В Інституті книгознавства НБУВ презентували науковий каталог книжкових знаків рідкісних видань

Поділитися: 

1 листопада 2017 року у Національній бібліотеці України імені В.І.Вернадського відбулася презентація наукового каталогу «Книжкові знаки на книгах із колекції рідкісних видань Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського» (автори: Л. М. Дениско, Ю. К. Рудакова).

Тематика презентованої праці сприяла тому, що захід зібрав в одному залі представників різних наукових, освітніх і культурних установ. Були присутні співробітники Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського, колеги з провідних книгозбірень та музеїв – Національної бібліотеки України ім. Ярослава Мудрого, Наукової бібліотеки ім. М.Максимовича КНУ ім. Т.Шевченка, Науково-технічної бібліотеки ім. Г.І.Денисенка НТУУ «КПІ ім. І.Сікорського», Державної науково-педагогічної бібліотеки України ім. В.О.Сухомлинського, Наукової бібліотеки НПУ ім. М.П.Драгоманова, Музею книги та друкарства України, Національного художнього музею України, Літературно-меморіального музею М. Булгакова, київських шкіл і ліцеїв, а також бібліофіли та колекціонери букіністичної літератури, і просто зацікавлені.

Модератор заходу директор Інституту книгознавства НБУВ, д-р іст. наук, професор Галина Ковальчук у вступному слові наголосила на важливості підготовки та публікації наукових каталогів, які розкривають зміст бібліотечних фондів, вводять у науковий обіг нові дані про книжкові пам’ятки. Г. І. Ковальчук також подала короткі відомості з історії колекції рідкісних видань, книжки з якої стали предметом наукового дослідження у презентованому каталозі.

Від імені авторів наукового каталогу слово мала старший науковий співробітник відділу стародруків та рідкісних видань Інституту книгознавства НБУВ, канд. іст. наук Юлія Рудакова. Презентоване видання, зазначила дослідниця, це новий доробок співробітників відділу, що репрезентує їхні наукові дослідження колекції  рідкісних видань із фондів НБУВ. Вона детально зупинилася на проблемі термінології, зокрема понять «книжковий знак», «екслібрис», щодо точного значення та сфери використання яких у середовищі книгознавців, бібліотекарів, бібліофілів точаться активні дискусії. Також Ю. К. Рудакова зауважила, що матеріал, зібраний у каталозі, розширює рамки його використання за межі книгознавства, адже дозволяє прослідкувати сферу літературних і наукових зацікавлень власників книгозбірень, профіль комплектування бібліотек, книжкові знаки яких знайшли місце в каталозі; також каталог містить дані про книжкові магазини та склади, палітурні майстерні тощо. У своєму виступі Ю. К. Рудакова подякувала своєму співавтору – колишній співробітниці відділу стародруків та рідкісних видань НБУВ канд. іст. наук Людмилі Дениско, яка зібрала та опрацювала значну частину матеріалу, представленого у презентованому каталозі. Слова вдячності пані Юлія адресувала й іншим своїм колегам за методичну, бібліографічну, фактографічну підтримку у роботі з матеріалом, а також працівникам видавничих підрозділів бібліотеки за проведену технічну роботу з текстом – старанну багаторазову верстку та швидку публікацію накладу.

Під час презентації до слова були запрошені й рецензенти видання – завідувач відділу образотворчих мистецтв Інституту книгознавства НБУВ, канд. мистецтвознавства Гліб Юхимець і старший науковий співробітник Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, канд. філол. наук Роман Кисельов, які відзначили високий науковий рівень публікацій співробітників відділу стародруків та рідкісних видань НБУВ загалом і нового каталогу зокрема. Маючи абсолютно різні наукові зацікавлення, досвідчені рецензенти одностайно акцентували на тому, що зібраний у публікації матеріал охоплює широкий спектр питань і може бути корисним для представників різноманітних сфер гуманітаристики.

Запрошений для участі у презентації провідний науковий співробітник музею М. Булгакова, голова Клубу любителів книги при Музеї «Субота у Бегемота», бібліофіл і книгошанувальник Анатолій Кончаковський привітав авторів та Національну бібліотеку України імені В.І.Вернадського з виданням каталогу книжкових знаків, зазначивши, що нині вивченню екслібрисів приділяється менше уваги, ніж раніше, в той час як ця тематика залишається вкрай актуальною та цікавою бібліофілам, колекціонерам книжок і екслібрисів.

Заступник директора Музею книги та друкарства України Людмила Хауха підкреслила важливість здійсненого різнобічного та детального опрацювання предмету дослідження в презентованому каталозі, введення в науковий обіг великого масиву детально опрацьованих даних, адже науковець у своїх пошуках іноді знаходить крихти потрібної інформації в найнесподіваніших джерелах.

Свої враження щодо нового видання висловили й колеги. Так, старший науковий співробітник відділу стародруків та рідкісних видань Інституту книгознавства НБУВ канд. іст. наук Ірина Римарович підкреслила відповідність презентованого каталогу всім вимогам до наукових видань: актуальності, новизні та практичному значенні. На її переконання, видання вводить до наукового обігу великий за обсягом унікальний фактографічний матеріал, який може бути важливим для представників різних гуманітарних наук, відігравати важливу роль у бібліографічний і фактичній реконструкції давніх книгозбірень.

У свою чергу, завідувач відділу стародруків та рідкісних видань Інституту книгознавства НБУВ канд. іст. наук Наталія Бондар наголосила на високому науковому та поліграфічному рівні видання, складності роботи з підготовки подібних публікацій в бібліотеці та відсутності комп’ютерної та видавничої бази. На її думку, високий рівень підготовки українських видань, зокрема книгознавчих і бібліографічних, потребує наукових грантів для їх видання за державної підтримки. Вона також акцентувала увагу на функціональності електронних публікацій, що в умовах кризи наукового книговидання в Україні підвищують імідж українського книгознавства, вже оцінений і вітчизняними, і зарубіжними колегами.

Науковий співробітник відділу бібліотечних зібрань та історичних колекцій, канд. іст. наук Олена Заєць привітала вихід наукового каталогу, який із першого ж дня став настільною книгою співробітників відділу, так само як і інші каталоги авторства Л. М. Дениско.

У завершальному слові Г.І.Ковальчук подякувала присутнім за участь у заході, анонсувавши майбутні презентації нових досліджень співробітників Інституту книгознавства НБУВ, та висловила впевненість, що наступні видання бібліотеки демонструватимуть такий же високий науковий рівень, як і презентований каталог.

Після завершення офіційної частини презентації учасники мали можливість придбати примірники каталогу з автографами авторів, а також оглянути оригінали книжкових знаків у примірниках, представлених на виставці у відділі стародруків.

Відібрані для експонування книги унаочнили типологічне різноманіття книжкових знаків, очевидний інтерес приватних власників книгозбірень і установ,  а також книготорговців до видань Т. Г. Шевченка, особливо «Кобзаря» та «Букваря южнорусского», «Енеїди» І. П. Котляревського, збірника українських народних пісень М. О. Максимовича, творів Марка Вовчка та інших українських письменників ХІХ – початку ХХ ст.

Захід відбувся в теплій атмосфері товариського спілкування, попри відчутну прохолоду у приміщенні бібліотеки. 

Відділ стародруків та рідкісних видань ІК НБУВ
 
Опубліковано: прес-служба НБУВ