Нові публікації з історії збірок стародруків

Поділитися: 

Серед нових надходжень до відділу стародруків – нещодавно виданий друком опис цінної збірки стародруків М.М. та І. М. Михайловських, яка зберігається у Бібліотеці ім.акад. М. Лавровського Ніжинського державного університету ім. М. Гоголя

Морозов О.С. Книжкове зібрання М.М. та І.М. Михайловських з колекції бібліотеки імені академіка М.О.Лавровського Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя : Каталог / авт. передмови та упорядник Олександр Морозов. – Ніжин: Бібліотека імені академіка М.О.Лавровського, 2015. – 82 с. : іл.

Публікація описує невелику цінну колекцію стародруків, що належала М. М. та І.М. Михайловським, яка зберігається у фондах Бібліотеки імені академіка М.О.Лавровського Ніжинського університету. Вона підготовлена до друку директором Бібліотеки імені академіка М. О. Лавровського Ніжинського університету, авторитетним дослідником та бібліографом стародруків Олександром Сергійовичем Морозовим. Публікація продовжує серію видань, спрямованих на науково-бібліографічне розкриття унікальних фондових колекцій одного з найдавніших бібліотечно-просвітницьких закладів Лівобережної України.

Каталог містить докладний опис книг, подарованих подаровані бібліотеці у 1919 р. викладачем Ніжинської класичної гімназії Іваном Миколайовичем Михайловським (1848–1921). Основна частина збірки належала його батькові – відомому російському бібліофілу ХІХ ст., статському раднику Миколі Матвійовичу Михайловському (1815–1877).

Книжка складається з короткої розвідки про долю збірки Михайловських, сучасне місцезнаходження примірників та окремих біографічних даних представників цієї родини, а також каталогу книг ніжинської збірки та додатків. У складі ніжинського зібрання Михайловських, яке наразі нараховує 78 одиниць зберігання, представлені унікальні видання кириличного та гражданського друку ХVІІ–ХVІІІ ст., особливості яких розкриваються в публікації. Серед додатків, зокрема, список книг, подарованих І. М. Михайловським Бібліотеці Ніжинського ін-ту ім. кн. О.Безбородка, та список книг з результатами розшуку їх сучасного місцезнаходження. Публікація містить і фото представників родини Михайловських, зокрема, Івана Михайловича, та кілька зображень аркушів окремих стародруків. Вона цікава з точки зору вивчення історії побутування стародруків не тільки Бібліотеки Ніжинського університету, а й Національної бібліотеки України ім. В.І.Вернадського, оскільки декілька примірників збірки М.М.Михайловського, зокрема, львівський Апостол 1574 р., нині зберігаються у фондах НБУВ. Видання розраховане на фахівців-книгознавців, бібліотекознавців, істориків, філологів, культурологів, студентів і широкий читацький загал, якому небайдужа історія книги, бібліофільства та книжкової культури.

На сайті Бібліотеки імені академіка М.О.Лавровського Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя розміщено повнотекстову копію каталогу в форматі PDFhttp://library.ndu.edu.ua/images/doc/myhailovskiy.pdf.

Контактна інформація

Корпус №2, вул. Володимирська 62, 1-й поверх, к. 114.
+38 (044) 288-1385
vsrv@nbuv.gov.ua
9.15 - 18.00 (понеділок - субота)