Міжнародна наукова конференція "Слов'янство і національно-культурні процеси XXI століття"

Поділитися: 

До Дня слов'янської писемності і культури

(Київ, 24-25 травня 2006 р.)

24-25 травня 2006 року в Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського відбулася Міжнародна наукова конференція "Слов'янство і національно-культурні процеси XXI століття".

Програма конференції

  Організатори:
 • Національна академія наук України;
 • Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського;
 • Український комітет славістів;
 • Інститут археології НАН України;
 • Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Конференція працювала в пленарному та секційному режимах; відбулися презентації нових видань, зокрема: Толочко П. П. Давньоруські літописи і літописці X-XIII ст.; Дзира І. Я. Козацьке літописання 30-80-х років XVIII століття: джерелознавчий та історіографічний аспекти; Ричка В. М. Київ — другий Ієрусалим (з історії політичної думки та ідеології середньовічної Русі).

На конференції було порушено такі проблеми та розглянуто теми: Фонди Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського як джерело славістичних досліджень; Сарматизм як явище єдності слов'янських культур; "Русь" та "Україна" в післямонгольський час; Феномен княжого двору на Русі; Проблеми міжслов'янських взаємин на міжнародних українознавчих конференціях в Іллінойському університеті (США); Фонд Бібліотеки Ярослава Мудрого як відтворення динаміки культурних форм і конфігурацій у масштабі часу; Проблема польського населення УСРР: 20-ті роки XX століття; Маловідоме доакадемічне середовище та мистецьке оточення Тараса Шевченка як компонент історії української культури; Академік Я. Д. Ісаєвич — український історик, культуролог, енциклопедист; Механізми українського культурного самовизначення у просторі "linqua sacra"; Духовно-мистецька спадщина слов'ян у фондових зібраннях церков і релігійних організацій України; Бібліотекознавчі аспекти діяльності Івана Франка; Українське літописання в науковій спадщині Івана Франка тощо.

25 травня відбулися книгознавчі читання, присвячені 80-річчю Відділу стародруків і рідкісних видань НБУВ.

  У рамках конференції розгорнуто книжково-інформаційні виставки:
 • Слов'янство і національно-культурні процеси XXI століття;
 • Іван Франко і слов'янські культури (до 150-річчя від дня народження);
 • Ярославу Ісаєвичу — 70;
 • Дмитро Лихачов — 100 років від дня народження;
 • Збірник 1076 року — видатна пам'ятка давньоруської культури (930 років від часу створення);
 • Відділу стародруків і рідкісних видань Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського — 80.

Інформація про попередні заходи, присвячені Дню слов'янської писемності і культури:

Фотоматеріали: 
Вступне слово генерального директора Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського, академіка НАН України Олексія Онищенка
Нагородження Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського орденом "Рубіновий хрест" за визначні заслуги у сфері соціально-культурних ініціатив міжнародного рівня від Міжнародного благодійного фонду "Меценати Батьківщини"
Орден міжнародного рівня "Рубіновий хрест"
Надзвичайний і Повноважний Посол Сербії і Чорногорії в Україні Алексич Горан
Зліва на право: доктор філології, доцент Київського національного університету імені Тараса Шевченка Деян Айдачич; Надзвичайний і Повноважний Посол Сербії і Чорногорії в Україні Алексич Горан; генеральний директор Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, академік НАН України Олексій Онищенко
Директор Інституту археології НАН України, академік НАН України Петро Толочко презентує свою книжку "Давньоруські літописи і літописці X-XIII ст."
Зліва на право: Микола Котляр, головний науковий співробітник Інституту історії України НАН України, член-кореспондент НАН України; Іон Винокур, академік Української академії історичних наук, доктор історичних наук
Володимир Студінський, викладач кафедри політекономії обліково-економічних факультетів Київського національного економічного університету імені В. Гетьмана, доктор історичних наук, кандидат економічних наук, науковий керівник круглого столу "Іван Франко і слов'янські культури"
Олександр Моця, заввідділом Інституту археології НАН України, член-кореспондент НАН України, науковий керівник секції "Слов'янська археологічна спадщина в контексті всесвітнього культурного надбання людства"
Виступ Людмили Мухи, заступника генерального директора Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, кандидат історичних наук
Любов Дубровіна, директор Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, член-кореспондент НАН України
Галина Ковальчук, заввідділом стародруків та рідкісних видань Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, доктор історичних наук, науковий керівник книгознавчих читань
Маргарита Шамрай, науковий співробітник Інституту археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України
Ігор Лосієвський, заввідділом рідкісних видань і рукописів Харківської державної наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка, доктор філологічних наук
Аудиторія Читань
Учасники Книгознавчих читань, присвячених 80-річчю Відділу стародруків та рідкісних видань Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського