Засідання науково-методичного семінару з історії археології та мистецтвознавства за темою «Київ на поштових листівках першої третини ХХ ст.»

Поділитися: 

30 січня 2018 р. у читальній залі Відділу образотворчих мистецтв Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського у рамках чергових засідань «Книгознавчих студій» відбувся семінар з історії археології та мистецтвознавства за темою «Київ на поштових листівках першої третини ХХ ст.».

З доповіддю про  склад фондів Відділу образотворчих мистецтв Інституту книгознавства НБУВ та його інформаційний потенціал для дослідників доповіла н.с. відділу Л.М. Гутник. Зокрема, вона зазначила, що фонди відділу є унікальним зібранням образотворчих видань, серед яких більшу частину (понад 230 000 од. зб.) складають аркушеві образотворчі видання – тиражний плакат, гравюра, оригінальна фотографія, лубок, художня репродукція, поштова листівка, прикладна графіка. Увагу  присутніх було акцентовано на зібранні поштових листівок НБУВ (близько 50 тис. од. зб.), які є багатим інформаційним джерелом з найрізноманітніших питань української та зарубіжної історії й культури. Л.М. Гутник повідомила присутнім про створену на основі означеного зібрання поштових карток бібліографічну базу даних та представлену на сайті НБУВ електронну колекцію «Архітектура України на поштових листівках кінця ХІХ – початку ХХ ст.», яка репрезентує краєвиди 60 міст та місцевостей України. Доповідачкою наголошено, що на основі ББД та за результатами наукового дослідження планується здійснити публікацію друкованого наукового каталогу. Учасникам семінару було представлено структуру ББД, її основні поля та інформаційно-пошукові можливості, а також висвітлено особливості бібліографічного опису поштівки.

Л.М.Гутник підкреслила, що у фондах Бібліотеки нараховується 253 поштівки, присвячених Києву зазначеного періоду. М.н.с. Відділу образотворчих мистецтв Т.А. Галькевич підготувала доповідь-презентацію для відвідувачів семінару, в якій продемонструвала непересічне значення поштової листівки як одного з бібліографічних, іконографічних та історико-комунікативних джерел. Монументальні будівлі, історичні пам’ятки різних епох та архітектурних стилів створили неповторний образ Києва. Детально доповідачка зупинилася на особливо цінних для дослідників поштівках із зображенням вулиць, на яких присутні архітектурні споруди, що до нашого часу не збереглися. Панорамні краєвиди, культові, цивільні та інженерні споруди, монументи, парки і сади, природні ландшафти тогочасного Києва – все це знайшло відображення у доповіді.

Відбулося обговорення, в якому взяли участь: п.н.с. Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника А.С. Яненко; к.і.н, доцент кафедри історії України Київського університету імені Б.Грінченка О. І. Бонь; к.і.н., п.н.с. Інституту історії України НАНУ О. В. Юркова; провідний бібліограф наукової бібліотеки Інституту археології НАНУ І. В. Черновол; д.і.н., професор, директор Інституту книгознавства НБУВ Г. І. Ковальчук.

Директор Інституту бібліотекознавства, заввідділом теорії та методології бібліотечної справи, к.і.н., с.н.с. О.М. Василенко відмітила високий рівень професійної підготовки співробітників Відділу образотворчих мистецтв НБУВ та відзначила пізнавальну значимість такого заходу, який сприяє популяризації фондів бібліотеки та вказує на широке поле його досліджень. Анна Яненко висловила подяку співробітникам Відділу образотворчих мистецтв та вручила подарунок від імені Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – тематичні комплекти листівок.

Учасникам семінару та відвідувачам Бібліотеки було презентовано виставку поштових листівок, що експонується у корпусі НБУВ по вул. Володимирській, 62.

н.с. відділу образотворчих мистецтв Л.М. Гутник

м.н.с. відділу образотворчих мистецтв Т.А.Галькевич

Опубліковано Прес-службою НБУВ

 

Фотоматеріали: