Поповнення бібліографічної Плантеніани відділу стародруків та рідкісних видань НБУВ

Поділитися: 

У жовтні НБУВ отримала з Литви каталог книг видавничої марки Плантенів та їх спадкоємців із книгозбірні Вільнюського університету: «Vilnaus Universiteto Bibliotekos Plantenai Katalogas» (Vilnius, 2015).

Vilniaus universiteto bibliotekos plantenai : katalogas / Vilniaus universitetas, Vilniaus universiteto biblioteka ; sudarė Vidas Račius ; vertėjos Gražina Cijūnėlytė, Kristina Gudavičienė. – Vilnius : Petro ofsetas, 2015. – 494, [2] p.

Упорядник каталогу – співробітник відділу рідкісної книги бібліотеки Вільнюського університету Пятрас Відас Рачус (Vidas Račius), провідний фахівець із дослідження та опису стародруків. У фондах бібліотеки Вільнюського університету зберігається найбільша в Литві колекція видань Плантенів, що налічує 454 назви і 737 примірників. Значну частину зібрання становлять літургійні книги та теологічна література, широко представлені видання творів класиків античної літератури, а також праці з різних галузей науки – історії, філософії, медицини, географії, лінгвістики, права, астрономії, хімії, фізики і математики. Більшість книг колекції потрапили до бібліотеки Вільнюського університету із бібліотек інших навчальних закладів та із конфіскованих монастирських бібліотек.

Дослідження виконано на високому науковому рівні. Бібліографічний опис поряд із основними відомостями про автора, назву книги, відповідальних осіб (перекладачів, укладачів, редакторів та ін.), вихідні дані та фізичні характеристики, містить інформацію про використані у виданні шрифти, подає сигнатури та вказує бібліографічні джерела. Враховуючи вимоги сьогодення, бібліографію до кожного опису формують посилання не лише на друковані каталоги, але й на електронні каталоги світових бібліотек-фондоутримувачів видань Плантенів. Даниною сучасності є також застосування ідентифікатора фінгерпринт, що завершує опис кожної бібліографічної одиниці. У примітках до бібліографічних описів подано інформацію про примірники – особливості їх оправ та провенієнції.

Описи розміщено в алфавітному порядку. Зручність користування забезпечує іменний покажчик осіб, згаданих у каталозі, покажчики назв книг та провенієнцій. Видання вирізняється майстерним поліграфічним виконанням. В його оформленні використано ініціали та кінцівки, а також багатий ілюстративний матеріал із зображеннями високохудожніх оправ, обрізів, титульних листів та ілюстрацій із примірників колекції Плантенів бібліотеки Вільнюського університету.

Пропонований каталог, як зазначають його упорядники, покликаний не лише ознайомити широку громадськість із виданнями Плантенів, що зберігаються у фондах бібліотеки Вільнюського університету, але й створити базу для підготовки загального каталогу Плантенів, що зберігаються у бібліотеках Литви. Каталог призначений для книгознавців, культурологів, істориків та всіх, хто цікавиться дослідженням литовської культури та її культурних зв’язків з іншими європейськими країнами.

Фотоматеріали: 

Контактна інформація

Корпус №2, вул. Володимирська 62, 1-й поверх, к. 114.
+38 (044) 288-1385
vsrv@nbuv.gov.ua
9.15 - 18.00 (понеділок - субота)