Відділ образотворчих мистецтв

Напрями діяльності
  • літератураУ галузі наукових досліджень - науково-дослідна робота з проблем бібліографії образотворчого та галузевого бібліотекознавства, образотворчого джерелознавства, національної бібліографії образотворчих видань. Ведеться робота над підготовкою наукових каталогів «Мідні гравірувальні дошки українських друкарень ХVII – ХІХ ст. З фондів Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського», «Архітектура України на поштових листівках початку ХХ ст.», «Гравіровані портрети з фондів Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського».

  • У галузі науково-прикладної діяльності - забезпечення наукової організації, функціонування та використання фонду образотворчих видань та оригіналів графічного мистецтва НБУВ, введення образотворчних джерел в бібліографічний обіг (підготовка та видання наукових каталогів, ведення бібліографічних баз даних), створення резервних цифрових копій унікальних та рідкісних документів, популяризація вітчизняної та світової художньої культури.

  • У галузі науково-методичної діяльності - розробка і підготовка методичних матеріалів з питань особливостей каталогізації та наукового бібліографічного опису образотворчих видань (книг, альбомів, аркушевих образотворчих видань, оригіналів графічного мистецтва).

  • Забезпечення інформаційного обслуговування користувачів НБУВ фондами Відділу та інформацією з широкого кола питань теорії та історії українського та зарубіжного мистецтва (архітектури, скульптури, живопису, графіки, декоративно-прикладного, народного мистецтва, дизайну).

  • Здійснення міжнародних наукових і культурних зв'язків із бібліотеками, музеями, художніми галереями, науковими інституціями, видавництвами, кіностудіями, телекомпаніями та ін.


Результати діяльності
  • Підготовка та захист дисертацій