Виставка з нагоди 100-річчя гривні як національної валюти України

Фонд Президентів України пропонує електронну виставку з нагоди 100 річного ювілею гривні як національної валюти України, на якій представлено видання у яких висвітлено історію становлення гривні, а також нумізматичні сувеніри з колекції «Подарунки Президентам України».

01 березня 2018 року Малою Радою Української Народної Республіки було ухвалено Закону «Про грошову одиницю, биття монети та друк державних кредитових білетів», яким на всій території держави було запроваджено нову грошову одиницю – гривню. Тогочасна гривня поділялася на 100 шагів і дорівнювала половині карбованця. Було надруковано знаки номіналом у 2, 10, 100, 500 і 1000, пізніше – 2000 гривень. Цікаво, що в обіг вони надійшли вже в часи Української Держави. Усі паперові платіжні засоби того періоду виготовляли в державній друкарні Берліна. Однак назва «гривня» має досить довгу історію. В літописах зустрічаються згадки про скіфські прикраси у вигляді обруча, які виготовлялися з чистого золота або срібла і надягалися переважно на шию. Цей тип прикрас згодом був запозичений та увійшов до традиційного побуту давніх слов’ян, які розселилися територією України. Перші згадки «гривні» у якості грошової одиниці містяться у «Повісті минулих літ». У VII-IX століттях гривня широко використовувалася при здійсненні торгівельних операцій та залишалась основною грошовою одиницею Давньоруської держави до XIV століття.

Після набуття Україною незалежності, керівництвом країни було прийнято рішення відродити гривню в якості національної грошової одиниці, що в свою чергу мало підкреслити спадковість української державності з часів Київської Русі та національно-визвольних змагань 1917-1921 років. 16 вересня 1996 року гривня остаточно увійшла в обіг, замінивши собою купоно-карбованець, що був валютою перехідного періоду. Саме тоді вийшли банкноти номінальною вартістю 1, 2, 5, 10, 20, 50 і 100 гривень і розмінні монети вартістю 1, 2, 5, 10, 25 і 50 копійок. Банкноти мали кілька ступенів захисту (водяний знак, захисну стрічку, рельєфні елементи, суміщений малюнок, кодоване зображення, райдужне коло, антисканерну сітку, мікротекст, знак для людей із поганим зором, видимі захисні волокна, флуоресцентний номер, магнітний номер, прихований номінал).

1. Календар «Гроші Української держави».

Сувенірний календар на 2005 рік у якому вміщено збірку зразків українських грошей 1917 – 1920 рр.

2. Державний кредитовий білет. 100 гривень. 1918 р. Введено до обігу у жовтні 1918 р. Художник – Г. Нарбут. Друкувався у Берлінській державній друкарні. Обличчя робітника написано з портрета Г. Сковороди, селянки – Лесі Українки. Вважається однією з найкращих у світі високохудожніх купюр.

3. СDR-диск Музей грошей Національного банку України. Віртуальна екскурсія.

Музей грошей Національного банку України відкрив свої двері для відвідувачів у березні 2004 року. Його експозиція розповідає про грошовий обіг на українських землях з давніх часів до сьогоднішніх днів. Тут представлені примітивні форми грошей, античні, середньовічні монети, гроші Російської імперії, банкноти Української Народної Республіки, а також гроші радянського періоду і сучасної незалежної України.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ФПУ СDR №2691

4. Матвієнко В.П. Автограф на гривні. / В.П. Матвієнко. – К.: Наук. думка, 2000. – 208 с.

Книга знаного в Україні фінансиста, першого Голови Правління Національного банку України Володимира Матвієнка. З позиції банкіра з понад 40-річним досвідом роботи висвітлено бурхливі події 90-х років XX ст., проголошення незалежності України, створення власної банківської системи, виготовлення та запровадження національної валюти. Автор дає власну оцінку методів запровадження української грошової одиниці, політики посадових осіб з цих питань.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ФПУ №242

5. Швайка, Михайло Андрійович. Українська гривня [Текст] : історія грошей через призму боротьби за незалежність / М. А. Швайка. - К. : Київський міжнародний університет, 2004. - 74 с.

У виданні досліджуються питання функціонування ринкової економіки та запровадження національної валюти в Україні.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ВА 656493

6. Любунь, О. С. Національний банк України: основні функції, грошово-кредитна політика, регулювання банківської діяльності [Текст] : навч. посіб. / О. С. Любунь [и др.] ; ред. О. С. Любунь ; Університет економіки та права "КРОК". - 2.вид., перероб. і доп. - К. : Універститет економіки та права "Крок", 2005. - 512 с.

У навчальному посібнику висвітлюються організаційні функції центрального банку України – Національного банку. Розкривається основне завдання НБУ, функції та операції. Визначаються зміст, цілі та місце грошово-кредитної політики НБУ в загальнодержавній соціально-економічній політиці, дається характеристика фінансових інструментів реалізації монетарної політики. Значну увагу автори приділяють висвітленню діяльності центрального банку України у сучасних умовах.

