Секція «Електронні бібліотечно-інформаційні ресурси в сучасних наукових комунікаціях»

Поділитися: 

5 жовтня 2017 року в рамках Міжнародної наукової конференції «Бібліотека. Наука. Комунікація. Стратегічні завдання розвитку наукових бібліотек» відбулося засідання секції «Електронні бібліотечно-інформаційні ресурси в сучасних наукових комунікаціях», у роботі якої взяли участь близько 60 фахівців – учених та спеціалістів українських бібліотек і наукових установ, зокрема: Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки імені В. Г. Заболотного, Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського, Наукової бібліотеки НПУ імені М. П. Драгоманова, Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого, Бібліотеки Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, Бібліотеки Національного транспортного університету та інших бібліотек наукових установ НАН України та вітчизняних вищих навчальних закладів.

Відкриваючи засідання секції, її науковий керівник  - директор Інституту інформаційних технологій, д-р наук із соц. комунікацій Катерина Лобузіна - окреслила основну тематику роботи секції, присвячену діяльності наукових бібліотек у сучасних цифрових комунікаціях. Зазначила, що сучасні наукові бібліотеки виконують важливу функцію організації доступу до наукового знання, як з метою надання джерельної бази наукових досліджень, так і з метою популяризації наукових здобутків.

У своїй доповіді К. Лобузіна вказала на необхідність представлення науки України у світовому науковому просторі та роль наукових бібліотек для популяризації доробку українських вчених. Було презентовано інформаційний портал «Наука України: доступ до знань», ініційований та розроблений Інститутом інформаційних технологій НБУВ під керівництвом К.Лобузіної. Цей проект має сприяти покращенню наукового іміджу України і головною його метою є надання науковцям зручних інструментів пошуку наукової інформації та ефективної презентації авторських наукових здобутків.

На засіданні було вперше представлено інтегрований ресурс «ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА “УКРАЇНІКА”» – зведений бібліографічний та електронний ресурс усієї документальної спадщини України з організацією доступу до науково-довідкових, бібліографічних і текстових ресурсів, репрезентації оригіналів документів у цифровому форматі з широкими можливостями представлення на сайтах бібліотек, архівів, наукових установ у глобальній світовій мережі. Доповідач детально зупинилася на принципах організації ресурсів, особливостях наукового довідково-пошукового апарату.

Продовження теми побудови та організації предметних довідок у цифровій бібліотеці «Україніка» прозвучало у доповіді Ігоря Перенесієнка, молодшого наукового співробітника Інституту інформаційних технологій НБУВ. На прикладі персоналій, географічних рубрик та історичних подій було показано особливості структури предметних довідок, зв’язки між предметними рубриками й атрибутованими ними документами.

Значне зацікавлення серед учасників секції викликала доповідь Андрія Крючина, член-кореспондента НАН України, заступника директора Інституту проблем реєстрації інформації НАН України, присвячена співпраці НБУВ та Інституту проблем реєстрації інформації у сфері створення реферативної бази даних «Україніка наукова». Доповідач наголосив на важливості цього проекту для формування національного науково-інформаційного простору та вирішення практичних завдань у різних сферах медицини, економіки, народного господарства. Учасники засідання взяли активну участь в обговоренні доповіді.

Доповідь Людмили Коновал, наукового співробітника Інституту інформаційних технологій НБУВ, була присвячена бібліотечно-інформаційному забезпеченню інформаційних потреб науковців. Дане питання розглядалося крізь призму розвитку технологічних платформ Інтернету від Web 1.0 Web 3.0 та формуванні на їхній основі концепцій Бібліотеки 1.0, Бібліотеки 2.0 та Бібліотеки 3.0.

Питанню організації цифрових колекцій була присвячена доповідь Івана Лобузіна, наукового співробітника Інституту інформаційних технологій НБУВ. Доповідач проаналізував колекційний принцип організації доступу до масивів оцифрованих історико-культурних бібліотечних документів. Детально розглянуто проект «Цифрової бібліотеки історико-культурної спадщини», реалізований у НБУВ, та елементи опису колекцій вказаного ресурсу, які забезпечують більш зручний і комфортний доступ до оцифрованих документів.

У виступі Сергія Гарагулі, наукового співробітника Інституту інформаційних технологій НБУВ, було проаналізовано типологію та принципи реалізації інтегрованих електронних ресурсів на основі їхньої локалізації та охоплення ними цільової аудиторії. На прикладі зарубіжних проектів було з'ясовано тенденції інтеграції наукових бібліографічно-інформаційних ресурсів різних концептуальних типів.

Людмила Коновал,
учений секретар секції
 
Опубліковано: прес-служба НБУВ
Довідка прес-служби НБУВ

Відеозапис доповідачів під час пленарного засідання, секцій, круглих столів та семінарів виконала громадська організація «Наукова світлиця»,  яка цього року долучилася до кола партнерів НБУВ в організації міжнародної наукової конференції «Бібліотека. Наука. Комунікація». Переглянути відеозаписи виступів учасників конференції можна на сайті «Банк лекцій» у рубриці «Конференції».

Фотоматеріали: