівська. Вона зазначила, що цей ресурс, маючи на меті консолідацію відомостей про визначних вітчизняних і зарубіжних освітян, сьогодні пропонує користувачам біографії 42-х персоналій, бібліографію їх праць і матеріалів про них, повнотекстові твори, фотогалереї, інформацію про нагороди, вшанування пам’яті тощо. За словами Лариси Березівської, дороговказом у роботі над біографічним ресурсом «Видатні педагоги України і світу» є доробок Інституту біографічних досліджень НБУВ.

Своїми роздумами про те, яким може стати ідеальний часопис «Українська біографістика» поділилася з присутніми старший науковий співробітник ІБД, канд. іст. наук Наталія Марченко. На думку науковця, сьогодні збірник має виходити друком двічі на рік, публікувати дискусійні статті й огляди біографічних матеріалів зі споріднених видань,  розмежувати питання біографіки та актуальних проблем біографістики, увести нові рубрики (регіональна біографістика, історична біографістика, зарубіжний досвід тощо).

Це питання викликало жваве обговорили серед учасників круглого столу, у результаті якого вони звернулись до редакційної колегії збірника «Українська біографістика» з пропозицією готувати тематичні випуски, активніше залучати цікавих вітчизняних і зарубіжних авторів, уміщувати в збірнику огляди проблематики зарубіжних публікацій, розширити розділ «Рецензії».

Круглий стіл завершився презентацією видань Яценка О. і Любовець Н. «Українські персональні бібліографічні покажчики (1856–2013)», Ківшар Т. «Бібліологічна спадщина Степана Сірополка (1872–1959)», Бугаєвої О. «Музичне товариство імені М. Д. Леонтовича (1921–1931): біографічний словник», В. Сергійчука «Українці Санкт-Петербурга, Петрограда, Ленінграда».

Прес-служба НБУВ

Фотоматеріали: 

Контактна інформація

Корпус №2, вул. Володимирська 62, к.125.
+38 (044) 288-1384
ibd@nbuv.gov.ua
9:15 до 18:00 (понеділок - п’ятниця)