У посібнику використана інформаційна база, законодавчі та нор­мативні акти з банківської діяльності, аналітичні та статистичні видання Національного банку України.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ФПУ №1254

7. Гальчинський, Анатолій. Теорія грошей [Текст] : навч.-метод. посібник / А. Гальчинський. - 3.вид., змін. і доп. - К. : Основи, 1998. - 415 с.

У посібнику подається система загальнотеоретичних і прикладних знань з грошових і валютно-фінансових відносин, механізму їх функціонування, впливу на розвиток макроекономічних процесів, змісту і суті грошової, кредитної та валютної політики.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ФПУ №324

8. Ющенко, Віктор Андрійович. Розвиток попиту та пропозиції на гроші в Україні [Текст] : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.04.01 / Ющенко Віктор Андрійович ; Українська академія банківської справи. - Суми, 1998. - 17 с.

Дисертація присвячена проблемам вдосконалення управління попитом та пропозицією грошей в умовах перехідної економіки. В роботі обґрунтована концепція формування попиту та пропозиції грошей в Україні, розроблена економіко-математична модель прогнозування попиту на гроші, обґрунтована система показників грошових агрегатів, визначені основні чинники, які формують попит і пропозицію грошей та взаємозв’язки динаміки внутрішнього валового продукту з динамікою грошових агрегатів, а також розроблені рекомендації щодо вдосконалення прогнозування попиту та пропозиції грошей і управління процесом демонетизації економіки. Ефективність пропозицій обґрунтована теоретично та підтверджена практично.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: РА 309061

9. Зразок першого державного захищеного паперу. м. Малин Житомирської обл. Грудень 1996 р. Національний банк України.

Сьогодні українська гривня друкується двома установами – Фабрикою банкнотного паперу (яка розташована у м. Малин, Житомирської області) та Банкнотно-монетним двором (м. Київ). Завданням Фабрики банкнотного паперу є створення основи для грошей, яка забезпечена базовими елементами захисту – водяними знаками та захисною стрічкою у середині банкнот. Після чого листи паперу перевозять на Банкнотно-монетний двір НБУ, де вже наносять зображення. Щорічно монетний двір випускає 1,8 млрд банкнот. Всього в обігу постійно знаходиться близько 3 млрд купюр.

10. Комплект з 4-х монет України 1992. Номіналом «1», «5», «10», «25» копійок.

Перші монети України почали чеканити в 1992 році на Луганському машинобудівному заводі. Вони були введені в обіг тільки в 1996 році при проведенні грошової реформи.

11. Монета «Київський політехнічний інститут 100 років».

Ювілейна монета номіналом дві гривні, випущена Національним банком України. Присвячена 100-річчю заснування Київського політехнічного інституту (нині Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»). Монету введено в обіг 28 серпня 1998 року. Вона належить до серії «Вищі навчальні заклади України». На аверсі монети зображено малий Державний Герб України в центрі орнаменту, відтвореного з ліпного плафона інтер'єру головного корпусу КПІ. В одному із сегментів орнаменту розміщена дата 1998 – рік карбування монет. По колу розміщені написи: «УКРАЇНА», «2 ГРИВНІ». На реверсі монети зображено головний корпус КПІ (архітектор І. С. Кітнер, 1901 рік). По колу розміщені написи: «КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ», «100 РОКІВ». Художник – Сергій Беляєв. Скульптори: Володимир Атаманчук (аверс), Володимир Дем'яненко (реверс).

12. Монета «Гривня-Долар-Роззброєння».

Сувенірна монета виготовлена Виробничим об'єднанням Південний машинобудівний завод ім. А.М.Макарова до дня незалежності України з першої знищеної ракети СС-19. Ракета SS-19 – ядерна тактична міжконтинентальна балістична ракета шахтного базування.

13. Ювілейна монета «20 Рублеў» (Білорусь).

Пам'ятна монета «Співдружність Незалежних Держав. 15 років». На лицьовій стороні монети розташовано: в центрі – рельєфне зображення будівлі Виконавчого комітету СНД, вгорі – рельєфне зображення Державного герба Республіки Білорусь, з назвою: «РЕСПУБЛІКА БЕЛАРУСЬ», внизу зазначені: рік чеканки та номінал – «20 РУБЛЁЎ». На звороті монети розташовані: в центрі – рельєфне зображення емблеми СНД, яка виконана тамподруком з використанням голубої, білої та жовтої фарб.

14. Комплект монет «Сім лідерів» (Угорщина).

Монети присвячено Князю Арпаду та його шістьом воєначальникам, які на межі VIII та ІХ століть привели угорців на територію теперішньої батьківщини.

Контактна інформація

Голосіївський пр., 3,
2-й поверх, к. 307.
+38 (044) 525-5470
9.15 - 18.00 (понеділок - п'ятниця)